Poslovni seminari, treninzi, radionice

UČITE BRŽE, UČITE BOLJE, UČITE JEFTINIJE, UČITE I NAPREDUJTE

U prethodnih 25 godina imali smo zadovoljstvo da  radimo i pomognemo mladim ljudima ali i svojim vršnjacima da sa lakoćom savladaju ozbiljne teme iz oblasti spoljne trgovine, deviznog poslovanja i složenih poreskih propisa. Naši seminari, su radionice na kojima polaznici dobijaju stručno znanje momentalno primenljivo u praksi. Jednom rečju seminari  – zanati!​

  • Šta mislite, da li se vaša firma dovoljno brzo razvija?
  • Kako je organizovana vaša služba praćenja i tumačenja propisa?
  • Gde su vaši najveći problemi u radu?
  • Kada i kako najlakše usvajate i razmete novine u propisima?
  • Da li se vaši zaposleni redovno edukuju i posećuju seminare?

U stabilnim sistemima, praksa je da zaposleni 4-6 puta godišnje pohađaju neki seminar ili trening, koji će im pomoći u radu a kompanija od toga ima višestruku korist.

Kod nas, zakoni se menjaju često, što je razlog više, da zaposleni posećuju određene seminare kako bi mogli aktuelne porpise da primene u praksi. Treba uzeti u obzir, da su zakoni samo jedan deo regulative, postoji veliki broj pratećih podzakonskih akata koji su takođe obavezujući za privredu, i njihovo ne poštovanje takođe za sobom povlači sankcije. Jedan od najvećih otežavajućih faktora u radu i primeni seta propisa je njihova ne povezanost. Dešava se da bi se pravilno primenio neki zakon donet npr. 2012. godine neophodno je primeniti i Odluku donetu 2009. kao i Uputstvo iz iste 2009. godine.

Imajući u vidu složenost propisa, naši treninzi i seminari skrojeni su BEZŠAVNO.

Šta znači BEZŠAVNO?

“IFA” vam omogućava da kroz praktične primere iz praksi povežete u jednu jedinstvenu celinu odluke, pravilnike i uredbe koji se naslanjaju na određeni zakon i predstavljaju neophodan komplet propisa za rad.

 

Kao što je jedna polaznica na seminaru rekla: “HUMANIZOVALI STE PROPISE”.

Primena propisa u praksi, su jedna od oblasti kojom se bavimo.

Razvoj poslovnih veština koje će doprineti boljem radu zaposlenih i napretku firmi takođe su zastupljene u našem programu edukacije.

Seminari i treninzi su logičan nastavak rada i želje za prenošenjem znanja stečenog skoro tri decenije radeći u privredi i sa privrednicima. Iz tog razloga naši predavači su ljudi koji aktivno rade i primenjuju u praksi ono o čemu govore na seminarima i treninzima. Iz tog razloga u prilici ste da odmah dobijete odgovor i rešenje određenih problema iz prakse.

 

Kao privrednici, znamo da Vas interesuje šta možete da očekujete od naših obuka:

  • ​da pravilno primenite propise i zakone i na taj način eliminište eventualne kazne;
  • da steknete veštine i znanja koja će značajno da podignu produktivnost rada i profit;

Naš moto je:

​​Učenje nije mučenje!

Najbolja investicija je investicija u svoje znanje i napredovanje.

Biljana Trifunović  //  ​Vlasnica i direktorka IFA d.o.o.

Za sve informacije, kao i do sada možete nam se obratiti

Pratite naš kalendar – najave seminara, prijavte se na vreme.

Naše grupe su male

telefonom: 011/208-54-10 i 011/208-54-11;

ili na e-mail adresu: biljana@ifa.co.rs;   ili dejan@ifa.co.rs