Kontakt

Biljana Trifunovic

Biljana Trifunović PR IFA BT   Konsultantske aktivnosti u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem

Beograd

Pančićeva br. 6
11060 Beograd

e-mail: info@biljanatrifunovic.rs

e-mail: office@ifa.co.rs

Tel: +381 63 385 262

Tel: +381 63 8796 175

PIB:110278077
MB:64779281

Šifra delatnosti 7022 – Konsultantske aktivnosti u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem

Dinarski račun Raiffeisen Banka AD, Beograd 265625031000037446
Devizni račun Raiffeisen Banka AD, Beograd RS35265100000019658362

 

www.biljanatrifunovic.rs