Vi znate  da  devizno poslovanje čvrsto povezuje spoljnotrgovinski posao ali i određene poreske obaveze. Rad u službi deviznog poslovanja od vas zahteva puno znanja, iskustva i veštinu istovremene primene nekoliko zakona na jednom jedinom ugovoru.Najlakše je kada imate direktnu naplatu potraživanja ili plaćanje obaveza.

U današnje vreme, privrednici  češće su u situaciji da potpisuju neki od međunarodnih ugovora kao što je  cesija, asignacija, međunarodno prebijanje, naplata od drugog nerezidenta ili plaćanje drugom nerezidentu a ne onom kojem dugujete.

Ovi poslovi nisu više  privilegija samo velikih korporacija. Sigurno ste i sami često u situaciji da donosite odluku na koji način da realizujete započeti spoljnotrgovinski posao.

ZAŠTO BI GUBILI VREME, NA ISTRAŽIVANJU ZAKONA I BROJNIH PODZAKONSKIH AKATA, REŠENJE VAM JE NA DOHVAT RUKE, BIZNIS PLATFORMA NAMENJENA JE BAŠ VAMA, AKO:

Želite da radite sa lakoćom i po propisima?

Ako je vaš odgovor DA hajde da razgovaramo o tome kako da radite sa lakoćom i sigurnošću...

Transferne cene

Ukoliko poslujete sa firmama koje su po zakonu definisane kao povezana lice, onda imate obavezu da svake godine poreskoj upravi dostavljate studiju o transfernim cenama. Studijom o transfernim cenama dokazujete da li su vaše transakcije sa povezanim licima bile po tržišnim ili dogovornim cenama.

Važno je da znate, date i primljene pozajmice posebno se iskazuju u studiji o transfernim cenama.

Upoznajte se detaljnije sa ovom  najsloženijom i najtežom oblašću u primeni poreskih propisa.

Izrada studije o transfenim cenama predstavlja vrh  znanja i veština koju treba da poseduje stručnjak u radu, kao što je alpinisti potrebno puno znanja i veština, pre svega dobre mentalne  i fizičke pripreme da bi se popeo na vrh Mont Everesta.Ovde se  radi o integralnoj primeni znanja  poreskih propisa, finansija, spoljne trgovine i deviznog poslovanja.

Poreski savetnik nije luksuz, već potreban stručnjak sa kojim će te se posavetovati pre donošenja važnih odluka.

Ova platforma namenjena je privrednicima koji neguju vrednosti 4P, a to je:

Primenom Propisa Povećavate vaš Profit.

Postanite član
Saradnja za oktavu više...

Za članove

(ovde se kao preptplatnik možete ulogovati na platformu)

Za potrebe privrednika i unapređenje poslovanja privrede  predstavlja mesto na kome možete dobiti najkvalitetnije savete iz oblasti spoljne trgovine, carinskog i deviznog poslovanja sa pratećom dokumentacijom, oblasti finansija, poreza i drugih oblasti.

Kvalitet mog znanja i  poslovanja poznaje se po klijentima, firme koje su zatražile neku od mojih usluga. Ovo su samo neke od mudrih kompanija koje su izabrale da rade samom.

DELTA MOTRORS ČLAN
TeleGroup
logo-original INOX LINE
Akvabutik-black_opt2
AGENA

Zahvaljujem svakoj od njih.

Najnovije na platformi:

Da li dodatne uplate osnivača mogu da budu predmet prenosa potraživanja?
  Dodatne uplate osnivača koja ne povećava osnovni kapital je česta pojava u praksi.   Osnivači privrednih društava (pravna i fizička[...]
Kada nije moguć prenos dugovanja i potraživanja sa nerezidenta na rezidenta
Domaća fizička lica često su osnivači firme u Srbili ali i u inostrastvu. Baš zbog tog vlasništva smatraju da firma[...]
Kako da vaš ino kupac plati vaš dug inodobavljaču?
Kako da vaš ino kupac plati vašem dobavljaču robu koju ste uvezli i niste platili. Da li je moguće da[...]

INVESTICIJE SU ZNATNO VIŠE OD NOVCA


Kada se govori o investicijama, svi prvo pomisle na novac. Novac jeste neophodan za pokretanje i širenje posla. Postoje, međutim, i druge značajnije stvari od novca, a to su veštine i znanja. Bez znanja i usavršenih veština mnoge investicije prerastaju u promašene investicije.

Novac nesebično valja ulagati u stvari kojima vrednost vremenom raste, ali je tri puta potrebno odmeriti u slučajevima kada se daje i mala suma novca za ono što vremenom gubi na vrednosti. Ulaganje u edukaciju definitivno jeste ulaganje koje vremenom dobija na vrednosti.


Konsultantske usluge