14

PREBIJANJE DUGOVANJA I POTRAŽIVANJA PO OBAVLJENIM SPOLJNOTRGOVINSKIM POSLOVIMA

O međunarodnom prebijanju dugovanja i potraživanja, već sam pisala. Međutim, po broju svakodnevnih pitanja, vidmo da je donošenjem Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji /“Službeni glasnik RS“ br. 93/2012/ koji se primenjuje  od 6. oktobra 2012. godine , uneta prilična zabuna među privrednicima.

 

Ovaj  Zakon dono je veliki broj novina. Ukinuto devizno izveštavanje i vođenje deviznog kontrolnika. Jednom jedinom rečenicom koja glasi: prestaje da važi „Uredba o bližim uslovima i načinu vršenja kontrole deviznog poslovanja“ /“Službeni glasnik RS“ br. 15/2012/.

 

Međutim,  ovim Zakonom nije ukinuta veoma važna Uredba o uslovima i nacinu prebijanja dugovanja i potraživanja po osnovu realizovanog spoljnotrgovinskog prometa roba i usluga i izveštavanju Deviznog inspektorata o prebijanju (Sl. Glasnik RS, broj 14/2012), koja je stupila na snagu 10. marta 2012. godine.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović
 

Nemate pravo da vidite komentare.