Propisi

PORODIČNO POLJOPRIVREDNO GAZDINSTVO

Porodično poljoprivredno gazdinstvo se ne upisuje u Registar privrednih subjekata ili u druge registre, i to je poljoprivredno gazdinstvo na kome se isključivo fizička lica sa svojim članovima porodice bave poljoprivrednom proizvodnjom prema Zakonu o poljoprivredi i ruralnom razvoju. Porodično poljoprivredno gazdinstvo se sastoji od nosioca porodičnog poljoprivrednog gazdinstva i članova njegove porodice. Nosilac porodičnog(…)

OSNIVAČ PRIVREDNOG DRUŠTVA KOJI NIJE RADNO ANGAZOVAN I NE ZASTUPA DRUŠTVO, NEMA OBAVEZU ZA POREZ I DOPRINOSE ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE

Ukoliko privredno društvo ima registrovanog zastupnika u APR, a osnivač privrednog društva je upisan samo kao osnivač, odnosno nije u radnom odnosu u privrednom društvu, i ne zastupa privredno društvo,  prema Zakonu o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje i Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju nije u obavezi da plaća doprinose za obavezno socijalno i(…)

REFAKCIJA PDV HUMANITARNIM ORGANIZACIJAMA

Krajnji rok za podnošenje zahteva za refakciju PDV je 30 jun 2016. za troškove koji su nastali u 2015. godini. Humanitarnim organizacijama takođe je omogućeno pravo na povraćaj PDV, to je  regulisano je članom 54. Zakona. Humanitarne organizacije koje su registrovane za humanitarnu delatnost,  mogu da podnesu zahtev za povraćaj PDV za dobra koja im(…)

POVRAĆAJ PDV STRANIM LICIMA

Pravo na povraćaj –  refakciju PDV ima samo strani obveznik koji pruža usluge prevoza dobara koje su u skladu sa članom 24. stav 1. tač. 1), 5) i 8) Zakona o PDV oslobođene poreza, odnosno vrši samo prevoz putnika koji u skladu sa članom 49. stav 7. Zakona o PDV podleže pojedinačnom oporezivanju prevoza i(…)

NEPOSTOJANJE OBAVEZE OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA PDV U SLUČAJU KADA OBVEZNIK PDV KOJI SE BAVI PRODAJOM KAFE DAJE NA KORIŠĆENJE BEZ NAKNADE OPREMU

NEPOSTOJANJE OBAVEZE OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA PDV U SLUČAJU KADA OBVEZNIK PDV KOJI SE BAVI PRODAJOM KAFE DAJE NA KORIŠĆENJE BEZ NAKNADE OPREMU (KAFE APARATE, LEDOMATE, MLINOVE ZA KAFU, APARATE ZA PRANJE ČAŠA, AUDIO I VIDEO APARATE, STOLOVE, STOLICE I DR.) DRUGOM OBVEZNIKU PDV – UGOSTITELJSKOM OBJEKTU   Kada obveznik PDV koji se bavi prodajom kafe,(…)

NAPLATA IZVOZA ROBE U EFEKTIVNOM STRANOM NOVCU

Izuzetno, pravno lice, preduzetnik i ogranak stranog pravnog lica u mogu u obavljanju delatnosti za koju su registrovani, da vrše naplatu u efektivnom stranom novcu po osnovu realizovanog izvoza robe, ukoliko se isti nije mogao naplatiti preko banke, do iznosa od 15.000 evra po transakciji, što je u skladu sa tačkom 3. Odluke o slučajevima(…)

VINO KAO PREDMET OPOREZIVANJA AKCIZOM

Vino, domaće ili strano, kao poljoprivredno-prehrambeni proizvod, dobijen potpunom ili delimičnom alkoholnom fermentacijom svežeg grožđa, kljuka ili šire od grožđa vinskih sorti vinove loze, saglasno propisima kojima se uređuje oblast proizvodnje, prerade i prometa vina, nije predmet oporezivanja akcizom. Međutim, mešavine voćnih sokova ili osvežavajućih bezalkoholnih pića i rafinisanog etil alkohola ili alkoholnih pića ili(…)

PDV PRILIKOM PRENOSA DELA ILI CELOKUPNE IMOVINE

Prilikom prenosa dela ili celokupne imovine prometom se smatra svako dobro koje se nalazi u sklopu te imovine bez obzira da li je prenos sa ili bez naknade ili kao ulog. Dakle ukoliko se u sklopu imovine koja se prenosi nalazi oprema, svaka pojedninačna mašina se smatra prometom i podleže oporezivanju. Pri prenosu dela ili(…)

POSLOVANJE OGRANKA STRANOG LICA U SRBIJI – OLAKŠICE I OBAVEZE

Svedoci smo da strana lica  umesto privrednih društava u Srbiji sve više registruju ogranak. Ogranak stranog privrednog društva je njegov izdvojeni organizacioni deo preko koga to društvo obavlja delatnost u Republici Srbiji. Ogranak stranog pravnog lica se osniva Odlukom o obrazovanju ogranka. Odluka o osnivanju ogranka registruje se u APR. Ogranak ima matični broj, PIB(…)

USLOVI ZA POTPISIVANJE RAČUNOVODSTVENIH ISPRAVA I DOSTAVLJENIH IZVODA OTVORENIH STAVKI

Prema aktuelnom Zakonu o računovodstvu lica koja potpisuju dostavljene izvode otvorenih stavki i druga računovodstvena dokumenta, takođe koja su odgovorna za računovodstvene promene, moraju biti ovlašćena donošenjem opšteg akta poslodavca. Prema trenutnom Zakonu o računovodstvu lice koje potpisuje IOS mora biti ovlašćeno opštim aktom za to ili da ima drugo ovlašćene od zakonskog zastupnika. Lice(…)

PRAVILNIK O SADRŽINI REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA I DOKUMENTACIJI POTREBNOJ ZA REGISTRACIJU

  (“Sl. glasnik RS”, br. 42/2016) Predmet Član 1 Ovim pravilnikom se uređuje sadržina Registra privrednih subjekata (u daljem tekstu: Registar) i dokumentacija potrebna za registraciju. Subjekti registracije Član 2 Registar se vodi kao jedinstvena, centralna i elektronska baza podataka u koji se, u skladu sa zakonom, registruju preduzetnici, privredna društva, zadruge i zadružni savezi,(…)