Archive

Category Archives for "Propisi"

ODLUKA O USLOVIMA POD KOJIMA I NAČINU NA KOJI REZIDENTI MOGU DRŽATI DEVIZE NA RAČUNU KOD BANKE U INOSTRANSTVU

(„Sl. glasnik RS“, br. 31/2012, 71/2013, 98/2013, 125/2014, 102/2015 i 37/2018) Ovom odlukom propisuju se uslovi pod kojima i način na koji rezidenti mogu držati devize na računu kod banke u inostranstvu. Devize na računu kod banke u inostranstvu mogu držati sledeći rezidenti: 1) diplomatska, konzularna i druga predstavništva Republike Srbije u inostranstvu koja se […]

Detaljnije...
1

Iskazivanje zatezne kamate u Obrascu POPDV

U obrazac POPDV iskazuju se podaci o izvršenom i primljenom prometu dobara i usluga, podaci o uvozu dobara koji se stavljaju u slobodan promet. Zatezna kamata ne predstavlja sastavni deo naknade za izvršeni, odnosno primljeni promet dobara i usluga, već predstavlja iznos koji obveznik potražuje ili duguje zbog zadocnjenja u ispunjavanju novčane obaveze. Zatezna kamata […]

Detaljnije...

Iskazivanje plaćenih avansa poljoprivrednicima za promet poljoprivrednih dobara u Obrascu POPDV

Plaćeni avansi poljoprivrednicima za promet poljoprivrednih dobara se ne iskazuje u Obrascu POPDV, već se iskazuje vrednost isporučenih dobara plaćenih avansom. Dakle promet nastaje tek kada poljoprivrednik isporuči poljoprivredna dobra koja su plaćena avansom. Prema Pravilniku o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV, u delu […]

Detaljnije...

Iskazivanje prefakturisanih troškova u Obrascu POPDV

Iskazivanje prefakturisanih troškova u Obrascu POPDV zavisi od toga da li su prefakturisani troškovi  deo naknade za promet proizvoda ili usluga, ili prefakturisani troškovi nisu vezani za fakturisanu naknadu za promet proizvoda ili usluga. Ukoliko su prefakturisani troškovi deo naknade za promet proizvoda ili usluga, PDV na prefakturisane troškove se obračunava isto kao i za […]

Detaljnije...

Iskazivanje oporezivog manjka dobara u Obrascu POPDV

Pravilnikom o utvrđivanju šta se smatra uzimanjem i upotrebom dobara, drugim prometom dobara i pružanjem usluga, bez naknade, o utvrđivanju uobičajenih količina poslovnih uzoraka, reklamnim materijalom i drugim poklonima manje vrednosti uređuje se šta se smatra uzimanjem dobara koja su deo poslovne imovine poreskog obveznika za lične potrebe osnivača, vlasnika, zaposlenih ili drugih lica i […]

Detaljnije...
1 2 3 81
Pitanja i odgovori