Propisi

PRAVO NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA

Zakonom o porezu na dodatnu vrednost propisani su uslovi za ostvarivanje prava na odbitak prethodnog poreza. Opšti uslov za ostvarivanje prava na odbitak prethodnog poreza je da obveznik PDV dobra ili usluge koristi za obavljanje delatnosti. Postoje izuzeci za ostvarivanje prava na odbitak prethodnog poreza. Član 29. stav 1. Zakona o PDV definisano je za(…)

NAJČEŠĆE GREŠKE U DEVIZNIM NALOZIMA I ISPRAVKA

Prilikom popunjavanja i dostavljanja dokumenta poslovnoj banci koja se odnose za plaćanje prema inostranstvu ili naplata iz inostranstva, dešavaju se greške i propusti. Kako privrednik odgovara za tačnost podataka, neophodno je da nakon prijema deviznog izvoda od svoje poslovne banke još jednom pregleda sve stavke u nalogu i proveri ispravnost svih podataka. Prilikom popunjavanja NALOGA(…)

SEKUNDARNE SIROVINE I USLUGE POVEZANE SA SEKUNDARNIM SIROVINAMA

Pravilnikom o utvrđivanju sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa sekundarnim sirovinama, u smislu Zakona o porezu na dodatnu vrednost utvrđeno je šta se smatra sekundarnim sirovinama i koje su usluge usko povezane sa sekundarnim sirovinama. Prema pravilniku sekundarnim sirovinama se smatraju: otpaci i ostaci od gvožđa i čelika, bakra, nikla, aluminijuma, olova,(…)

ZAKON O ROKOVIMA IZMIRENJA NOVČANIH OBAVEZA U KOMERCIJALNIM TRANSAKCIJAMA

ZAKON O ROKOVIMA IZMIRENJA NOVČANIH OBAVEZA U KOMERCIJALNIM TRANSAKCIJAMA (“Sl. glasnik RS”, br. 119/2012 i 68/2015) Član 1 Ovim zakonom uređuju se rokovi izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama između javnog sektora i privrednih subjekata, između privrednih subjekata, odnosno između subjekata javnog sektora, a u cilju sprečavanja neizmirenja novčanih obaveza u roku. Odredbe ovog zakona(…)

ZAKON O PREVOZU U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU

ZAKON O PREVOZU U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU (“Sl. glasnik RS”, br. 46/95, 66/2001, 61/2005, 91/2005, 62/2006, 31/2011 i 68/2015 – dr. zakoni) I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom uređuje se javni prevoz i prevoz za sopstvene potrebe lica i stvari, uslovi izgradnje, održavanja i rada autobuskih stanica i autobuskih stajališta i drugi uslovi u pogledu(…)

ZAKON O PREVOZU TERETA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU

ZAKON O PREVOZU TERETA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU (“Sl. glasnik RS”, br. 68/2015) I UVODNE ODREDBE Predmet Član 1 Ovim zakonom uređuju se uslovi i način obavljanja javnog prevoza tereta i prevoza tereta za sopstvene potrebe u domaćem drumskom saobraćaju, odnosno javnog prevoza tereta i prevoza tereta za sopstvene potrebe u međunarodnom drumskom saobraćaju i inspekcijski(…)

ZAKON O PREVOZU PUTNIKA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU

ZAKON O PREVOZU PUTNIKA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU (“Sl. glasnik RS”, br. 68/2015) I UVODNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom uređuju se uslovi i način obavljanja javnog prevoza putnika i prevoza lica za sopstvene potrebe u drumskom saobraćaju u domaćem i međunarodnom prevozu, pružanja staničnih usluga na autobuskim stanicama i inspekcijski nadzor. Član 2 Pojedini izrazi,(…)

ZAKON O OBAVLJANJU PLAĆANJA PRAVNIH LICA, PREDUZETNIKA I FIZIČKIH LICA KOJA NE OBAVLJAJU DELATNOST

ZAKON O OBAVLJANJU PLAĆANJA PRAVNIH LICA, PREDUZETNIKA I FIZIČKIH LICA KOJA NE OBAVLJAJU DELATNOST (“Sl. glasnik RS”, br. 68/2015) Član 1 Ovim zakonom uređuju se prava i obaveze pravnih lica, preduzetnika i fizičkih lica koja ne obavljaju delatnost, u vezi sa otvaranjem tekućeg i drugog platnog računa, kao i obavljanjem platnih transakcija preko tog računa.(…)

ZAKON O MEĐUNARODNOM PREVOZU U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU

ZAKON O MEĐUNARODNOM PREVOZU U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU (“Sl. list SRJ”, br. 60/98, 5/99 – ispr., 44/99, 74/99 i 4/2000 – ispr. i “Sl. glasnik RS”, br. 101/2005, 101/2005 – dr. zakon, 18/2010 i 68/2015 – dr. zakoni) I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom uređuju se uslovi za obavljanje međunarodnog javnog prevoza, međunarodni javni prevoz(…)

ZAKON O JAVNOM DUGU

ZAKON O JAVNOM DUGU (“Sl. glasnik RS”, br. 61/2005, 107/2009, 78/2011 i 68/2015) I OSNOVNE ODREDBE Predmet uređivanja Član 1 Ovim zakonom uređuju se uslovi, način i postupak zaduživanja Republike Srbije (u daljem tekstu: Republika), jedinica teritorijalne autonomije i lokalne samouprave (u daljem tekstu: lokalna vlast), Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, Republičkog fonda za penzijsko(…)

ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA

ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA (“Sl. glasnik RS”, br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) I OSNOVNE ODREDBE 1. Predmet zakona i definicije Predmet zakona Član 1 Ovim zakonom uređuje se planiranje javnih nabavki, uslovi, način i postupak javne nabavke; reguliše centralizacija javnih nabavki; uređuje javna nabavka u oblasti vodoprivrede, energetike, saobraćaja i poštanskih usluga i u oblasti(…)