Naknade za zaštitu životne sredine

Naknade koje trebaju privrednici da plaćaju za zaštitu životne sredine ima ih više, u zavisnosti od obavljanja delatnosti.

Ovu oblast detaljno uređuje Zakon o naknadama za korišćenje javnih dobara („Sl. glasnik RS“, br. 95/2018, 49/2019, 86/2019 – usklađeni din. izn., 156/2020 – usklađeni din. izn., 15/2021 – dop. usklađenih din. izn. i 15/2023.,  92/2023 i 120/2023 – usklađeni din. izn. – dalje: Zakon) se uređuju naknade za korišćenje javnih dobara, i to:

  1. vrsta naknade;
  2. obveznik plaćanja naknade;
  3. osnovica, visina, način utvrđivanja i plaćanja, pripadnost prihoda od naknade;
  4. druga pitanja od značaja za utvrđivanje i plaćanje naknada za korišćenje javnih dobara.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović