Biljana Trifunovic

Da li radite po propisima 

ili improvizujete?

Godinama radimo  sa iskusnim privrednicima ali i sa početnicima u biznisu. Znamo da se  susrećete sa raznim problemima i izazovima vezanim za primenu propisa u praksi. Znate i vi da i najmanji propust u poslovanju je veoma skup. Iz raloga što smo i sami privrednici znamo koliko je važno doći do pravog odgovora u kratkom vremenu i doneti ispravnu odluku. 

Na pravom ste mestu.

Dobro došli, ja sam Biljana Trifunović

Zajedno možemo  da unapredimo vaš posao

Vi želite da radite posao po propisima, zato su vam potrebna jasna uputstva i praktični primeri. 

Znate i sami da se zakoni često menjaju. Teško je ispratiti ih sve, razumeti i u kratkom periodu primeniti. Slažete se da za sve propuste u poslovanju pred državnim organima odgovara direktor, i pored toga što je grešku načinio neko drugi. Moj posao je da vama pomognemo  da lakše i jednostavnije radite.

Knjigovođa je vaš veoma važan saradnik, ali ne možete od nje/njega očekivati da ona/on brine i vodi vaš posao. Vi ste na čelu firme, vi donosite ključne odluke, vi odgovarate i profit je vaš. Iz tog razloga, važno je da omogućite svojm saradnicima kvalitenu i stručnu literaturu, da bi mogli brzo i efikasno da odrade svoj zadatak.

Ja sam privrednik i znam da govorimo istim  jezikom - jezikom privrednika. Zato  možete sa lakoćom da primenite praktične savete sa platforme ili online seminara, bez obzira da li su u pitanju  poreski, spoljntrgovinski i devizni propisi ili konkretni primeri. 


Ova platforma namenjena je privrednicima koji neguju vrednosti 4P, a to je:

 Primenom Propisa Povećavate vaš Profit.


Imala sam sreću da steknem dugogodišnje praktično iskustvo radeći   sa  velikim kompanijama, ali velikom broju početnika pomogla sam da izrastu u ozbiljne i profitabilno snažne kompanije. 

Saznajte kako vama mogu  da pomognem!

Stručna platforma

PREMIJUM

PREMIJUM korisnički paket namenjen je upravo vama, koji radite na poslovima spoljne trgovine, diviznog i poreskog poslovanja.

Pridružite se mom PREMIJUM  programu i osetite  šta znači aktivna podrška, posvećeni mentor i grupa privrednika na istom zadatku.

Pomoći ću vam da radite i učite na praktičnim primerima prema vašim  potrebama.    Ovo je jedna skroz ekskluzivna ponuda.                                                                      
Po čemu se ovaj program poseban i namenjen baš vama?                                     SAZNAJTE VIŠE>>>>

Saradnja za oktavu više.

Za članove

(ovde se kao preptplatnik možete ulogovati na platformu)

Za potrebe privrednika i unapređenje poslovanja privrede  predstavlja mesto na kome možete dobiti najkvalitetnije savete iz oblasti spoljne trgovine, carinskog i deviznog poslovanja sa pratećom dokumentacijom, oblasti finansija, poreza i drugih oblasti.

Online seminari

Želite  posao da radite bez straha od greške?
Imate puno nedoumica?
Nemate koga da pitate?
Niste u prilici da idete na seminare?
Na pravom ste mestu.
Online seminari su rešenje za vas!


Postanite član
Biljana Trifunović

Studija o TC - predstavlja vrh kontrole i poznavanja poreskih i finansijskih propisa.

- Šta se podrazumeva pod transfernim cenama?

-Zašto postoji obaveza provere transfernih cena – koji je cilj

-Ko ima obavezu da dostavlja izveštaj o transfernim cenama?


Kvalitet mog znanja i  poslovanja poznaje se po klijentima, firme koje su zatražile neku od mojih usluga. Ovo su samo neke od mudrih kompanija koje su izabrale da rade sa mnom.

DELTA MOTRORS ČLAN
TeleGroup
logo-original INOX LINE
Akvabutik-black_opt2
AGENA

Zahvaljujem svakoj od njih.

Prijatelji platforme

Najnovije na platformi:

Plaćanje dugovnog poreza na rate i otpisa 50% kamate
Postojanje mogućnosti odlaganja plaćanja dugovnog poreza na rate i otpisa 50% kamate koja se odnosi na plaćeni dug, ali ne[...]
Statusne promene privrednih društava
Statusne promene privrednih društava regulisane su Zakonom o privrednim društvima. Zakon omogućava sledeće statusne promene: 1) pripajanje; 2) spajanje; 3)[...]
Porez na imovinu za koju je nastupila zastarelost
Postojanje prava nadležnog poreskog organa da utvrdi porez na imovinu za koju je nastupila zastarelost Nadležni poreski organ može utvrditi[...]
Prodaja novih proizvoda i polovnih računara koji se vrši svojim zaposlenima
Evidentiranje preko elektronskog fiskalnog uređaja prometa novih proizvoda i polovnih računara koji privredno društvo povremeno vrši svojim zaposlenima U slučaju[...]
Sadržaj uverenja da poreski obveznik nema neizmirenih poreskih obaveza
Utvrđivanje sadržine uverenja kojim se dokazuje da poreski obveznik nema neizmirenih poreskih obaveza za potrebe brisanja lica iz propisanog registra[...]
Zakon o akcizama
("Sl. glasnik RS", br. 22/2001, 73/2001, 80/2002, 43/2003, 72/2003, 43/2004, 55/2004, 135/2004, 46/2005, 101/2005 - dr. zakon, 61/2007, 5/2009, 31/2009,[...]
ATA karnet
Ata karnet može da se nazove  pasošem za vašu opremu, sajamske eksponate, uzorke ali i za životinje koje putuju sa[...]
Poreski tretman prihoda koje fizičko lice ostvari od stranog pravnog lica
Poreski tretman prihoda koje rezidentno fizičko lice ostvari od stranog pravnog lica po osnovu rada na teritoriji Srbije u slučaju[...]
Ostvarivanje prava na PDV oslobođenje
Ostvarivanje prava na PDV oslobođenje za promet dobara i usluga koji se vrši izvođaču radova i uvoz dobara koji vrši[...]

INVESTICIJE SU ZNATNO VIŠE OD NOVCA
Kada se govori o investicijama, svi prvo pomisle na novac. Novac jeste neophodan za pokretanje i širenje posla. Postoje, međutim, i druge značajnije stvari od novca, a to su veštine i znanja. Bez znanja i usavršenih veština mnoge investicije prerastaju u promašene investicije.
Novac nesebično valja ulagati u stvari kojima vrednost vremenom raste, ali je tri puta potrebno odmeriti u slučajevima kada se daje i mala suma novca za ono što vremenom gubi na vrednosti. Ulaganje u edukaciju definitivno jeste ulaganje koje vremenom dobija na vrednosti.

Konsultantske usluge