Mihailo Trifunović, аутор са Biljana Trifunović
Mihailo Trifunović

Author Archives: Mihailo Trifunović

Mogućnost kupoprodaje softvera i digitalnih proizvoda između rezidenata u devizama

Prema Zakonu o deviznom poslovanju dozvoljeno je vršiti kupoprodaju softvera i digitalnih proizvoda u devizama između rezidenata, putem interneta. Takođe Zakonom su i propisani uslovi za ovakav način plaćanja, s obzirom da se prema postojećim propisima transakcije u Republici Srbiji mogu vršiti samo u dinarima. Prema članu 34. stav 2. tačka 10) Zakona o deviznom […]

Detaljnije...

Vraćanje dodatne uplate stranog osnivača koje ne povećavaju osnovni kapital

Prema Zakonu o privrednim društvima privredno društvo koje je primilo dodatne uplate od stranog osnivača koje ne povećavaju osnovni kapital dužno je da vrati u roku predviđenom osnivačkim aktom ili odlukom skupštine. Takođe dodatne uplate stranog osnivača se mogu vratiti na zahtev osnivača osim ukoliko to nije neophodno za pokriće gubitaka društva ili za namirenje […]

Detaljnije...

Računovodstveno evidentiranje nepovratne ambalaže

Prema Zakonu o ambalaži i ambalažnom otpadu, ambalaža je proizvod napravljen od materijala različitih svojstava, koji služi za smeštaj, čuvanje, rukovanje, isporuku, predstavljanje robe i zaštitu njene sadržine, a uključuje i predmete koji se koriste kao pomoćna sredstva za pakovanje, umotavanje, vezivanje, nepropusno zatvaranje, pripremu za otpremu i označavanje robe. Vrednost nepovratne ambalaže kod kupca […]

Detaljnije...

Reklamiranje robe kupljene u maloprodajnom objektu

Prema Zakonu o fiskalnim kasama lice koje je upisano u odgovarajući registar i koji obavlja promet dobara na malo, odnosno pruža usluge fizičkim licima, dužno je da vrši evidentiranje svakog pojedinačno ostvarenog prometa preko fiskalne kase. Ukoliko se lice bavi trgovinom na malo posredstvom pošte ili interneta i dobra dostavlja preko lica koja imaju registrovanu […]

Detaljnije...

Nasleđivanje pravnog lica i pravo naslednika na preknjižavanje više plaćenog poreza

Prema Zakonu o poreskom postupku i poreskoj administraciji, propisano je da fizičko, odnosno pravno lice ima pravo na: na povraćaj više ili pogrešno plaćenog poreza, odnosno sporednih poreskih davanja, kao i na povraćaj poreza kada je to drugim poreskim zakonom predviđeno; na poresku refakciju, odnosno na refundaciju poreza u skladu sa poreskim zakonom; da koristi […]

Detaljnije...

Potpisivanje finansijskih izveštaja

Prema Zakonu o računovodstvu pravno lice ili preduzetnik opštim aktom uređuje školsku spremu, radno iskustvo i ostale uslove za lice koje je odgovorno za vođenje poslovnih knjiga i sastavljanje finansijskih izveštaja. Takođe prema Zakonu o računovodstvu propisano je da finansijske izveštaje usvaja skupština ili drugi nadležni organ pravnog lica, odnosno preduzetnik. U slučaju da je […]

Detaljnije...

Promet robe i usluga putem poklon čestitki, vaučera i prepaid kartica

Prema Zakonu o fiskalnim kasama (“Sl. glasnik RS”, br. 135/2004 i 93/2012 – dalje: Zakon), propisano je da je lice koje je upisano u odgovarajući registar za promet dobara na malo, odnosno za pružanje usluga fizičkim licima, dužno da vrši evidentiranje svakog pojedinačno ostvarenog prometa preko fiskalne kase. Obaveza evidentiranja svakog pojedinačnog ostvarenog prometa preko […]

Detaljnije...
1 2 3 40
Pitanja i odgovori