• Home
  • Blog
  • Modeli

Međunarodno prebijanje dugovanja i potraživanja po obavljenom spoljnotrgovinskom poslu – sa modelom sporazuma o prebijanju

Međunarodno prebijanje dugovanja i potraživanja po realizovanom spoljnotrgovinskom poslu

Nakon završenog spoljnotrgovinskog posla učesnici u prometu mogu da izvrše prebijanje dugovanja i potraživanja. Prebijanje se razlikuje od KOMPENZACIJE, jer rešenje o dozvoljenoj kompenzacije dobija se pre početka spoljnotrgovinskog posla, dok prebijanje se odvija nakon završetka posla.

 

Predmet prebijanja –može biti:

Postojeće novčano dugovanje i potraživanje nasatlo po osnovu uvoza i izvoza roba i usluga;

– dugovanje i potraživanje koje je dospelo;

– dugovanje i potraživanje koje je određeno i to celo ili delimično, i

– dugovanje i potraživanje koje nije evidentirano kod NBS kao kreditni posao sa inostranstvom.

 

– Doneta je  Uredba o načinu prebijanja dugovanja i potraživanja po osnovu realizovanog spoljnotrgovinskog prometa robe i usluga koja je objavljena u “Sl. glasniku RS” broj 59/2013.

– Uredba je stupila na snagu 13. jula 2013. godine.

Koji spoljnotrgovinski poslovi mogu biti predmet prebijanja

– Uredba se odnosi na realizovane spoljnotrgovinske poslove, ali kojima nije istekao rok od godinu dana od nastanka spoljnotrgoviskog posla, odnosno, posao koji nije registrovan kao kreditni posao.

 

– Prema Zakonu o deviznom poslovanju, prema članu 4.  ukoliko od izvoza odnosa uvoza protekne više od godinu dana, takav posao se smatra komercijalnim kreditom, zajmom, pa se prebijanje po tim poslovima vrši po odredbama koje su propisane Odlukom.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović