Zakon i propisi o deviznom poslovanju Archives - Biljana Trifunović

Archive

Category Archives for "Zakon i propisi o deviznom poslovanju"

ODLUKA O BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU VRŠENJA KONTROLE DEVIZNOG POSLOVANJA REZIDENATA I NEREZIDENATA

(“Sl. glasnik RS”, br. 84/2018) Osnovne odredbe Ovom odlukom propisuju se bliži uslovi i način vršenja kontrole deviznog poslovanja rezidenata i nerezidenata – fizičkih i pravnih lica (u daljem tekstu: subjekti kontrole), odnosno postupak ove kontrole i preduzimanje mera prema subjektu kontrole u ovom postupku, kao i druga pitanja značajna za taj postupak. Predmet kontrole […]

Detaljnije...

ZAKON O DEVIZNOM POSLOVANJU

(“Sl. glasnik RS”, br. 62/2006, 31/2011, 119/2012, 139/2014 i 30/2018) I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom uređuju se: 1) plaćanja, naplaćivanja i prenosi između rezidenata i nerezidenata u stranim sredstvima plaćanja i u dinarima; 2) plaćanja, naplaćivanja i prenosi između rezidenata u stranim sredstvima plaćanja; 3) kupovina i prodaja sredstava plaćanja između rezidenata i […]

Detaljnije...

UPUTSTVO ZA UTVRĐIVANJE REFERENTNE I DISKONTNE KAMATNE STOPE

(“Sl. glasnik RS”, br. 76/2015) I PREDMET I SADRŽAJ 1. Ovim uputstvom propisuje se način utvrđivanja, izračunavanja i ažuriranja osnovne referentne kamatne stope i izračunavanja referentne i diskontne kamatne stope koje se koriste za obračun iznosa i diskontovanja državne pomoći i izračunavanje iznosa dodeljene državne pomoći. II OSNOVNA REFERENTNA KAMATNA STOPA 1) Utvrđivanje osnovne referentne […]

Detaljnije...
1 2 3