Spoljnotrgovinsko poslovanje

Najčešći oblik spoljnotrgovinskog poslovanja kod nas je klasičan redovan uvoz i izvoz robe i usluga. To je prilično jednostavan posao, koji firme obavljaju uglavnom same sa svojim špediterom. Ali to je tek jedan sasvim mali deo aktivnosti.

Privrednici uglavnom nisu informisani o brojnim mogućnostima i olakšicama koje mogu da koriste u spoljnotrgovinskom poslovanju, ali i da imaju obaveze prema državnim organima, u smislu registracije određenih vrsta poslova i ugovora.

Značajan podsticaj spoljnotrgovinskom poslovanju je činjenica da su poslovi aktivnog oplemenjivanja, reeksportni poslovi i reeksportna dorada, oslobođeni plaćanja carine i PDV. Veliki broj privrednika nije informisan o ovim pogodnostima. Takođe, ukoliko niste naplatili izvoz (platili uvoz) u zakonskom predviđenom roku dužni ste da prijavite kreditni posao kod Narodne banke Srbije.

Posebna specijalnost u okviru spoljne trgovine je: aktivno oplemenjivanje i reeksportna dorada.

Postoje brojne mogućnosti i olakšice koje su namenjene pre svega proizvodnim prduzećima. Posebna specijalnost u okviru spoljne trgovine je: aktivno oplemenjivanje i reeksportna dorada, ovakav vid spoljne trgovine omogućava uvoz repromaterijala koji je namenjen proizvodnji i ponovnom izvozu, ali bez plaćanja carine i PDV. To je značajna ušteda  i omogućava privrednicima da ne ulažu novac koji će se vratiti u nekom budućem periodu.  

Naše praktično  iskustvo:

Na poslovima aktivnog oplemenjivanja i reeksporne dorade imamo praktično iskustvo više od 20 godine. Iskustvo smo stekli radeći konkretne poslove od ugovora, podnošenja zahteva za Odobrenje kod Uprave carine do konačnog izvoza i zatvaranja Odobrenja.

Iza nas je na stotine usešno odrađenih poslova. 

Mi smo praktičari, privrednici sa velikim iskustvom.
Kako vam mi možemo pomoći u ovom poslu?
  1. Pretplatnici naše platforme imaju mogućnost da kroz stučne tekstove upotpune svoje praktično znanje;
  2. Stručni seminari koji obrađuju ove teme – da nakon seminara možete momentalno  samostalno da primenjujete stečeno znanje u praksi;
  3. Lične konsultacije – konsalting usluge da za vaš konkretan posao zajednički napravimo strategiju i postavimo sistem da uspešno i po zakonu funkcioniše.

Za sve informacije, kao i do sada možete nam se obratiti

telefonom: 011/208-54-10 i 011/208-54-11;

ili na e-mail adresu: biljana@ifa.co.rs;   ili dejan@ifa.co.rs

Devizno poslovanje i dostavljanje izveštaja NBS

Prirodan nastavak spoljnorgovinskog poslovanja je devizno poslovanje.

Plaćanje i naplata potraživanja su najčešći devizni poslovi, kada privrednik počinje da radi sa inostranstvom. U toku poslovanja, nastaju složene situacije, koje treba uraditi, neke od njih su:

  • Kako papirološki – ugovorima zaključiti: međunarodno prebijanje dugovanja i potraživanja, cesija, asignacija...
  • Veliki broj spoljnotrgovinskih poslova nalaže privrednicima da dostavljaju NBS određene izveštaje, koje, to možete detaljnije da pročitate ovde
Internet nas povezuje sa svetom

Mi pomažemo privrednicima da na lakši, jednostavniji zakonski način da steknu znanje i veštine u ovoj  složenoj poslovnoj aktivnosti, i to: 


.

Za sve informacije, kao i do sada možete nam se obratiti


 na e-mail adresu: biljana@ifa.co.rs;   ili dejan@ifa.co.rs