Naslovna - Biljana Trifunović


Primenom

Propisa

Povećavate vaš

Profit.

To je ono što vama treba, zar ne?

Biljana Trifunovic

Na pravom ste mestu.

Dobro došli, ja sam Biljana Trifunović

Zajedno možemo  da unapredimo vaš posao

Vi želite da radite posao po propisima, zato su vam potrebna jasna uputstva i praktični primeri. 

Znate i sami da se zakoni često menjaju. Teško je ispratiti ih sve, razumeti i u kratkom periodu primeniti. Slažete se da za sve propuste u poslovanju pred državnim organima odgovara direktor, i pored toga što je grešku načinio neko drugi. Moj posao je da vama pomognemo  da lakše i jednostavnije radite.

Knjigovođa je vaš veoma važan saradnik, ali ne možete od nje/njega očekivati da ona/on brine i vodi vaš posao. Vi ste na čelu firme, vi donosite ključne odluke, vi odgovarate i profit je vaš. Iz tog razloga, važno je da omogućite svojm saradnicima kvalitenu i stručnu literaturu, da bi mogli brzo i efikasno da odrade svoj zadatak.

Ja sam privrednik i znam da govorimo istim  jezikom - jezikom privrednika. Zato  možete sa lakoćom da primenite praktične savete sa platforme ili online seminara, bez obzira da li su u pitanju  poreski, spoljntrgovinski i devizni propisi ili konkretni primeri. 


Ova platforma namenjena je privrednicima koji neguju vrednosti 4P, a to je:

 Primenom Propisa Povećavate vaš Profit.


Svaki vaš problem, dilemu, nedoumicu ili izazov čula sam već puno puta, u poslednjih 9 godina koliko postoji ova platforma:

- "Imamo knjigovođu, da li mi treba da gubim i ja vreme? "

- "Šta znači izbegavanje  dvostrukog oporezivanja?"

- "Već smo pretplaćeni na stručni časopis."

- "Kako ću da nagovorim šefa da odobri budžet za PREMIJUM paket?"

- "Da li se još uvek spoljnotrgovinski poslovi registruju kod NBS?"

I ako ste bar jednom pomislili bilo šta od gore navedenog – dobro došli na platformu  gde te probleme rešavamo. Imamo jedan zajednički cilj: da u svom poslu uživate i zarađujete. 


Imala sam sreću da steknem dugogodišnje praktično iskustvo radeći   sa  velikim kompanijama, ali velikom broju početnika pomogla sam da izrastu u ozbiljne i profitabilno snažne kompanije. 

Saznajte kako vama mogu  da pomognem!

Saradnja za oktavu više.

Online seminari

Želite  posao da radite bez straha od greške?
Imate puno nedoumica?
Nemate koga da pitate?
Niste u prilici da idete na seminare?
Na pravom ste mestu.
Online seminari su rešenje za vas!


Postanite član
Biljana Trifunović

Studija o TC - predstavlja vrh kontrole i poznavanja poreskih i finansijskih propisa.

- Šta se podrazumeva pod transfernim cenama?

-Zašto postoji obaveza provere transfernih cena – koji je cilj

-Ko ima obavezu da dostavlja izveštaj o transfernim cenama?


Za članove

(ovde se kao preptplatnik možete ulogovati na platformu)

Za potrebe privrednika i unapređenje poslovanja privrede  predstavlja mesto na kome možete dobiti najkvalitetnije savete iz oblasti spoljne trgovine, carinskog i deviznog poslovanja sa pratećom dokumentacijom, oblasti finansija, poreza i drugih oblasti.

Kvalitet mog znanja i  poslovanja poznaje se po klijentima, firme koje su zatražile neku od mojih usluga. Ovo su samo neke od mudrih kompanija koje su izabrale da rade samom.

DELTA MOTRORS ČLAN
TeleGroup
logo-original INOX LINE
Akvabutik-black_opt2
AGENA

Zahvaljujem svakoj od njih.

Prijatelji platforme

Najnovije na platformi:

ROKOVI, USLOVI I NAČIN ČUVANJA POSLOVNE DOKUMENTACIJE, FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA, AKATA I EVIDENCIJA
Čuvanje poslovne dokumentacije je propisano Zakonom.  Rokovi za čuvanje su propisani u zavisnosti od vrste dokumenta. Nemaju sva dokumenta isti[...]
Predaja prepisa arhivske knjige za privredna društva obavezna od 2022. godine
Obaveza predaje prepisa arhivske knjige iz člana 9. stav 2. tačka 7) Zakona o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti ("Sl.[...]
Zakon o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama  
("Sl. glasnik RS", br. 119/2012, 68/2015, 113/2017, 91/2019, 44/2021 i 44/2021 - dr. zakon)  Član 1 Ovim zakonom uređuju se[...]
Osnovica za obračunavanje PDV-a u slučaju prodaje preko interneta
ODREĐIVANJE OSNOVICE ZA OBRAČUNAVANJE PDV U SLUČAJU KADA OBVEZNIK PDV VRŠI PRODAJU DOBARA PREKO INTERNETA I TA DOBRA DOSTAVLJA POŠTOM,[...]
Mogućnost da pravna lica mogu da povere vođenje poslovnih knjiga i sastavljanje finansijskih izveštaja povezanom pravnom licu iz inostranstva
MOGUĆNOST POVERAVANJA POSLOVA VOĐENJA POSLOVNIH KNJIGA I SASTAVLJANJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA POVEZANOM PRAVNOM LICU IZ INOSTRANSTVA Pravna lica koja su registrovana[...]
Prenos celokupne ili dela imovine
Prenos celokupne ili dela imovine bez naknade regulisan je Zakonom o PDV, detaljnija i preciznija uputstva data su u Novom[...]
Račun u stranoj valuti, RSD i PDV
Račun u stranoj valuti koji će biti i naplaćen u stranoj valuti prema novim pravilima obavezno treba da sadrži i[...]
Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju
("Sl. glasnik RS", br. 34/2003, 64/2004 - odluka USRS, 84/2004 - dr. zakon, 85/2005, 101/2005 - dr. zakon, 63/2006 -[...]
Lista organa u državama koji su nadležni za izdavanje potvrda o rezidentnosti
Lista organa koji su u državama sa kojima je u primeni ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja nadležni za izdavanje potvrda[...]

Ne propustite da nabavite svoj primerak knjige!
Preduzetništvo - moj izbor

INVESTICIJE SU ZNATNO VIŠE OD NOVCA
Kada se govori o investicijama, svi prvo pomisle na novac. Novac jeste neophodan za pokretanje i širenje posla. Postoje, međutim, i druge značajnije stvari od novca, a to su veštine i znanja. Bez znanja i usavršenih veština mnoge investicije prerastaju u promašene investicije.
Novac nesebično valja ulagati u stvari kojima vrednost vremenom raste, ali je tri puta potrebno odmeriti u slučajevima kada se daje i mala suma novca za ono što vremenom gubi na vrednosti. Ulaganje u edukaciju definitivno jeste ulaganje koje vremenom dobija na vrednosti.

Konsultantske usluge

close
Ukoliko želite da primate tekstove koji nisu objavljeni na blogu ili obaveštenje o novim tekstovima i zakazanim seminarima:

PRIJAVITE SE na naš Newsletter!