Tag Archive

Tag Archives for " Ostvarivanje prava na PDV oslobođenje "

Ostvarivanje prava na PDV oslobođenje

Ostvarivanje prava na PDV oslobođenje za promet dobara i usluga koji se vrši izvođaču radova i uvoz dobara koji vrši izvođač radova po osnovu međunarodnog sporazuma Za promet dobara i usluga koji se vrši izvođaču radova i uvoz dobara koji vrši izvođač radova po osnovu međunarodnog sporazuma kojim je predviđeno da se ne plaća carina […]

Detaljnije...