Uslovi korišćenja

Popunjavanjem REGISTRACIONE PRIJAVE na platformu: www.biljanatrifunovicifa.com, vi stičete pravo na korišćenje sadržaja u periodu od 365 dana/24h od dana uplate.

Takođe stičete mogućnost da u tom periodu postavite    20 pitanja dok je vaša pretplata aktivna. Jedan tiket/ jedno pitanje. 

Zadržavamo pravo da na neka vaša pitanja ne uzvratimo odgovorom ukoliko procenimo da se radi o konsaltingu, ili da je već postavljen tekst koji obrađuje temu. Pitanja postavljajte isključivo u delu za podršku (PODRŠKA).

Nakon popunjavanja formulara za registraciju, biće Vam dostavljen predračun za uplatu godišnje pretplate.  Po uplati iznosa pretplate, vaš nalog biće aktiviran i moći će te nesmetano da čitate i preuzimate sa platforme tekstove, obrasce, zakone i ostale propise. Pretplata važi godinu dana od dana uplate.

 

PRETPLATNICI mogu da koriste kompletne baze podataka na platformi što podrazumeva sve tekstove, objašnjenja, video predavanja, uputstva za popunjavanje određenih obrazaca, zakone, uredbe, pravilnike.   PREMIJUM pretplatnici imaju pristup stručnim tekstovima iz navedenih oblasti u opisu pakte pretplate. Ostali posetioci platforme (NE-pretplatnici) imaju mogućnost da vide i pročitaju uvodni deo pomenutih tekstova i na taj način steknu sliku o temi koja je obrađena, što će im pomoći da donesu odluku o popunjavanju prijavnog obrasca za registraciju.

Jedna registracija prijava važi za jedno lice. Ukoliko želite da više lica iz vašeg kolektiva pristupa bazi podataka, u tom slučaju neophodno je da izvršite registraciju za više osoba.