Mihailo Trifunović

Author Archives: Mihailo Trifunović

Model plana rada komisije za popis gotovine i gotovinskih ekvivalenata

PLAN RADA KOMISIJE ZA POPIS GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKVIVALENATA _______________ (poslovno ime privrednog društva) _______________ (sedište) Komisija je imenovana Odlukom Upravnog odbora od 20.11._____ godine. Komisija je imenovana u sledećem sastavu: _______________, predsednik komisije _______________, zamenik _______________, član komisije _______________, zamenik _______________, član komisije _______________, zamenik. Vreme popisa određeno je Uputstvom Direktora od 21.11._____ godine […]

Detaljnije...

Izveštaj o popisu u elektronskom obliku

Prema članu 16. Zakona o računovodstvu, pravno lice, odnosno preduzetnik dužan je da, na početku poslovanja, izvrši popis imovine i obaveza sa naznakom pojedinačnih vrednosti u količinama i novčanom iznosu. Pravno lice, odnosno preduzetnik vrši popis imovine i obaveza i usklađuje stanje po knjigama sa stanjem po popisu na kraju poslovne godine. Usklađivanje prometa i […]

Detaljnije...

Mogućnost kupoprodaje softvera i digitalnih proizvoda između rezidenata u devizama

Prema Zakonu o deviznom poslovanju dozvoljeno je vršiti kupoprodaju softvera i digitalnih proizvoda u devizama između rezidenata, putem interneta. Takođe Zakonom su i propisani uslovi za ovakav način plaćanja, s obzirom da se prema postojećim propisima transakcije u Republici Srbiji mogu vršiti samo u dinarima. Prema članu 34. stav 2. tačka 10) Zakona o deviznom […]

Detaljnije...

Vraćanje dodatne uplate stranog osnivača koje ne povećavaju osnovni kapital

Prema Zakonu o privrednim društvima privredno društvo koje je primilo dodatne uplate od stranog osnivača koje ne povećavaju osnovni kapital dužno je da vrati u roku predviđenom osnivačkim aktom ili odlukom skupštine. Takođe dodatne uplate stranog osnivača se mogu vratiti na zahtev osnivača osim ukoliko to nije neophodno za pokriće gubitaka društva ili za namirenje […]

Detaljnije...

Računovodstveno evidentiranje nepovratne ambalaže

Prema Zakonu o ambalaži i ambalažnom otpadu, ambalaža je proizvod napravljen od materijala različitih svojstava, koji služi za smeštaj, čuvanje, rukovanje, isporuku, predstavljanje robe i zaštitu njene sadržine, a uključuje i predmete koji se koriste kao pomoćna sredstva za pakovanje, umotavanje, vezivanje, nepropusno zatvaranje, pripremu za otpremu i označavanje robe. Vrednost nepovratne ambalaže kod kupca […]

Detaljnije...
1 2 3 40