Propisi

PDV na ulaganja u poslovni prostor

  POSTOJANJE PRAVA OBVEZNIKA PDV NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA PO OSNOVU ULAGANJA U POSLOVNI PROSTOR KOJE JE IZVRŠENO PRE 15.10.2015. GODINE AKO POSEDUJE RAČUN U KOJEM JE ISKAZAN OBRAČUNATI PDV  Kada obveznik PDV, koji obavlja delatnost trgovine na veliko farmaceutskim proizvodima, zakupi magacinski prostor i u taj prostor izvrši ulaganje (npr. reparaciju podova, rušenje i(…)

Premija osiguranja zaposlenih (kolektivno osiguranje) ima tretman zarade

  PORESKI TRETMAN PREMIJA KOJE POSLODAVAC PLAĆA ZA SVE ZAPOSLENE (KOLEKTIVNO OSIGURANJE ZAPOSLENIH) PO OSNOVU ŽIVOTNOG OSIGURANJA ZA SLUČAJ SMRTI ZAPOSLENOG USLED BOLESTI, A KOJE SE SAGLASNO ZAKONU O OSIGURANJU NE SVRSTAVA U OSIGURANJE OD POSLEDICA NEZGODE   Premija koju poslodavac plaća za sve zaposlene (kolektivno osiguranje zaposlenih) po osnovu životnog osiguranja za slučaj smrti(…)

MESTO PROMETA USLUGA VIZUELNE KONTROLE DELOVA

PDV   Kada je reč o uslugama nazvanim uslugama vizuelne kontrole delova koje podrazumevaju pregled delova u cilju utvrđivanja da li su delovi oštećeni, da li predstavljaju celinu, da li su adekvatno ofarbani i sl, mišljenja smo da se navedene usluge, po svojoj suštini, ne smatraju uslugama inženjera. Prema tome, mesto prometa predmetnih usluga određuje(…)

PDV na sredstva po osnovu ugovora o finasiranju

  POSTOJANJE OBAVEZE OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA PDV U SLUČAJU KADA DOBIJENA NOVČANA SREDSTVA PO OSNOVU UGOVORA O FINANSIRANJU PO SVOJOJ SUŠTINI PREDSTAVLJAJU NAKNADU ZA OPOREZIVI PROMET KOJI VRŠI OBVEZNIK PDV    Kada novčana sredstva dobijena po osnovu ugovora nazvanog ugovorom o finansiranju, odnosno ugovorom o sufinansiranju određenog projekta predstavljaju naknadu ili deo naknade za oporezivi(…)

Prefakturisanje troškova službenih putovanja

  NIJE DOZVOLJENO PREFAKTURISANJE TROŠKOVA OGRANKU U SRBIJI OD STRANE INOFIRME PO OSNOVU SLUŽBENIH PUTOVANJA ZAPOSLENIH U INOFIRMI U SRBIJU   Nije dozvoljeno da matična firma iz inostranstva prefakturiše troškove službenih putovanja svom ogranku u Srbiji za svoje zaposlene koje šalje u Srbiju na službeni put. Uputstvom za sprovođenje Odluke o uslovima i načinu obavljanja(…)

PDV u slučaju rabata i priznavanje troška u PB

POSTOJANJE OBAVEZE OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA PDV U SLUČAJU KADA PROIZVOĐAČ POKLANJA DISTRIBUTERU ODREĐENU KOLIČINU ROBE (KOLIČINSKI RABAT) I PRIZNAVANJE TROŠKA PO TOM OSNOVU U PORESKOM BILANSU   Kada obveznik PDV koji proizvodi i uvozi seme kukuruza radi daljeg prometa, pored prodaje, vrši i poklanjanje semena kukuruza svom distributeru (u istim pakovanjima pojedinačne vrednosti veće od(…)

PDV se obračunava i plaća u slučaju kada istekne ugovor o finansiranju iz sredstava zajma

POSTOJANJE OBAVEZE OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA PDV U SLUČAJU KADA ISTEKNE UGOVOR O ZAJMU ZA KOJI JE PREDVIĐENO PORESKO OSLOBOĐENJE   Na promet dobara i usluga, odnosno uvoz dobara koji se vrši u okviru sprovođenja projekata finansiranih sredstvima zajma u skladu sa ugovorom o zajmu iz člana 24. stav 1. tačka 16b) Zakona o PDV, PDV(…)

Davanja humanitarnim organizacijama se priznaje kao rashod u PB do 5% od ukupnog prihoda

  PRIZNAVANJE U PORESKOM BILANSU RASHODA KOJE OBVEZNIK ISKAŽE U SVOJIM POSLOVNIM KNJIGAMA PO OSNOVU DAVANJA U NOVCU, ODNOSNO U OPREMI I PROIZVODIMA, UČINJENIH HUMANITARNOJ ORGANIZACIJI   Rashod koji u svojim poslovnim knjigama iskaže obveznik po osnovu davanja u novcu, odnosno u opremi, proizvodima, učinjenih NURDOR-u (kao organizaciji koja je registrovana za humanitarnu delatnost) za(…)

Isplaćeni bonusi zaposlenima se priznaju kao rashodi u PB

PRIZNAVANJE U PORESKOM BILANSU RASHODA KOJE OBVEZNIK ISKAŽE U SVOJIM POSLOVNIM KNJIGAMA NA IME BONUSA OBRAČUNATIH PO OSNOVU DOPRINOSA ZAPOSLENOG POSLOVNOM USPEHU POSLODAVCA   Rashodi koje obveznik (poslodavac) iskaže u svojim poslovnim knjigama na ime bonusa, obračunatih po osnovu doprinosa zaposlenog poslovnom uspehu poslodavca, uključujući i pripadajući porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje, priznaju(…)

PDV se može odbiti bez potpisa i pečata na računu

POSTOJANJE PRAVA NA ODBITAK PRETHODNOG PDV NA OSNOVU RAČUNA KOJI NE SADRŽI POTPIS I PEČAT IZDAVAOCA RAČUNA    S obzirom na to da potpis i pečat izdavaoca računa nisu obavezni elementi računa, što znači da račun može, ali ne mora da sadrži potpis i pečat, obveznik PDV koji poseduje račun prethodnog učesnika u prometu, koji(…)

PDV tretman prometa usluga posredovanja

  PDV TRETMAN PROMETA USLUGE POSREDOVANJA KOD PROMETA DOBARA   Promet usluge posredovanja kod prometa dobara (nezavisno od naziva ugovora na osnovu kojeg se pruža predmetna usluga) određuje se prema mestu prometa dobara koja su predmet posredovanja. Nezavisno od toga što se ugovor o trgovinskom zastupanju i ugovor o posredovanju razlikuju, pre svega po pitanju(…)