Zakažite konsultacije

Ako radite na deviznim, spoljnotrgovinskim ili poreskim poslovima, imate dilemu kako da sačinite neki od sledećih dokumenata:

  • Plaćanje drugom nerezidentu a ne onom od koga ste uvezli robu ili uslugu;
  • Naplatite od drugog nerezidenta a ne od onog kupca kojem ste prodali robu ili uslugu;
  • Samo ste dobili obaveštenje o prilivu sredstava iz instranstva, a uplatilac nije firma kojoj ste ispostavili račun i ne znate kako da sačinite prateću dokumentaciju i zatvorite započeti posao;
  • Međunarodni ugovor o cesiji ili
  • Ugovor o asignaciji do sada niste imali priliku da napišete, a da je pri tome po zakonu...
  • U dilemi ste na koje spoljnotrgovinske poslove se plaća porez po odbitku...
  • Kako sačiniti i registrovati međunarodni ugovor o kreditu...

Tu sam da vam  pomognem.

Jednostavno: pomoći ću vam da rešite bilo koji od pomenutih poslova po aktuelnim propisima i na taj način pojednostavite posao, izbegnete greške i eventualne kazne.

Ovo nisu klasične konsultacije na kojima trošimo vaše vreme i novac na kolegijalne  razgovore i pitanja i nedoumice. Ovo je struktuiran, vrlo direktan proces kojim se rešavaju poslovne situacije.

Za sve informacije,  možete nam se obratiti

telefonom: +381 63 385 262 i +381 63 8796 175;

ili na e-mail adresu: biljana@ifa.co.rs;   ili dejan@ifa.co.rs