Propisi

REVIZORI ĆE ODLUČITI DA LI ĆE RADITI REVIZIJU ILI STUDIJU O TRANSFERNIM CENAMA

U cilju što objektivnije procene i ocene zakonitosti rada privrednih subjekata ovlašćene revizorske kuće ne mogu da obavljaju reviziju finansijskih izveštaja i ujedno da sastavljaju izveštaj o transfernim cenama istog privrednog subjekta. “Zakonom o reviziji (“Sl. glasnik RS”, br. 62/2013 – dalje: Zakon) uređuju se uslovi i način obavljanja revizije finansijskih izveštaja, obaveznost revizije, stručna(…)

POREZ NA IMOVINU – ZA STAMBENE KUĆE I POMOĆNE ZGRADE ZA KOJE NIJE IZDATA GRAĐEVINSKA DOZVOLA

UTVRĐIVANJE OSNOVICE POREZA NA IMOVINU ZA NEPOKRETNOST – PORODIČNU STAMBENU ZGRADU I ZA POMOĆNE ZGRADE FIZIČKOG LICA KOJE NE VODI POSLOVNE KNJIGE, ZA ČIJU IZGRADNJU NIJE IZDATA GRAĐEVINSKA DOZVOLA Vrednost nepokretnosti utvrđena u skladu sa Zakonom o porezima na imovinu je osnovica poreza na imovinu za porodičnu stambenu zgradu i za pomoćne zgrade fizičkog lica(…)

POREZ NA IMOVINU ZA OBJEKTE U KOJIMA SU SMEŠTENI PROIZVODNI POGONI KOJI SE KORISTE ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI PRERAĐIVAČKE INDUSTRIJE

Osnovica poreza na imovinu za objekte u kojima su smešteni proizvodni pogoni koji se koriste za obavljanje delatnosti prerađivačke industrije, kao i za skladišne i stovarišne objekte koji se koriste za skladištenje, sa pripadajućim zemljištem, utvrđuje se u zavisnosti od načina iskazivanja i vrednosti po kojoj se iskazuju objekti i pripadajuće zemljište u poslovnim knjigama(…)

VREME NASTANKA PORESKE OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA IMOVINU ZA OBJEKAT KOJI NIJE U POTPUNOSTI ZAVRŠEN

Obaveza po osnovu poreza na imovinu nastaje danom početka korišćenja objekta, nezavisno od toga da li se objekat koristi stalno ili povremeno, da li ga koristi obveznik ili drugo lice, odnosno da li je objekat koji se koristi u potpunosti završen ili ne Imajući u vidu da obaveza po osnovu poreza na imovinu nastaje najranijim(…)

OLAKŠICE ZA ZAPOŠLJAVANJE NOVIH LICA OD 01.07.2014. GODINE

Usvojene Izmene i dopune Zakona o porezu na dohodak građana (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 – odluka US, 7/2012 – usklađeni din. izn., 93/2012, 114/2012 – odluka US, 8/2013 – usklađeni din. izn., 47/2013, 48/2013 – ispr. i 108/2013) i(…)

RAD OD KUĆE – KONAČNO JE NA SAVREMEN NAČIN REGULISAN NOVIM ZAKONOM O RADU!

  Rad od kuće u svetu ali i kod nas postaje sve popularniji i isplativiji način zapošljavanja i organizovanja rada. Ovakav način angažovanja radnika, /veliki broj zanimanja i poslova sasvim je izvodljivo da se obavlja u kući zaposlenog/ u značajnoj meri odgovara kako poslodavcu tako i radniku. Neke od pogodnosti ovakvog vida zapošljavanja za poslodavca(…)

БИТНИ НЕДОСТАЦИ ПОНУДЕ И УТВРЂИВАЊЕ СТВАРНЕ САДРЖИНЕ ПОНУДЕ

Закон о јавним набавкама („Сл. гл. РС”, бр. 124/12 у даљем тексту ЗЈН) чија је примена почела 01.04.2013.године, донео је суштинске промене, у дефинисању понуда. Наручиоци објављивањем Позива за подношење понуда/пријава у одређеном поступку, на Порталу јавних набавки позивају понуђаче да поднесу понуде/пријаве у поступку јавне набавке за набавку одређених добара/услуга/радова. Понуде морају бити благовремене,(…)

PRAVILNIK O STRUČNOM ISPITU ZA POSREDNIKE U PROMETU I ZAKUPU NEPOKRETNOSTI

PRAVILNIK O STRUČNOM ISPITU ZA POSREDNIKE U PROMETU I ZAKUPU NEPOKRETNOSTI (“Sl. glasnik RS”, br. 75/2014) I UVODNA ODREDBA Predmet Član 1 Ovim pravilnikom propisuje se program i način sprovođenja polaganja stručnog ispita za posrednike u prometu i zakupu nepokretnosti (u daljem tekstu: stručni ispit), visina takse za polaganje stručnog ispita, iznos naknade za rad(…)

PRAVILNIK O POSLOVNOM PROSTORU I OPREMI POSREDNIKA U PROMETU I ZAKUPU NEPOKRETNOSTI

PRAVILNIK O POSLOVNOM PROSTORU I OPREMI POSREDNIKA U PROMETU I ZAKUPU NEPOKRETNOSTI (“Sl. glasnik RS”, br. 75/2014) Predmet Član 1 Ovim pravilnikom propisuju se minimalni tehnički uslovi za poslovni prostor i opremu posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti (u daljem tekstu: posrednik). Minimalni tehnički uslovi za poslovni prostor Član 2 Posrednik obavlja delatnost u poslovnom(…)

PRAVILNIK O EVIDENCIJI O POSREDOVANJU U PROMETU I ZAKUPU NEPOKRETNOSTI

PRAVILNIK O EVIDENCIJI O POSREDOVANJU U PROMETU I ZAKUPU NEPOKRETNOSTI (“Sl. glasnik RS”, br. 75/2014 Predmet Član 1 Ovim pravilnikom propisuje se oblik, sadržina, način vođenja i rok čuvanja evidencije o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti (u daljem tekstu: evidencija). Oblik evidencije Član 2 Posrednik u prometu i zakupu nepokretnosti (u daljem tekstu: posrednik)(…)

PRAVILNIK O REGISTRU POSREDNIKA U PROMETU I ZAKUPU NEPOKRETNOSTI

PRAVILNIK O REGISTRU POSREDNIKA U PROMETU I ZAKUPU NEPOKRETNOSTI (“Sl. glasnik RS”, br. 75/2014) Predmet Član 1 Ovim pravilnikom propisuje se oblik, sadržina i način vođenja Registra posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti (u daljem tekstu: Registar), obrazac zahteva za upis u Registar i obrazac izvoda iz Registra. Oblik Registra Član 2 Registar se vodi(…)