Program za sprečavanje pranja novca – posrednici u prometu nepokretnosti

PROGRAM ZA SPREČAVANJE PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA – POSREDNICI U PROMETU I ZAKUPU NEPOKRETNOSTI Na osnovu Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma („Sl. glasnik RS“, br. _______________ – dalje: Zakon), Zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma („Sl. glasnik RS“, br. _______________), a u vezi sa Smernicama za procenu rizika […]

Detaljnije...

Obaveza plaćanja poreza na dohodak građana kada fizičko lice ostvaruje  prihode od prodaje

Postojanje obaveze plaćanja poreza na dohodak građana u slučaju kada fizičko lice prihode od prodaje predmeta ne ostvaruje „od slućaja do slučaja“ već se prodajom bavi u vidu stalne aktivnosti, nezavisno od toga da li je ta aktivnost registravana Ukoliko prihode od prodaje predmeta fizičko lice ne ostvaruje „od slučaja do slučaja“ (prodaja određenih predmeta […]

Detaljnije...

Program za sprečavanje pranja novca za menjače 

PROGRAM ZA SPREČAVANJE PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA – OVLAŠĆENI MENJAČI I LICA KOJA OBAVLJAJU MENJAČKE POSLOVE Na osnovu Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma („Sl. glasnik RS“, br. _______________ – dalje: Zakon), ________________________ (uneti naziv pravnog lica preduzetnika koji obavlja menjački posao), a u vezi sa Odlukom o smernicama za primenu odredaba […]

Detaljnije...

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Popunjavanje obrasca SU

Utvrđivanje srazmernog iznosa ulaganja u osnovna sredstva i način popunjavanja obrasca SU obveznika koji je obavljao delatnost pre poreskog perioda u kome je prvi put izvršio ulaganja po osnovu kojih ostvaruje pravo na poreski podsticaj Obveznik koji je obavljao delatnost pre poreskog perioda u kome je prvi put izvršio ulaganja po članu 50a Zakona, uz […]

Detaljnije...

Priznavanje i naknadno vrednovanja zajma

Način priznavanja i naknadnog vrednovanja zajma odobrenog po netržišnim uslovima od strane vlasnika primenom tržišne kamatne stope Međunarodni standard finansijskog izveštavanja – MSFI 9 Finansijski instrumenti Ukoliko je zajam, između povezanih pravnih lica koja su pod zajedničkom kontrolom, ugovoren po drugačijoj kamatnoj stopi, nego što je tržišna kamatna stopa, zajmodavac i zajmoprimac su dužni da […]

Detaljnije...