Archive

Category Archives for "Modeli"

Program za sprečavanje pranja novca – posrednici u prometu nepokretnosti

PROGRAM ZA SPREČAVANJE PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA – POSREDNICI U PROMETU I ZAKUPU NEPOKRETNOSTI Na osnovu Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma („Sl. glasnik RS“, br. _______________ – dalje: Zakon), Zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma („Sl. glasnik RS“, br. _______________), a u vezi sa Smernicama za procenu rizika […]

Detaljnije...

Program za sprečavanje pranja novca za menjače 

PROGRAM ZA SPREČAVANJE PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA – OVLAŠĆENI MENJAČI I LICA KOJA OBAVLJAJU MENJAČKE POSLOVE Na osnovu Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma („Sl. glasnik RS“, br. _______________ – dalje: Zakon), ________________________ (uneti naziv pravnog lica preduzetnika koji obavlja menjački posao), a u vezi sa Odlukom o smernicama za primenu odredaba […]

Detaljnije...

Program za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma – revizori

Na osnovu Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma („Sl. glasnik RS“, br. _______________ – dalje: Zakon), Zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma i širenja oružja za masovno uništenje („Sl. glasnik RS“, br. _______________), a u vezi sa Smernicama za procenu rizika od pranja novca i finansiranja terorizma kod obveznika nad […]

Detaljnije...

Izveštaj o izvršenoj unutrašnjoj kontroli – za računovođe

IZVEŠTAJ O IZVRŠENOJ UNUTRAŠNJOJ KONTROLI I PREDUZETIM MERAMA NAKON TE KONTROLE – LICA KOJA SE BAVE PRUŽANJEM RAČUNOVODSTVENIH USLUGA   Na osnovu člana 54. Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma („Sl. glasnik RS“, br. _______________ – dalje: Zakon) i člana 10. Pravilnika o metodologiji za izvršavanje poslova u skladu sa Zakonom o sprečavanju […]

Detaljnije...

Program za sprečavanje pranja novca za računovođe

PROGRAM ZA SPREČAVANJE PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA – LICA KOJA SE BAVE PRUŽANJEM RAČUNOVODSTVENIH USLUGA   Na osnovu Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma („Sl. glasnik RS“, br. _______________ – dalje: Zakon), Zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma („Sl. glasnik RS“, br. _______________), a u vezi sa Smernicama za […]

Detaljnije...

Model uputstva za rad komisija za popis

UPUTSTVO ZA RAD KOMISIJA ZA POPIS Na osnovu tačke _____ Odluke Upravnog odbora _________________________ (poslovno ime i sedište privrednog društva – dalje: Društvo) o popisu i obrazovanju komisija za popis imovine i obaveza sa stanjem na dan 31.12._____ godine od 20.11._____ godine i na osnovu člana _____ Pravilnika o organizaciji i sprovođenju popisa imovine i […]

Detaljnije...

ODLUKA O POKRIĆU GUBITAKA   D.O.O. ZA 2020. GODINU

Na osnovu člana 200. stav 1. tačka 6) Zakona o privrednim društvima, Skupština društva s ograničenom odgovornošću _______________ (naziv  privrednog društva) iz _______________ (sedište), mat. broj: __________, PIB __________ , na _____ redovnoj sednici  održanoj dana  25. 02. 2021.  godine, donela je ODLUKU O POKRIĆU GUBITAKA za  2020.  godinu Godišnjim izveštajem privredno društvo  je  za […]

Detaljnije...
1 2 3 7