Biljana Trifunović

Da li želite da radite sa lakoćom i po propisima?

Ako je vaš odgovor DA hajede da razgovaramo o tome  kako da radite sa sigurnošću na  poslovima spoljne trgovine, deviznim poslovima i porezima koji se odnose na ove poslove.   UPOZNAJMO SE BOLJE OVDE>>>


Besplatno predavanje:    Devizno poslovanje - pripreme pred kraj poslovne godine

Dobro došli, ja sam Biljana Trifunović

Zajedno možemo  da unapredimo vaš posao

Vi znate da u biznisu nema mesta improvizaciji, ukoliko poslujete sa firmama koje su po zakonu definisane kao povezana lice, onda imate obavezu da svake godine poreskoj upravi dostavljate studiju o transfernim cenama.


Porez moramo svi  da plaćamo, tu dileme nema, imate razne informacije, vama nije potrebna još jedna beskorisna informacija, treba vam konretno i jasno rešenje po zakonu. Poreski savetnik nije luksuz, već potreban stručnjak sa kojim će te se posavetovati pre donošenja važnih odluka.


Vi imate važan spoljnotrgovinski posao, svesni ste da niste sigurni kako da ga do kraja realizujete, da li je u konkretnoj situaciji cesija rešenje ili međunarodno prebijanje u devizama, možda bi bila bolja asignacija..... Zašto bi gubili vreme, postali ste svesni da vam je rešenje na dohvat ruke, javite se da zajedno donesemo jasnu i ispravnu odluku kako realizovati posao.


Ova platforma namenjena je privrednicima koji neguju vrednosti 4P, a to je:

 Primenom Propisa Povećavate vaš Profit.


Saradnja za oktavu više.

Za članove

(ovde se kao preptplatnik možete ulogovati na platformu)

Za potrebe privrednika i unapređenje poslovanja privrede  predstavlja mesto na kome možete dobiti najkvalitetnije savete iz oblasti spoljne trgovine, carinskog i deviznog poslovanja sa pratećom dokumentacijom, oblasti finansija, poreza i drugih oblasti.

Kvalitet mog znanja i  poslovanja poznaje se po klijentima, firme koje su zatražile neku od mojih usluga. Ovo su samo neke od mudrih kompanija koje su izabrale da rade sa mnom.

DELTA MOTRORS ČLAN
TeleGroup
logo-original INOX LINE
Akvabutik-black_opt2
AGENA

Zahvaljujem svakoj od njih.

Prijatelji platforme

Najnovije na platformi:

Vebinar: Devizno poslovanje 02. 12. 2022.
PROGRAM PREDAVANJA - Međunarodno prebijanje dugovanja i potraživanja po obavljenim spoljnotrgovinskim poslovima; - Međunarodno prebijanje dugovanja i potraživanja u devizama;[...]
Oslobođenje od plaćanja poreza i doprinosa za novozaposlenih lica koja su angažovana na poslovima istraživanja i razvoja
Utvrđivanje prava pravnih lica – korisnika javnih sredstava i nedobitnih organizacija na oslobođenje od plaćanja poreza i doprinosa za obavezno[...]
Lista indikatora za društva za upravljanje investicionim fondovima
Lista indikatora za prepoznavanje sumnjivih transakcija za društva za upravljanje investicionim fondovima i depozitara investicionog fonda   - od 10.[...]
Korišćenje poreske olakšice za novozaposleno lice
Postojanje prava na korišćenje poreske olakšice za novozaposleno lice u slučaju kada poslodavac zaposli lice koje je pre toga bilo[...]
Lista indikatora za brokersko-dilerska društva i ovlašćene banke
Lista indikatora za prepoznavanje sumnjivih transakcija za brokersko-dilerska društva i ovlašćene banke (investiciona društva)   - od 10. novembra 2022.[...]
Zakon o akcizama
("Sl. glasnik RS", br. 22/2001, 73/2001, 80/2002, 43/2003, 72/2003, 43/2004, 55/2004, 135/2004, 46/2005, 101/2005 - dr. zakon, 61/2007, 5/2009, 31/2009,[...]
Lista indikatora za reviziju i samostalne revizore
Lista indikatora za prepoznavanje lica i transakcija za koje postoje osnovi sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju[...]
Ostvarivanje prava na poresko oslobođenje u novoosnovanom privrednom društvu koje obavlja inovacionu delatnost
Ostvarivanje prava na poresko oslobođenje po osnovu poreza i doprinosa na zarade osnivača zaposlenih u novoosnovanom privrednom društvu koje obavlja[...]
Zakon o inovacionoj delatnosti
 ("Sl. glasnik RS", br. 129/2021) I UVODNE ODREDBE Predmet Član 1 Ovim zakonom uređuju se ciljevi i organizacija primene naučnih[...]

INVESTICIJE SU ZNATNO VIŠE OD NOVCA
Kada se govori o investicijama, svi prvo pomisle na novac. Novac jeste neophodan za pokretanje i širenje posla. Postoje, međutim, i druge značajnije stvari od novca, a to su veštine i znanja. Bez znanja i usavršenih veština mnoge investicije prerastaju u promašene investicije.
Novac nesebično valja ulagati u stvari kojima vrednost vremenom raste, ali je tri puta potrebno odmeriti u slučajevima kada se daje i mala suma novca za ono što vremenom gubi na vrednosti. Ulaganje u edukaciju definitivno jeste ulaganje koje vremenom dobija na vrednosti.

Konsultantske usluge