Archive

Category Archives for "Zakon i propisi o deviznom poslovanju"

ODLUKA O BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU VRŠENJA KONTROLE DEVIZNOG POSLOVANJA REZIDENATA I NEREZIDENATA

(„Sl. glasnik RS“, br. 84/2018) Osnovne odredbe Ovom odlukom propisuju se bliži uslovi i način vršenja kontrole deviznog poslovanja rezidenata i nerezidenata – fizičkih i pravnih lica (u daljem tekstu: subjekti kontrole), odnosno postupak ove kontrole i preduzimanje mera prema subjektu kontrole u ovom postupku, kao i druga pitanja značajna za taj postupak. Predmet kontrole […]

Detaljnije...

ZAKON O DEVIZNOM POSLOVANJU

(„Sl. glasnik RS“, br. 62/2006, 31/2011, 119/2012, 139/2014 i 30/2018) I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom uređuju se: 1) plaćanja, naplaćivanja i prenosi između rezidenata i nerezidenata u stranim sredstvima plaćanja i u dinarima; 2) plaćanja, naplaćivanja i prenosi između rezidenata u stranim sredstvima plaćanja; 3) kupovina i prodaja sredstava plaćanja između rezidenata i […]

Detaljnije...

NAPLATA USLUGA WEB PREZENTACIJA OD INO KUPACA

Razvojem internet usluga, pravna lica i preduzetnici, pružaju preko interneta razne vrste usluga ino kupcima. Kupci u inostranstvu vrlo često ne traže izdavanje računa, što dovodi u delemu domaća pravna lica da li je obavezno izdavanje računa za pružene usluge. NAPLATA USLUGA WEB PREZENTACIJA OD INO KUPACA – KAKO I NA KOJI NAČIN Tačkom 7. […]

Detaljnije...

IZMENE I DOPUNE ZAKONA O DEVIZNOM POSLOVANJU I NOVI ZAKON O PLATNIM USLUGAMA

Najnovijim izmenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju u regulativu deviznog poslovanja uvode se novi subjekti – platna institucija i izdavalac elektronskog novca. Definicije pojmova ovih subjekata čine dopunu člana 2. Zakona o deviznom poslovanju („Sl. glasnik RS“, br. 62/2006, 31/2011 i 119/2012 – dalje: Zakon), koji su dopunjeni novim tačkama (3a) i (3b). Tačkom […]

Detaljnije...