Biljana Trifunović, аутор са Biljana Trifunović
Biljana Trifunović

Author Archives: Biljana Trifunović

Isplata dividende stranom licu

Isplata dividende je posao koji zahteva pre svega pripremne aktivnosti. Nakon isplate postoje zakonske obaveze koje isplatilac treba da uradi, da bi sve bilo po propisima. Privredna društva koja su osnovala  strana lica, bez obzira da li se radi o pravnim ili fizičkim licima, imaju pravo i mogućnost da isplate ostvarenu dobit svom osnivaču. Firmu […]

Detaljnije...

21. aprila 2020. nastavljaju sa radom: trgovina, zelena pijaca, ….

ZAKLJUČAK VLADE 05 BROJ 53-3259/2020 davanju saglasnosti za nastavak sa radom poslodavcima u oblasti građevinarstva, određenim oblastima pružanja usluga i trgovine na malo, kao i zelenih pijaca, uz primenu preventivnih mera (“Sl. glasnik RS”, br. 58/2020) Vlada je saglasna da svi poslodavci u oblasti građevinarstva (visokogradnja i niskogradnja), koji su za vreme vanrednog stanja proglašenog […]

Detaljnije...

UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA FINANSIJSKE PODRŠKE PRIVREDNIM SUBJEKTIMA ZA ODRŽAVANJE LIKVIDNOSTI I OBRTNA SREDSTVA U OTEŽANIM EKONOMSKIM USLOVIMA USLED PANDEMIJE COVID-19 IZAZVANE VIRUSOM SARS-COV-2

(“Sl. glasnik RS”, br. 54/2020 i 57/2020)   Član 1 Ovom uredbom utvrđuje se Program finansijske podrške privrednim subjektima za održavanje likvidnosti i obrtna sredstva u otežanim ekonomskim uslovima usled pandemije COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo. Član 2 Ova uredba stupa na snagu narednog dana […]

Detaljnije...

UREDBA O UTVRĐIVANJU GARANTNE ŠEME KAO MERA PODRŠKE PRIVREDI ZA UBLAŽAVANJE POSLEDICA PANDEMIJE BOLESTI COVID-19 IZAZVANE VIRUSOM SARS-COV-2

(“Sl. glasnik RS”, br. 57/2020) I UVODNE ODREDBE Predmet uređivanja Član 1 Ovom uredbom se uređuju uslovi, postupak, visina i način obezbeđenja sredstava za izdavanje garancija Republike Srbije u skladu sa garantnom šemom definisanom ovom uredbom, kriterijumi, uslovi i način odobravanja kredita od strane banaka, izveštavanje, kao i druga pitanja od značaja za garantnu šemu […]

Detaljnije...

UREDBA O NOVČANOJ POMOĆI POLJOPRIVREDNIM GAZDINSTVIMA U CILJU UBLAŽAVANJA POSLEDICA NASTALIH USLED BOLESTI COVID-19 IZAZVANE VIRUSOM SARS-COV-2

(“Sl. glasnik RS”, br. 57/2020)   Predmet uređivanja Član 1 Ovom uredbom uređuje se isplata novčane pomoći poljoprivrednim gazdinstvima u cilju ublažavanja posledica nastalih usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2. Značenje pojedinih pojmova Član 2 Pojedini pojmovi, u smislu ove uredbe, imaju sledeće značenje: 1) poljoprivredno gazdinstvo jeste proizvodna jedinica na kojoj privredno društvo, zemljoradnička […]

Detaljnije...

UREDBA O MERAMA ZA VREME VANREDNOG STANJA

(“Sl. glasnik RS”, br. 31/2020, 36/2020, 38/2020, 39/2020, 43/2020, 47/2020, 49/2020, 53/2020, 56/2020, 57/2020 i 58/2020)   Član 1 Ovom uredbom propisuju se mere kojima se odstupa od Ustavom zajemčenih ljudskih i manjinskih prava za vreme vanrednog stanja. Član 1a Radi suzbijanja i sprečavanja širenja zarazne bolesti COVID-19 i zaštite stanovništva od te bolesti, za […]

Detaljnije...
1 2 3 80
Pitanja i odgovori