Autori - Biljana Trifunović

​​Autor

Biljana Trifunović

Diplomirani ekonomista, sa bogatom biografijom iz oblasti realne ekonomije.

Suvlasnik je i direktor IFA – INTERNACIONAL FINANCIAL AGENCY d.o.o., Beograd.

Pokretač je stručnog bloga www.biljanatrifunovicifa.com.

Predavač  iz oblasti spoljne trgovine i deviznog poslovanje. Redovno drži treninge u u organizaciji firme „IFA“ d.o.o., Beograd , kao i u organizaciji PK Beograd, RPK Novi Sad. Aktivno radi za veliki broj domaćih i stranih kompanija konsalting iz oblasti poreskog savetovanja, spoljne trgovine i deviznog poslovanja, sa posebnim naglaskom na aktivno oplemenjivanje i reeksportnu doradu.

Poslovne aktivnosti gospođe Trifunović i preduzetća IFA d.o.o., Beograd u poslednjih deset godina dostupne su na internet stranicama i društvenim mrežama.

Da vas upoznamo sa poslovima koje je ranije  radila, većina od njih bila je pionirski poduhvat na teritoriji ex Jugoslavije.

U  periodu 1986-1990. godine,  radila je  u „Privrednom Pregledu“, kao dnevni  novinar. Pri tome, i dalje je ostala u struci, radila je kao ekonomski novinar, pratila Saveznu skupštinu Jugoslavije, SIV, poslovne banke, kao i privredu.

Prva procena društvenog kapitala i svojinska transformacija društvenog preduzeca u deoničarsko društvo, u tadašnjoj Jugoslaviji urađena je decembra 1990. godine. Ovaj pionirski poduhvat, odradil aje samo stalno gospođa Trifunović. Procena vrednosti društvenog kapitala i svojinska transformacija društvenog preduzeca u deonicarsko društvo urađena je za preduzeće “KOMUNA” iz Skoplja.

Uradila je i elaborat o stranom ulaganju američke firme “INK NEW JORK”, vrednost ulaganja bila je 10 miliona USD u ovo makednonsko preduzeće. Projekat je u celini realizovan, a kapital u vidu opreme za proizvodnju kartonske ambalaže, uložen je u novo mešovito preduzece, koje i danas uspešno posluje.

U periodu od  1991. - 1995. godine, od osnivanja Prve Jugoslovensko-Švajcarske banke a.d., u Beogradu., sa suprugom Dejanom Trifunović i saradnicima uspešno su realizovali ugovor koji se odnosio na  kompletan finasijski konsalting. Da napomenemo i sledeće, u momentu potpisivanja ugovora u ex Jugoslaviji nije postojao program za bankarsko računovodstvo na PC. Prvi korak u realizaciji ovog ugovora bio je da sa kolegama informatičarima – preduzeće IIB d.o.o., Beograd, da naprave program za bankarsko poslovanje na PC.

Davne 1994. godine IFA d.o.o., Beograd, registruje kod Agencije za zaštitu autorskih prava Kurs za obuku u knjigovodstvu, kako za radnje tako i za preduzeća. Kursevi su odlicno funkcionisali sve do bombardovanja 1999. godine. Kroz obuku je prošlo preko 200 polaznika, većinom diplomiranih ekonomista ili sa VŠS.

IFA-Card –  je bila prva i jedina do sada kartica, još 1994. godine, koja je članovima tadašnjeg IFA Biznis kluba, omogucavala da postavljaju neogranicen broj pitanja i naravno da  dobiju odgovor iz finansijske oblasti. Praktično IFA-Card je preteča današnjeg bloga!​

Svojim primerom, gospođa Trifunović  dokazala je da je oblast ekonomskih nauka neiscrpna tema za stalno učenje i napredovanje u znanju i radu. Kao i ranije, i sada je spremna za nove početke i saradnju, takođe da pružim pomoć i daje odgovore na pitanja iz svog domena obrazovanja.

Član Udruženja poslovnih žena Srbije.

Dobitnica nagrade Cvet uspeha – Žena zmaj 2015. godine.

Autor  knjige: PREDUZETNIŠTVO – MOJ IZBOR

Dobitnica priznanja Stvaraoci za stoleća za posebnu inicijativu i pregalaštvo u preduzetničkom stvaralaštvu u srednjoj i jugoistočnoj Evropi - 2017. godine.

Autori:
Biljana Trifunović
Diplomirani  ekonomista, sa bogatom biografijom iz oblasti realne ekonomije.
Suvlasnik je i direktor IFA – INTERNACIONAL FINANCIAL AGENCY d.o.o., Beograd.
Pokretač je stručnog  bloga  www.biljanatrifunovicifa.com.  Predavač  iz oblasti spoljne trgovine i deviznog poslovanje. Redovno drži treninge u u organizaciji firme „IFA“ d.o.o., Beograd , kao i u organizaciji PK Beograd, RPK Novi Sad. Aktivno radi za veliki broj domaćih i stranih kompanija konsalting iz oblasti poreskog savetovanja, spoljne trgovine i deviznog poslovanja, sa posebnim naglaskom na aktivno oplemenjivanje i reeksportnu doradu.
Poslovne aktivnosti gospođe Trifunović i preduzetća IFA d.o.o., Beograd u poslednjih deset godina dostupne su na internet stranicama i društvenim mrežama.
Da vas upoznamo sa poslovima koje je ranije  radila, većina od njih bila je pionirski poduhvat na teritoriji ex Jugoslavije.
U  periodu 1986-1990. godine,  radila je  u „Privrednom Pregledu“, kao dnevni  novinar. Pri tome, i dalje je ostala u struci, radila je kao ekonomski novinar, pratila Saveznu skupštinu Jugoslavije, SIV, poslovne banke, kao i privredu.
Prva procena društvenog kapitala i svojinska transformacija društvenog preduzeca u deonicarsko društvo, u tadašnjoj Jugoslaviji urađena je decembra 1990. godine. Ovaj pionirski poduhvat, odradil aje samo stalno gospođa Trifunović. Procena vrednosti društvenog kapitala i svojinska transformacija društvenog preduzeca u deonicarsko društvo urađena je  za preduzeće “KOMUNA” iz Skoplja. Uradila je i elaborat o stranom ulaganju američke firme “INK NEW JORK”,  vrednost ulaganja  bila je  10 miliona USD u ovo makednonsko preduzeće. Projekat je u celini realizovan, a kapital u vidu opreme za proizvodnju kartonske ambalaže, uložen je u novo mešovito preduzece, koje i danas uspešno posluje.
U periodu od  1991.  – 1995. godine, od osnivanja Prve Jugoslevensko-Švajcarske banke a.d., u Beogradu., sa suprugom Dejanom Trifunović i saradnicima uspešno su realizovali ugovor koji se odnosio na  kompletan finasijski konsalting. Da napomenemo i sledeće, u momentu potpisivanja ugovora u ex Jugoslaviji nije postojao program za bankarsko računovodstvo na PC. Prvi korak u realizaciji ovog ugovora bio je da sa kolegama informatičarima – preduzeće IIB d.o.o., Beograd, da naprave program za bankarsko poslovanje na PC.
Davne 1994. godine  IFA d.o.o., Beograd, registruje kod Agencije za zaštitu autorskih prava Kurs za obuku u knjigovodstvu, kako za radnje tako i za preduzeća. Kursevi su odlicno funkcionisali sve do bombardovanja 1999. godine. Kroz obuku je prošlo preko 200 polaznika, većinom diplomiranih ekonomista ili sa VŠS.
IFA-Card –  je bila prva i jedina do sada kartica,  još 1994. Godine, koja je članovima tadašnjeg IFA Biznis kluba, omogucavala da postavljaju neogranicen broj pitanja i naravno da  dobiju odgovor iz finansijske oblasti. Praktično IFA-Card je preteča današnjeg bloga www.biljanatrifunovicifa.com

​Dejan Trifunović

​Diplomirani ekonomista, sa 35 godišnjim iskustvom na poslovima finansijskog konsaltinga, procene kapitala društvenih i privatnih preduzeća, vlasničkih transformacija, poresko savetovanje.

U Jugoslovenskoj izvoznoj i kreditnoj banci u Beogradu, radio je na poslovima kreditnih i garancijskih aranžmana, ocene investicionih projekata, ocene boniteta preduzeća i procene rizika.

Za Prvu Jugoslovensko Švajcarsku banku a.d. Beograd, na osnovu ugovora o poslovnoj saradnji između Banke i Agencije IFA sa saradnicima bio je  na čelu tima koji je radio kompletan finansijski konsalting sa računskim centrom.

U periodu 1996.-1999.  godine u dnevnim novinama ''PRIVREDNI PREGLED'' i časopisu ''TRGOVINSKI GLASNIK'' bio je autor autor rubrike pitanja i odgovori čitalaca iz oblasti poreske politike, spoljne trgovine, zakona o preduzećima, radnog zakonodavstva, penzionom i zdravstvenom osiguranju i drugo.

Uradio je više od sto procena kapitala društvenih preduzeća, investicionih elaborata, fizibiliti studija za strane i domaće kompanije.

Predavač u Regionalnoj privrednoj komori Novog Sada, Privrednoj komori Beograda, na teme sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma (pripremnu nastavu za polaganje licence i primenu zakona u praksi) za banke, revizore, osiguravajuća društva, investicione fondove, računovođe, menjačnice i prenosioce novca.

Piše i objavljuje tekstove iz oblasti poreskih zakona, radnog zakonodavstva, iz oblasti poslovanja preduzeća i preduzetnika, na stručnoj platformi www.biljanatrifunovicifa.com

Od 2014. godine, uradio je više od dvesta studija o transfernim cenama za domaće i strane kompanije.

Ovlašćenji je procenivač kapitala Republičke agencije za privatizaciju, poseduje licencu ovlašćenog računovođe, revizora rešenjem Saveznog ministarstva finansija, i licence za obavljanje poslova ovlašćenog lica za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma.

Dejan Trifunović

Dejan Trifunović, diplomirani ekonomista, sa 35 godišnjim iskustvom na poslovima finansijskog konsaltinga, procene kapitala društvenih i privatnih preduzeća, vlasničkih transformacija, poresko savetovanje.

U Jugoslovenskoj izvoznoj i kreditnoj banci  u Beogradu, radio je na poslovima kreditnih i garancijskih aranžmana, ocene investicionih projekata, ocene boniteta preduzeća i procene rizika.

Za Prvu Jugoslovensko Švajcarsku banku a.d. Beograd, na osnovu ugovora o poslovnoj saradnji između Banke i Agencije IFA sa saradnicima bio je  na čelu tima koji je radio kompletan finansijski konsalting sa računskim centrom.

U periodu 1996.-1999.  godine u dnevnim novinama ''PRIVREDNI PREGLED'' i časopisu ''TRGOVINSKI GLASNIK'' bio je autor autor rubrike pitanja i odgovori čitalaca iz oblasti poreske politike, spoljne trgovine, zakona o preduzećima, radnog zakonodavstva, penzionom i zdravstvenom osiguranju i drugo.

Uradio je više od sto procena kapitala društvenih preduzeća, investicionih elaborata, fizibiliti studija za strane i domaće kompanije.

Predavač u Regionalnoj privrednoj komori Novog Sada, Privrednoj komori Beograda, na teme sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma (pripremnu nastavu za polaganje licence i primenu zakona u praksi) za banke, revizore, osiguravajuća društva, investicione fondove, računovođe, menjačnice i prenosioce novca.

Piše i objavljuje tekstove iz oblasti poreskih zakona, radnog zakonodavstva, iz oblasti poslovanja preduzeća i preduzetnika, na stručnoj platformi www.biljanatrifunovicifa.com

Od 2014. godine, uradio je više od dvesta studija o transfernim cenama za domaće i strane kompanije.

Ovlašćenji je procenivač kapitala Republičke agencije za privatizaciju, poseduje licencu ovlašćenog računovođe, revizora rešenjem Saveznog ministarstva finansija, i licence za obavljanje poslova ovlašćenog lica za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma.

Autori:
Biljana Trifunović
Diplomirani  ekonomista, sa bogatom biografijom iz oblasti realne ekonomije.
Suvlasnik je i direktor IFA – INTERNACIONAL FINANCIAL AGENCY d.o.o., Beograd.
Pokretač je stručnog  bloga  www.biljanatrifunovicifa.com.  Predavač  iz oblasti spoljne trgovine i deviznog poslovanje. Redovno drži treninge u u organizaciji firme „IFA“ d.o.o., Beograd , kao i u organizaciji PK Beograd, RPK Novi Sad. Aktivno radi za veliki broj domaćih i stranih kompanija konsalting iz oblasti poreskog savetovanja, spoljne trgovine i deviznog poslovanja, sa posebnim naglaskom na aktivno oplemenjivanje i reeksportnu doradu.
Poslovne aktivnosti gospođe Trifunović i preduzetća IFA d.o.o., Beograd u poslednjih deset godina dostupne su na internet stranicama i društvenim mrežama.
Da vas upoznamo sa poslovima koje je ranije  radila, većina od njih bila je pionirski poduhvat na teritoriji ex Jugoslavije.
U  periodu 1986-1990. godine,  radila je  u „Privrednom Pregledu“, kao dnevni  novinar. Pri tome, i dalje je ostala u struci, radila je kao ekonomski novinar, pratila Saveznu skupštinu Jugoslavije, SIV, poslovne banke, kao i privredu.
Prva procena društvenog kapitala i svojinska transformacija društvenog preduzeca u deonicarsko društvo, u tadašnjoj Jugoslaviji urađena je decembra 1990. godine. Ovaj pionirski poduhvat, odradil aje samo stalno gospođa Trifunović. Procena vrednosti društvenog kapitala i svojinska transformacija društvenog preduzeca u deonicarsko društvo urađena je  za preduzeće “KOMUNA” iz Skoplja. Uradila je i elaborat o stranom ulaganju američke firme “INK NEW JORK”,  vrednost ulaganja  bila je  10 miliona USD u ovo makednonsko preduzeće. Projekat je u celini realizovan, a kapital u vidu opreme za proizvodnju kartonske ambalaže, uložen je u novo mešovito preduzece, koje i danas uspešno posluje.
U periodu od  1991.  – 1995. godine, od osnivanja Prve Jugoslevensko-Švajcarske banke a.d., u Beogradu., sa suprugom Dejanom Trifunović i saradnicima uspešno su realizovali ugovor koji se odnosio na  kompletan finasijski konsalting. Da napomenemo i sledeće, u momentu potpisivanja ugovora u ex Jugoslaviji nije postojao program za bankarsko računovodstvo na PC. Prvi korak u realizaciji ovog ugovora bio je da sa kolegama informatičarima – preduzeće IIB d.o.o., Beograd, da naprave program za bankarsko poslovanje na PC.
Davne 1994. godine  IFA d.o.o., Beograd, registruje kod Agencije za zaštitu autorskih prava Kurs za obuku u knjigovodstvu, kako za radnje tako i za preduzeća. Kursevi su odlicno funkcionisali sve do bombardovanja 1999. godine. Kroz obuku je prošlo preko 200 polaznika, većinom diplomiranih ekonomista ili sa VŠS.
IFA-Card –  je bila prva i jedina do sada kartica,  još 1994. Godine, koja je članovima tadašnjeg IFA Biznis kluba, omogucavala da postavljaju neogranicen broj pitanja i naravno da  dobiju odgovor iz finansijske oblasti. Praktično IFA-Card je preteča današnjeg bloga www.biljanatrifunovicifa.com

​Mihailo Trifunović

Diplomirani ekonomista, završio je specijalističke studije na Pravnom fakultetu u Beogradu za poreskog savetnika, sa trogodišnjim radnim iskustvom, na poslovima poreskog savetovanja, spoljotrgovinskog poslovanja i deviznog poslovanja.

Piše i objavljuje tekstove iz oblasti poreskih zakona, carinskih propisa, radnog zakonodavstva,  i druge iz oblasti poslovanja preduzeća, preduzetnika i poljoprivrednih gazdinstava na stručnoj platformi www.biljanatrifunovicifa.com

Od 2016. godine, uradio je više od pedeset studija o transfernim cenama za domaće i strane kompanije.

Ima veliko praktično iskustvo u specifičnim spoljotrgovinskim poslovima kao što su: reeksportna dorada i aktivno oplemenjivanje – ugovor,  priprema dokumentacije za dobijanje odobrenja od Uprave carine, tarifiranje robe, uvoz, praćenje proizvodnje i izvoz gotovih proizvoda, konačno svođenje posla, zatvaranje odobrenja.

Radi za domaće kompanije biznis planove za dobijanje sredstava  iz   Fonda za razvoj  i  iz sredstva IPARD fondova.

Mihailo Trifunović


Mihailo Trifunović, diplomirani ekonomista, završio je specijalističke studije na Pravnom fakultetu u Beogradu za poreskog savetnika, sa trogodišnjim radnim iskustvom, na poslovima poreskog savetovanja, spoljotrgovinskog poslovanja i deviznog poslovanja.

Piše i objavljuje tekstove iz oblasti poreskih zakona, carinskih propisa, radnog zakonodavstva,  i druge iz oblasti poslovanja preduzeća, preduzetnika i poljoprivrednih gazdinstava na stručnoj platformi www.biljanatrifunovicifa.com


Od 2016. godine, uradio je više od pedeset studija o transfernim cenama za domaće i strane kompanije.

Ima veliko praktično iskustvo u specifičnim spoljotrgovinskim poslovima kao što su: reeksportna dorada i aktivno oplemenjivanje – ugovor,  priprema dokumentacije za dobijanje odobrenja od Uprave carine, tarifiranje robe, uvoz, praćenje proizvodnje i izvoz gotovih proizvoda, konačno svođenje posla, zatvaranje odobrenja.

Radi za domaće kompanije biznis planove za dobijanje sredstava  iz   Fonda za razvoj  i  iz sredstva IPARD fondova.

Dejan Trifunović

Dejan Trifunović, diplomirani ekonomista, sa 35 godišnjim iskustvom na poslovima finansijskog konsaltinga, procene kapitala društvenih i privatnih preduzeća, vlasničkih transformacija, poresko savetovanje.

U Jugoslovenskoj izvoznoj i kreditnoj banci  u Beogradu, radio je na poslovima kreditnih i garancijskih aranžmana, ocene investicionih projekata, ocene boniteta preduzeća i procene rizika.

Za Prvu Jugoslovensko Švajcarsku banku a.d. Beograd, na osnovu ugovora o poslovnoj saradnji između Banke i Agencije IFA sa saradnicima bio je  na čelu tima koji je radio kompletan finansijski konsalting sa računskim centrom.

U periodu 1996.-1999.  godine u dnevnim novinama ''PRIVREDNI PREGLED'' i časopisu ''TRGOVINSKI GLASNIK'' bio je autor autor rubrike pitanja i odgovori čitalaca iz oblasti poreske politike, spoljne trgovine, zakona o preduzećima, radnog zakonodavstva, penzionom i zdravstvenom osiguranju i drugo.

Uradio je više od sto procena kapitala društvenih preduzeća, investicionih elaborata, fizibiliti studija za strane i domaće kompanije.

Predavač u Regionalnoj privrednoj komori Novog Sada, Privrednoj komori Beograda, na teme sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma (pripremnu nastavu za polaganje licence i primenu zakona u praksi) za banke, revizore, osiguravajuća društva, investicione fondove, računovođe, menjačnice i prenosioce novca.

Piše i objavljuje tekstove iz oblasti poreskih zakona, radnog zakonodavstva, iz oblasti poslovanja preduzeća i preduzetnika, na stručnoj platformi www.biljanatrifunovicifa.com

Od 2014. godine, uradio je više od dvesta studija o transfernim cenama za domaće i strane kompanije.

Ovlašćenji je procenivač kapitala Republičke agencije za privatizaciju, poseduje licencu ovlašćenog računovođe, revizora rešenjem Saveznog ministarstva finansija, i licence za obavljanje poslova ovlašćenog lica za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma.

Autori:
Biljana Trifunović
Diplomirani  ekonomista, sa bogatom biografijom iz oblasti realne ekonomije.
Suvlasnik je i direktor IFA – INTERNACIONAL FINANCIAL AGENCY d.o.o., Beograd.
Pokretač je stručnog  bloga  www.biljanatrifunovicifa.com.  Predavač  iz oblasti spoljne trgovine i deviznog poslovanje. Redovno drži treninge u u organizaciji firme „IFA“ d.o.o., Beograd , kao i u organizaciji PK Beograd, RPK Novi Sad. Aktivno radi za veliki broj domaćih i stranih kompanija konsalting iz oblasti poreskog savetovanja, spoljne trgovine i deviznog poslovanja, sa posebnim naglaskom na aktivno oplemenjivanje i reeksportnu doradu.
Poslovne aktivnosti gospođe Trifunović i preduzetća IFA d.o.o., Beograd u poslednjih deset godina dostupne su na internet stranicama i društvenim mrežama.
Da vas upoznamo sa poslovima koje je ranije  radila, većina od njih bila je pionirski poduhvat na teritoriji ex Jugoslavije.
U  periodu 1986-1990. godine,  radila je  u „Privrednom Pregledu“, kao dnevni  novinar. Pri tome, i dalje je ostala u struci, radila je kao ekonomski novinar, pratila Saveznu skupštinu Jugoslavije, SIV, poslovne banke, kao i privredu.
Prva procena društvenog kapitala i svojinska transformacija društvenog preduzeca u deonicarsko društvo, u tadašnjoj Jugoslaviji urađena je decembra 1990. godine. Ovaj pionirski poduhvat, odradil aje samo stalno gospođa Trifunović. Procena vrednosti društvenog kapitala i svojinska transformacija društvenog preduzeca u deonicarsko društvo urađena je  za preduzeće “KOMUNA” iz Skoplja. Uradila je i elaborat o stranom ulaganju američke firme “INK NEW JORK”,  vrednost ulaganja  bila je  10 miliona USD u ovo makednonsko preduzeće. Projekat je u celini realizovan, a kapital u vidu opreme za proizvodnju kartonske ambalaže, uložen je u novo mešovito preduzece, koje i danas uspešno posluje.
U periodu od  1991.  – 1995. godine, od osnivanja Prve Jugoslevensko-Švajcarske banke a.d., u Beogradu., sa suprugom Dejanom Trifunović i saradnicima uspešno su realizovali ugovor koji se odnosio na  kompletan finasijski konsalting. Da napomenemo i sledeće, u momentu potpisivanja ugovora u ex Jugoslaviji nije postojao program za bankarsko računovodstvo na PC. Prvi korak u realizaciji ovog ugovora bio je da sa kolegama informatičarima – preduzeće IIB d.o.o., Beograd, da naprave program za bankarsko poslovanje na PC.
Davne 1994. godine  IFA d.o.o., Beograd, registruje kod Agencije za zaštitu autorskih prava Kurs za obuku u knjigovodstvu, kako za radnje tako i za preduzeća. Kursevi su odlicno funkcionisali sve do bombardovanja 1999. godine. Kroz obuku je prošlo preko 200 polaznika, većinom diplomiranih ekonomista ili sa VŠS.
IFA-Card –  je bila prva i jedina do sada kartica,  još 1994. Godine, koja je članovima tadašnjeg IFA Biznis kluba, omogucavala da postavljaju neogranicen broj pitanja i naravno da  dobiju odgovor iz finansijske oblasti. Praktično IFA-Card je preteča današnjeg bloga www.biljanatrifunovicifa.com

Pitanja i odgovori