Propisi

USLOVI ZA OBAVLJANJE UGOSTITELJSKE DELATNOSTI I PRODAJA HRANE U TRGOVINSKIM OBJEKTIMA

Pravilnikom o uslovima i načinu obavljanja ugostiteljske delatnosti, načinu pružanja ugostiteljskih usluga, razvrstavanju ugostiteljskih objekata i minimalno tehničkim uslovima za uređenje i opremanje ugostiteljskih objekata propisani su uslovi koje treba da ispunjava ugostiteljski objekat kao i šta podrazumeva ugostiteljska usluga. Pravilnikom je propisano da se usluga hrane i pića može pružati usluživanjem u prostoriji i(…)

Isplate zarade nerezidentu u gotovom

U skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu plaćanja u gotovom novcu u dinarima za pravna lica i za fizička lica koja obavljaju delatnost, isplata zarade se može vršiti u gotovom, tako što se gotov novac podiže sa tekućeg računa uz prateću dokumentaciju, rešenje, ugovor, račun. Takođe prema Pravilniku zaposlenom nerezidentnom licu je moguće isplatiti(…)

Prodaja dobara i pružanje usluga putem interneta iz ugla Zakona o fiskalnim kasama

Prema Zakonu o fiskalnim kasama i Uredbi o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase, delatnost 47.91 Trgovina na malo posredstvom pošte i interneta Klasifikacije delatnosti, odredbom člana 2. Uredbe izuzeta od obaveze evidentiranja prometa preko fiskalne kase. Kada pravno lice ili preduzetnik obavlja delatnost trgovine na malo posredstvom(…)

PRAVILNIK O PODSTICAJIMA ZA INVESTICIJE U FIZIČKU IMOVINU POLJOPRIVREDNOG GAZDINSTVA ZA NABAVKU NOVIH MAŠINA, OPREME I KVALITETNIH PRIPLODNIH GRLA ZA UNAPREĐENJE PRIMARNE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE

(“Sl. glasnik RS”, br. 36/2017) I UVODNE ODREDBE Član 1 Ovim pravilnikom bliže se propisuju vrste podsticaja za podršku programima koji se odnose na unapređenje konkurentnosti kroz podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novih mašina i opreme i kvalitetnih priplodnih grla (u daljem tekstu: podsticaji), uslovi i način ostvarivanja prava na(…)

PRAVILNIK O PODSTICAJIMA PROGRAMIMA ZA UNAPREĐENJE KONKURENTNOSTI ZA INVESTICIJE U FIZIČKU IMOVINU POLJOPRIVREDNOG GAZDINSTVA KROZ PODRŠKU PODIZANJA VIŠEGODIŠNJIH PROIZVODNIH ZASADA VOĆAKA, VINOVE LOZE I HMELJA

(“Sl. glasnik RS”, br. 37/2017) I UVODNE ODREDBE Predmet uređenja Član 1 Ovim pravilnikom bliže se propisuju vrste podsticaja programima za unapređenje konkurentnosti koji obuhvataju investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva kroz podsticanje podizanja višegodišnjih proizvodnih zasada voćaka, vinove loze i hmelja (u daljem tekstu: podsticaji za podizanje proizvodnih zasada), uslovi, način ostvarivanja prava na(…)

PRAVILNIK O ORGANIZACIJI I POSLOVIMA UČESNIKA U FUNKCIONISANJU SISTEMA RAČUNOVODSTVENIH PODATAKA NA POLJOPRIVREDNIM GAZDINSTVIMA KOJA UČESTVUJU U FADN SISTEMU

(“Sl. glasnik RS”, br. 37/2017)   Predmet Član 1 Ovim pravilnikom bliže se propisuje organizacija učesnika u FADN sistemu i njihovi poslovi, metodologija prikupljanja podataka sa poljoprivrednih gazdinstava koja učestvuju u FADN sistemu, način i rokovi prikupljanja podataka, način i uslovi korišćenja podataka u okviru FADN sistema, kao i obrazac za prikupljanje podataka. Značenje pojmova(…)

KRAJNJI ROK ZA PREDAJU OBRASCA M-4 ZA 2016. JE 03. 05.2017.

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje, od 30. APRILA  2017.. godine, s obzirom da je to neradni dan /nedelja/ krajnji rok za predaju je 03. 05. 2017. godine. Obbrazac M-4 za 2016. godinu predaje se u elektronskim  podnošenjem  zahteva za predaju prijave M-4 za 2016.godinu, preko veb servisa ELEKTRONSKA PREDAJA PRIJAVA M-4 (E-M4) na(…)

OBJAŠNJENJE U VEZI SA ODREĐIVANJEM MESTA PROMETA USLUGA IZNAJMLJIVANJA PREVOZNIH SREDSTAVA I DRUGIH POKRETNIH STVARI, OD 1. APRILA 2017. GODINE

 Zakon o porezu na dodatu vrednost – u skladu sa članom 12. Zakona.   Od 1. aprila 2017. godine PDV po osnovu iznajmljivanja pokretnih stvari (prevoznih sredstava, opreme i sl.) koje se privremeno uvoze, ne obračunava nadležni carinski organ, već primalac usluge kao poreski dužnik, ako se mestom prometa predmetne usluge smatra Republika Srbija “1.(…)

MESTO PROMETA USLUGA POSREDOVANJA KOD PROMETA USLUGA SMEŠTAJA U HOTELIMA

Zakon o porezu na dodatu vrednost – u skladu sa članom 12. Zakona.   Mesto prometa usluga posredovanja kod prometa usluga smeštaja u hotelima određuje se prema mestu u kojem se hotel nalazi “1. U skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost (“Sl. glasnik RS”, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013,(…)

MESTO PROMETA USLUGA ORGANIZACIJE I KONTROLE TRANSPORTA, LOGISTIKE I OSTALIH PROCESA U VEZI SA TZV. KRETANJEM ROBE

Zakon o porezu na dodatu vrednost – u skladu sa članom 12. Zakona   Kada obveznik PDV pruža usluge organizacije i kontrole transporta, logistike i ostalih procesa u vezi sa tzv. kretanjem robe poreskom obvezniku iz člana 12. stav 2. Zakona o PDV (npr. licu koje obavlja delatnost kao trajnu aktivnost bez obzira na cilj(…)

OD 01. APRILA 2017. ZAKUPCI POKRETNIH STVARI IZ INSTRANSTVA SAMI OBRAČUNAVAJU PDV OBAVZU – RAČUNE JE RANIJE ISPOSTAVLJALA CARINA

Od 01. 04. 2017. godine primena novog izemnjenog člana 12. Zakona o PDV donosi veliki broj promena u dosadašnjem obračunu i plaćanju PDV. Član 12. Zakona o PDV donosi brojne izmene oko utvrđivanja mesta prometa usluga. Kada se radi o mestu prometa usluga utvršene su dve grupe poreskih obveznka. Naime, opšta pravila za određivanje mesta(…)