Tag Archive

Tag Archives for " PREDUZEĆA "

Zakon o oglašavanju

(“Sl. glasnik RS”, br. 6/2016 i 52/2019 – dr. zakon) I UVODNE ODREDBE Predmet Član 1 Ovim zakonom uređuju se sadržina oglasne poruke, opšta pravila oglašavanja, posebna pravila i ograničenja, direktno oglašavanje, sponzorstvo, pravna zaštita i nadzor. Pojmovi Član 2 Pojedini izrazi u smislu ovog zakona imaju sledeće značenje: 1) oglašavanje je predstavljanje u bilo […]

Detaljnije...

Faktura može da sadrži „identifikacionu oznaku“

Računovodstvena isprava ne mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica, dovoljno je da sadrži „identifikacionu oznaku“ Faktura koja je izvorno nastala u papirnom obliku ne mora sadržati pečat i potpis odgovornog lica, kao što ni faktura nastala u elektronskom obliku i faktura nastala digitalizacijom (konverzijom dokumenata iz papirnog u elektronski oblik, npr. skenirana faktura) ne […]

Detaljnije...

Zakon o elektronskoj trgovini

(“Sl. glasnik RS”, br. 41/2009, 95/2013 i 52/2019) I OSNOVNE ODREDBE Predmet Član 1 Ovim zakonom uređuju se uslovi i način pružanja usluga informacionog društva, obaveze informisanja korisnika usluga, komercijalna poruka, pravila u vezi sa zaključenjem ugovora u elektronskom obliku, odgovornost pružaoca usluga informacionog društva, nadzor i prekršaji. Oblasti na koje se zakon ne primenjuje […]

Detaljnije...

Zakon o trgovini

(“Sl. glasnik RS”, br. 52/2019) I OSNOVNE ODREDBE Predmet Član 1 Ovim zakonom uređuju se uslovi i način za obavljanje trgovine na jedinstvenom tržištu Republike Srbije, unapređenje trgovine i zaštita tržišta, zabrana nepoštene tržišne utakmice i nadzor. Primena zakona Član 2 Ovaj zakon se primenjuje na sva lica koja obavljaju trgovinu u Republici Srbiji. Ovaj […]

Detaljnije...

Troškovi prevoza zaposlenih

Verodostojna računovodstvena isprava na osnovu koje se troškovi prevoza zaposlenih (dolazak na rad i odlazak sa rada) evidentiraju u poslovnim knjigama – sa primerima Verodostojnom računovodstvenom ispravom, u smislu člana 9. stav 1. Zakona, smatra se računovodstvena isprava koja je potpuna, istinita, računski tačna i prikazuje poslovnu promenu, uz napomenu da je neophodno da pitanje […]

Detaljnije...

Uvoz dobara koja su bila izvezena

Poreski tretman dobara koja su izvezena, a koja se u Republiku vraćaju neprodata ili zato što ne odgovaraju obavezama koje proističu iz ugovora, odnosno poslovnog odnosa na osnovu kojeg su bila izvezena Na uvoz dobara koja su izvezena, a koja se u Republiku vraćaju neprodata ili zato što ne odgovaraju obavezama koje proističu iz ugovora, […]

Detaljnije...
Pitanja i odgovori