Tag Archive

Tag Archives for " platni promet sa inostranstvom "

Ispravka šifre plaćanja ili naplate sa inostranstvom

  ISPRAVKA POGREŠNO UNETE ŠIFRE OSNOVA NAPLATE ILI PLAĆANJA NA NALOGU PLATNOG PROMETA SA INOSTRANSTVOM   Pravna lica i preduzetnici u skladu sa Odlukom o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom, vrše naplatu sredstava iz inostranstva ostvarena po osnovu tekućih i kapitalnih poslova s nerezidentima. Prilikom naplate iz inostranstva banka obaveštava nerezidenta o […]

Detaljnije...