Odmor

Poštovani pretplatnici, korisnici ove platforme, obaveštavam vas da sam na godišnjem odmoru od 11 do 24. maja 2022. godine. U tom periodu neću biti u prilici da vam pišem odgovore na vaša pitanja. Verujem da će te  odgovore na vaše dileme naći na platformi. Koristite pretraživač, unesite ključne reči, i svakako će te naći odgovor […]

Detaljnije...

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Povezana lica

Najveće nedoumice privrednika su povezana lica   Prvi korak, kada se radi o povezanim licima i transfernim cenama jeste definisanje i utvrđivanje ko ima obavezu da  dostavlja Izveštaj o transfernim cenama i ko se smatra povezanim licem,  privrednicima je ova tema i dalje nejasna. Zakon o porezu na dobit pravnih lica detaljno je definisao ko […]

Detaljnije...
1 2 3 259