Biljana Trifunović, аутор са Biljana Trifunović
Biljana Trifunović

Author Archives: Biljana Trifunović

Međunarodna cesija i asignacija

Međunarodna cesija i asignacija, sa primerima iz prakse.  Na osnovu Zakona o deviznm poslovanju, Zakona o obligacionim odnosima i drugim prpisima dozvoljeno je da se međunarodna potraživanja i obaveze realizuju bez direktonog gotovinskog plaćanja. Poštovane kolege, materijal vam je dostupan, video snimci i pisani materijal. Imam jednu važnu napomenu da vam kažem, odnosi se na […]

Detaljnije...

Prebijanje u devizama

Međunarodno prebijanje dugovanja i potraživanja po osnovu kreditnih  poslova sa inostranstvom u devizama, regulisano je Odlukom o načinu prebijanja dugovanja i potraživanja po osnovu kreditnih  poslova sa inostranstvom u devizama. Odluka je objavljena u “Sl. glasnik RS”, br. 50/2013.   Teme su: Propisani – spoljnotrgovinski poslovi koji mogu biti predmet prebijanja;  Primer ugovora ili sporazuma […]

Detaljnije...

Međunarodno prebijanje po obavljenom spoljnotrgovinskom poslu

Međunarodno prebijanje dugovanja i potraživanja po obavljenim spoljnotrgovinskim poslovima, regulisano je Uredbom o načinu prebijanja  dugovanja i potraživanja po osnovu realizovanog spoljntrgovinskog prometa robe i usluga. Teme koje obuhvata  seminar međunarodno prebijanje su: Propisane vrste prebijanja;  Primer ugovora ili sporazuma o prebijanju po spoljnotrgovinskim poslovima; Rokovi čuvanja dokumentacije; Zakonska regulativa Nastavak

Detaljnije...

Elektronska faktura

Elektronska faktura kako je predviđeno propisima primenjivaće se fazno.  I ako je određen zvanični početak primene ispostavljanja elektronskih faktura od 01. 01. 2022. godine, ovaj datum se ne primenjuje na sve. Fazna primena, je od koristi da bi se privrednici pripremili na nove uslove poslovanja, pored izdavaoca računa, potrebno je da se za novi vid […]

Detaljnije...
1 2 3 87