Postanite član
Premijum paket

PREMIJUM korisnički paket namenjen je upravo vama, koji radite na poslovima spoljne trgovine, diviznog i poreskog poslovanja.

Pridružite se mom PREMIJUM  programu i osetite  šta znači aktivna podrška, posvećeni mentor i grupa privrednika na istom zadatku.

Pomoći ću vam da radite i učite na praktičnim primerima prema vašim  potrebama. 

Ovo je jedna skroz ekskluzivna ponuda.


Po čemu je ovaj program poseban i namenjen baš vama?

Online seminari sa praktičnim primerima iz prakse dostupni su vam 365 dana od dana uplate;


Mesečni Q&A sastanci gde vam odgovaram na pitanjana na dogovorenu temu - pitanja dostavljate u zakazanim terminima;


Sve teme su već obrađene i dostupne su vam, u zavisnosti od vaših poslovnih situacija rešenje vam je već na dohvat ruke;


Na offline seminarima , odslušate predavanje, šta ste zapamtili i razumeli to je to, ovde možete koliko puta želite da se vraćate na temu ili konkretan deo, kako vam posao nalaže.

Platforma je jedinstvena iz dva razloga:

⚫Jedinstvena je po temama i načinu prezentacije rada u spoljnoj trgovini, deviznom poslovanju i porezu. Stručni tekstovi su pisani jezikom privrednika. Pored tekstova dostupna su vam video predavanja sa modelima i uputsvima za rad. Plus mesečni biznis online sastanci.


⚫ Platforma funcioniše  na posebno zakupljenom serveru, ne zauzima memoriju  vašeg računara, ne instalira se, ažuriranje je automatizovano, a možete pristupiti bazi sa bilo kog računara ili telefona sa svojim korisničkim imenom i šifrom.

Sledeći online seminari sa praktičnim primerima iz prakse sa pratećim materijalom su:

1. Online seminari na teme: Spoljna trgovina - uvoz / izvoz robe i usluga

✔ Izvoz robe u EU i ostale zemlje sa kojima imamo potpisan ugovor o bescarinskom prometu. Utvrđivanje preferencijalnog porekla. Primeri izvozne dokumentacije spremni su vam za rad, video seminar, zakosnka regulativa..

✔ Reksport i reeksportna dorada, sa primerima ugovora, dokumenata i postupak carinjenja.

✔ Uvoz robe - za koju postoji obaveza obračuna plaćanja "eko takse". Snimljen online seminar, sa primerima i modelima sporazuma o prebijanju, PDF prezentacija i prateća dokumentacija kao i zakonska regulativa.

2. Devizno izveštavanje prema Narodnoj banci Srbije - 6 online seminara -

✔ Obrazac DI -1 sastoji se od 9 posebnih lekcija - poslovnih situacija, svaku lekciju prati radni materijal, PDF prezentacija pored video simka, modeli popunjenog obrasca sa objašnjenjem;

✔ Obrazac Di - 2 -sastoji se od 5 posebnih lekcija - poslovnih situacija, svaku lekciju prati radni materijal, PDF prezentacija pored video simka, modeli popunjenog obrasca sa objašnjenjem;

✔ Orasci GRU A I GRU B- 2 lekcije sa kompletnim objašnjenjima za popunjavanje obrasca, popunjeni obrasci, PDF prezentacija i prateća dokumentacija;

✔Obrazac RN - video predavanje, PDF materijal, primeri iz prakse i dodatna objašnjenja, plus prateći materijal;

✔ Obrazac P 1 - video prezentacija, popunjavanje obrasca uz dodatna objašnjenja kako u obrascu iskazati: otpis potraživanja, prebijanje po obavljenom spoljnotrgovinskom poslu, prebijaje u devizama, naplata od drugog nerezidenta..... i ovaj seminar prai PDF prezentacija, primeri iz prakse i dokumentacija, odluka o otpisu, ugovor o prebijanju....


✔ Obrazac O -1 - video prezentacija, popunjavanje obrasca uz dodatna objašnjenja kako u obrascu iskazati: otpis obaveza, prebijanje po obavljenom spoljnotrgovinskom poslu, prebijaje u devizama, šlaćanje drugom nerezidentu..... i ovaj seminar prai PDF prezentacija, primeri iz prakse i dokumentacija, odluka o otpisu, ugovor o prebijanju.... 

3. Online seminari na sledeće teme: Međunarodna asignacija, cesija, prebijanje dugova po realizovanim spoljnotrgovinskim poslovima i prebijanje u devizama

✔ Međunarodno prebijanje dugovanja i potraživanja po obavljenom spoljnotrgovinskom poslu – vrste i postupak sprovođenja. Snimljen online seminar, sa primerima i modelima sporazuma o prebijanju, PDF prezentacija i prateća dokumentacija koa i zakonska regulativa.


✔ Međunarodno prebijanje dugovanja i potraživanja po osnovu kreditnih poslova sa inostranstvom u devizama - sasvim je drugačiji postupak od prethodnog i sama procedura konačne realizacije. Snimljen online seminar, sa primerima i modelima sporazuma o prebijanju, PDF prezentacija i prateća dokumentacija koa i zakonska regulativa.


✔ Međunarodna asignacija - Snimljen online seminar, sa primerima i modelima sporazuma o prebijanju, PDF prezentacija i prateća dokumentacija koa i zakonska regulativa.


✔ Izvršavanje obaveza međunarodnom cesijom - Snimljen online seminar, sa primerima i modelima sporazuma o prebijanju, PDF prezentacija i prateća dokumentacija koa i zakonska regulativa.


✔ Naplaćivanje ili plaćanje po spoljnotrgovinskim poslovima na osnovu kojih rezidenti vrše naplatu, odnosno plaćanje trećem licu – nerezidentu. Snimljen online seminar, sa primerima i modelima sporazuma o prebijanju, PDF prezentacija i prateća dokumentacija koa i zakonska regulativa.

4. Online seminar: Izbegavanje dvostrukog oporezivanja - obaveze po spoljnotrgovinskim poslovima i UIDO, sa primerima obračuna poreza

✔ Zakoni i drugi propisi koji se primenjuju u cilju izbegavanja dvostrukog oporezivanja;


✔ Prihodi / rashodi koji podležu obavezi obračunavanja i plaćanja poreza po odbitku;


✔ Prihodi od kapitala: dividenda, kamata, zakup pokretne i nepokretne imovine;


✔ Izbegavanje dvostrukog oporezivanja naknada od autorskih prava i industrijske svojine (softveri i licence);
Oporezivanje likvidacionog ostatka....


✔ Sveobuhvatni seminar koji imate u 2 verzije, video seminar sa pratećom dokumentacijom, PDF prezentacija, zakonaka regulativa, objašnjenje za koje spoljnotrgovinske poslove se obračunava i plaća porez po odbitku. Primer obračuna za svaku vrstu posla sa primenom povlašćenih poreskih stopa u zavisnosti od ugovora sa određenom zemljm. Takođe postoji i posebna kategorija na platformi "Izbegavanje dvostrukog oporezivanja - UIDO" - sa brojnim tekstovima i primerima u Wordu. Veliki broj mišljenja Ministarstva finansija na ovu temu.

Drage kolege ovo je deo materijala koji vam je dostupan na platformi, kao PREMIJUM PRETPLATNICIMA dostupni su vam svi tekstovi, zakoni i podzakonsa akta, plus mesećni online sastanci. Ovo je jedinstvena ponuda.

Ne propustite priliku.

Premijum paket

REGISTRUJTE SE NA PLATFORMU – PRIDRUŽITE SE TIMU USPEŠNIH PRIVREDNIKA

I vi možete da sa lakoćom da radite uz jasna uputstva i praktične primere. Znamo da nije baš lako sklopiti slagalicu koja se sastoji od spoljnotrgovinskog, carinskog i deviznog zakona. Ove zakone prate brojni podzakonski akti. Propisi se prepliću i ukrštaju kao krvni sudovi. Jedan ne isključuje drugi, mada su često u koliziji. Što, složićete se, nije baš uvek jednostavno i lako.

Premijum paket

PREMIJUM PAKET omogućava vam praktične savete, online seminare sa primerima iz prakse i stručne tekstove iz oblasti:

◻ Spoljne trgovine 

◽ Deviznog poslovanja i

◽ Poreza, posebno porez koji se odnosi na spoljnotrgovinsko poslovanje

Zahvaljujući pristupu premijum paketu - dobijate i premijum uslugu, mesečne online sastanke.

Pored stručnih tekstova koji su pisani jezikom privrednika na raspolaganju su vam i brojni modeli: odluka, pravilnika, ugovora neophodnih za rad.

Ništa manje važno: u okviru paketa dostupni su vam  privredni zakoni i podzakonska akta, ažurirani po oblastima i to u integralnom obliku.

Biljana Trifunović

Kako funkcioniše platforma i kako će vam pomoći da skratite vreme pripreme za rad?

  • Novi zakon, stručni tekst, model ili obaveštenje, redovno stiže u vaš inbox, što znači da ne morate da se logujete i istražujete šta je novo objavljeno. Na ovaj način štedite svoje vreme, pristupate platformi kada vas nešto konkretno zanima. Naravno i svi drugi tekstovi stalno su vam dostupni.
  • Tekstovi su ažurirani po oblastima, postoji posebna stranica na platformi sa kategorijama: spoljna trgovina; devizno poslovanje, PDV, izbegavanje dvostrukog oporezivanja.... kada želite neki savet, objašnjenje iz konkretne oblasti pristupate direktno tim temama.
  • Platformi možete da pristupite sa svojom šifrom sa bilo kog uređaja, kada god poželite, važno je samo da imate internet.

Bonus za korisnike premijum paketa su mesečni Q&A sastanci.

Biljana trifunović

Većina od vas me zna, ja sam Biljana Trifunović.
Jedina sam privrednica u Srbiji koja je držala širom zemlje stručne seminare sa praktičnim primerima iz prakse, koristeći originalnu „živu dokumentaciju“ iz oblasti spoljne trgovine, deviznog poslovanja i poreza. Seminare i radionice držala sam u okviru preduzeća IFA d.o.o., održavala u našem prostoru u Beogradu, ali i kao predavač Privredne komore Srbije. Svakog meseca od 2012. do 2018. godine bila sam predavač u Privrednoj komori Beograda, Novog Sada, Čačka, Požarevca, Valjeva. Seminare uživo više neću organizovati, pojedine teme sam snimila u obliku video snimaka i postavljeni su na posebnoj platformi za učenje. Vama, pretplatnicima PREMIJUM paketa kao bonus dostupan je materijal sa primerima i modelima seminara.

Još nešto, pretplatnici platforme su i firme iz regiona.

Dobar glas daleko se čuje.

Moj posao je da budem vetar u leđa, da pomažem vama privrednicima u radu. Za platformu, čiji će te i vi verujem biti član, znaju i prijavljuju se privrednici iz BIH, Crne Gore, Hrvatske, Slovenije...

Srbija je odavno postala dobra lokacija za poslovanje iz puno razloga. Privrednici koji dolaze iz regiona ali i iz drugih zemalja javljaju se za konsultacije, da ih upoznam sa domaćim propisima. Slali su svoje zaposlene na seminare koje sam držala. Članovi su platforme.

Doprinos koji dajem vama privrednicima nije ostao nezapažen u zemlji i regionu. Nagrade i priznanja prijaju svima.

Dobitnica sam prestižne nagrade Cvet uspeha – Žena zmaj 2015. godine, koju svake godine dodeljuje Udruženje poslovnih žena Srbije.

Kada je stiglo obaveštenje iz Dubrovnika, da sam jedina i prva osoba koja se bavi konsaltingom dobitnica priznanja: Stvaraoci za stoleća za posebnu inicijativu i pregalaštvo u preduzetničkom stvaralaštvu u srednjoj i jugoistočnoj Evropi - 2017. godine. Možete misliti koliko sam bila srećna i iznenađena. Dobiti nagradu u svojoj opštini znači, u ovom slučaju radi se o 23 zemlje.

Ništa manje nije važna činjenica da sam učestvovala kao predavač iz oblasti spoljne trgovine u više projekata koje su finansirali, EU, GIZ i UN..

Priznanje firmi IFA d.o.o., Biljana Trifunović

Plaketa SZS

Kao privrednik-ekspert bila sam učesnica u projektu SECEEL koji je finansirala EU. Projektom su bile obuhvaćene preduzetnice iz 9 zemalja, iz svake zemlje po tri. Jedna od tri iz Srbije, bila sam i ja. Kao završnica četvorogodišnjeg projekta snimljen je dokumentarni film, koji se koristi kao edukativni materijal za mlade preduzetnike, studente i učenike. Prikazan je i u Briselu.

Autor sam knjige „PREDUZETNIŠTVO – moj izbor“.

Prvi svetski kongresu preduzetnika održan je u Zagrebu 2018. godine, na kojem sam bila jedan od tri predstavnika iz Srbije.

Pored diplome Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, posedujem licencu Ovlašćenog računovođe, Revizora i Ovlašćenog lica za zabranu pranja novca i finansiranja terorizma.

Znate i sami da je ekonomija ozbiljna egzaktna nauka. Kada se posao radi iz strasti, iz ogromne ljubavi da svojim kolegama, privrednicima budem vetar u leđa, tada se otvaraju brojni putevi koji vode dalje od kancelarije. Putevi koji omogućavaju da se sa privrednicima širom regiona upoznam i povežem, a ujedno da budem i karika koja povezuje...

Materijale sa seminara možete preuzeti sa platforme sa primerima i na taj način dobiti svoju mapu – putokaz u realizaciji određenog posla. Opredelila sam se da vam prezentujemo integralne materijale iz razloga da bi vi imali zaokruženu celinu. Ukoliko bih postavljala deo po deo teme kao poseban tekst na platformi vi biste opet gubili vreme da pronađete baš onu kariku koja vam nedostaje u radu. Znate i sami da je vreme ograničavajući faktor svima. Pa zato želim da ga na najbolji mogući način iskoristite.

Vaš trening je čitanje i sagledavanje kompletne poslovne slike – turnir je radno mesto!

Bonus plus za korisnike premijum paketa.

U periodu pretplate koja traje 365 dana od dana uplate imate mogućnost da postavite 20 pitanja, mi vam garantujemo da ćete odgovor dobiti u roku od 3 dana.


Da li je PREMIJUM paket za vas?

Prisetite se kako izgleda vaš radni dan:  Pretražujete po internetu novi zakon, čuli ste da je usvojen;   

Zatim istražujete da li postoji neko jednostavno objašnjenje kako propis sprovesti u praksu;

Često nemate koga da pitate, ili vas je sramota da stalno kolege prekidate u radu i pitate šta i kako;

Čitate jednom tumačenje, pa vam je nejasno, pa drugi put, kod trećeg čitanja mislite da sa vama nešto nije u redu.

Sve je u redu sa vama, ali propisi i veliki procenat tumačenja pisan je jezikom koji razumeju samo autori i uzan krug ljudi;

Želite da napredujete u poslu, ali osećate se nesigurno.. 

Dileme nema, PREMIJUM PAKET je baš za vas.

Godišnja pretplata PREMIJUM paketa je

179.000, dinara.

Premijum paket

Kvalitet našeg poslovanja poznaje se po klijentima koji iz godine u godinu obnavljaju pretplatu na platformi.

Ovo su samo neke od mudrih kompanija koje su pretplatnici platforme.

Neofyton doo
Delta Motors
Dogma
Aktiva
INSTITUT MIHAILO PUPIN

Zahvaljujem svakoj od njih.

Za koga platforma nije

  • Za privrednike kojima nije važno da rade po propisima;
  • Za privrednike koji ne žele da čitaju;
  • Za privrednike koji svoj posao prebacuju na druge;
  • Za privrednike koji misle da će inspekcija „zaobići“ baš njih;
  • Ne dajem uputsva-instrukcije za knjiženje, to je posao knjigovođe, mi se ovde bavimo drugim temama;
  • Ne odgovaram na pitanja koja postavljate na Outlook-u, postoji poseban deo na platformi namenjen za pitanja pretplatnika.

Postanite privrednik koji je informisan i u svakom trenutku zna šta treba da uradi

Činjenica je: „Jasno napisan tekst, možete sa lakoćom da primenite u poslu“. Članstvo na platformi omogućava vam da radite sa sigurnošću. Takođe, imaćete više vremena za tekuće poslove kada prestanete da istražujete po internetu. Radićete bez stresa.

Članarina ovog paketa prilagođena je, tako da ukoliko poslodavac ne razume potrebu stručne literature, i stručnog usavršavanje, sigurno mu nije važan posao koji radite – radije bi da plaća visoke kazne.

Registrujte se i postanite član zajednice uspešnih privrednika.

PRETPLATOM NA PREMIJUM PAKET DOBIJATE MNOGO,  A NE RIZIKUJETE NIŠTA

Dostupni su vam stručni tekstovi i modeli iz oblasti:

- poreza,

- spoljne trgovine,

- deviznog poslovanja

Privredni zakoni i podzakonska akta dostupna su vam u integralnom obliku

Modeli: pravilnika, odluka, ugovora

Detaljna uputstva sa primerima za devizno izveštavanje prema NBS

Svi privredni zakoni, odluke, pravilnici u integralnom obliku

20 pitanja godišnje putem sistema za PODRŠKU 3 dana garantovano vreme za prvi odgovor.
Materijal sa stručnih seminara koja su pomogla u radu i rešila brojne dileme stručnjacima iz kompanija širom Srbije.
I to nije sve: pristup na online seminare iz oblasti deviznog poslovanja, spoljne trgovine i poreza.

DA REZIMIRAMO!
✔Novi zakon, stručni tekst, model ili obaveštenje, redovno stiže u vaš inbox, što znači da ne morate da se logujete i istražujete šta je novo objavljeno. Na ovaj način štedite svoje vreme, pristupate platformi kada vas nešto konkretno zanima. Naravno i svi drugi tekstovi stalno su vam dostupni.


✔ Tekstovi su ažurirani po oblastima, postoji posebna stranica na platformi sa kategorijama: spoljna trgovina; devizno poslovanje, PDV, izbegavanje dvostrukog oporezivanja.... kada želite neki savet, objašnjenje iz konkretne oblasti pristupate direktno tim temama.


✔ Platformi možete da pristupite sa svojom šifrom sa bilo kog uređaja, kada god poželite, važno je samo da imate internet..


Uslovi korišćenja

Popunjavanjem REGISTRACIONE PRIJAVE za platformu: www.biljanatrifunovicifa.com, vi stičete pravo na korišćenje pretplatničkog paketa u periodu od 365 dana/24h od dana uplate.

Takođe stičete mogućnost da u tom periodu postavite 20 pitanja pitanja za PREMIJUM pretplatu Jedan tiket/ jedno pitanje.

Zadržavamo pravo da na neka vaša pitanja ne uzvratimo odgovorom ukoliko procenimo da se radi o konsaltingu, ili da je već postavljen tekst koji obrađuje temu. Pitanja postavljajte isključivo u delu za PITANJA.

Nakon popunjavanja formulara za registraciju, biće Vam dostavljen predračun za uplatu godišnje pretplate. Po uplati iznosa pretplate, vaš nalog biće aktiviran i moći će te nesmetano da čitate i preuzimate sa platforme tekstove, obrasce, zakone i ostale propise. Pretplata važi godinu dana od dana uplate.

PRETPLATNICI mogu da koriste kompletne baze podataka na platformi što podrazumeva sve tekstove, objašnjenja, popunjene obrasce, zakone, uredbe, pravilnike.

Ostali posetioci platforme (NE-pretplatnici) imaju mogućnost da vide i pročitaju uvodni deo pomenutih tekstova i na taj način steknu sliku o temi koja je obrađena, što će im pomoći da donesu odluku o popunjavanju prijavnog obrasca za registraciju.

Jedna registraciona prijava važi za jedno lice. Ukoliko želite da više lica iz vašeg kolektiva pristupa bazi podataka, u tom slučaju neophodno je da izvršite registraciju za više osoba.


Godišnja pretplata PREMIJUM paketa je 

179.000,00 dinara


Premijum paket