Kontakt

Biljana Trifunović

AGENCIJA TRIFUNOVIĆ IFA D.O.O. BEOGRAD

Beograd

Pančićeva br. 6
11060 Beograd

e-mail: biljana@ifa.co.rs

e-mail: office@ifa.co.rs

Tel: +381 63 385 262

Tel: +381 63 8796 175

PIB: 114001989
MB: 21956180

Šifra delatnosti 7022 – Konsultantske aktivnosti u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem

 

 

..