Tag Archive

Tag Archives for " PREDUZEĆA "

Transferne cene – prodaja softvera povezanom licu

Nepostojanje obaveze uključivanja u oporezivu dobit kamate za koju se smatra da je u skladu sa principom „van dohvata ruke“ u slučaju kada je obveznik izvršio prodaju softvera povezanom licu i odobrio mu plaćanje u ratama, a ceo prihod od predmetne prodaje je uključen u oporezivu dobit Ukoliko je obveznik u poreskom periodu izvršio prodaju […]

Detaljnije...
1 2 3 46
Pitanja i odgovori