• Home
  • Blog
  • Događaji
7

REALIZOVAN SEMINAR “MEĐUNARODNO PREBIJANJE DUGOVANJA I POTRAŽIVANJA, CESIJA I ASIGNACIJA U SPOLJNOJ TRGOVINI”

U Privrednoj komori Beograda 03.11.2015. godine, održan je jednodnevni seminar na temu “MEĐUNARODNO PREBIJANJE DUGOVANJA I POTRAŽIVANJA, CESIJA I ASIGNACIJA U SPOLJNOJ TRGOVINI”
Cilj seminara je upoznavanje sa aktuelnim propisima iz oblasti deviznog poslovanja koji omogućuju da se spoljnotrgovinski poslovi plaćaju i naplaćuju i “papirološki”, što je do skoro bilo nezamislivo. U cilju upoznavanja privrednika sa svim zakonski dozvoljenim načinima “papirološkog” plaćanja po obavljenim spoljnotrgovinskim poslovima.
Teme na seminaru su bile sledeće:
• Međunarodno prebijanje dugovanja i potraživanja po obavljenom spoljnotrgovinskom poslu – vrste i postupak sprovođenja;
• Primer ugovora – izjave za prebijanje;
• Uslovi za prebijanje dugovanja i potraživanja po osnovu kreditnih posao sa inostranstvom u devizama;
• Asignacija
• osnovne karakteristike asignacije
• primer spoljnotrgovinskog posla koji se može zatvoriti asignacijom;
• Izvršavanje obaveza cesijom;
• primer spoljnotrgovinskog posla koji se može zatvoriti cesijom;
• primer ugovora o cesiji;

DSCI0932  DSCI0936DSCI0944Fotografija
• Faktoring poslovi
• Sličnosti izmeđufaktoring poslova i preuzimanja duga;
• Razlike između factoring poslova i preuzimanja duga;
• Prednost faktoring ugovora u odnosu na kredit;
• Prenos potraživanja i preuzimanje dugovanja između nerezidenata
• Učesnici u poslu po osnovu kojeg rezidenti vrše naplatu, odnosno plaćanje trećem licu – nerezidentu;
• Naplaćivanje i plaćanje po poslovima na osnovu kojih rezidenti vrše naplatu, odnosno plaćanje trećem licu – nerezidentu.
Seminar je organizovan u saradnji sa agencijom “IFA -INTERNATIONAL FINANCIAL AGENCY”. Svoja iskustva i znanja sa polaznicima je podelila dipl. ekonomista, Biljana Trifunović, vlasnica i direktorka firme “IFA -INTERNATIONAL FINANCIAL AGENCY”, koja aktivno primenjuje spoljnotrgovinske i devizne propise u realizaciji ovih poslova za veliki broj domaćih i stranih kompanija. Takođe je autor stručnog bloga o finansijama, koji se prema izveštajuWORLDPRESS-a ubraja u veoma uspešne stručne blogove na svetskom nivou, kada govorimo o gore navednoj temi (www.biljanatrifunovicifa.com).
Tema seminara okupila je predstavnike iz sledećih kompanija: Galeb System doo, Šabac, Phoexih Pharma doo, Beograd, Mašinoprojekt kopring AD, Beograd, Forma Ideale, Beograd, IMP – Poslovne usluge doo, Beograd, Alpha Bank Serbija AD, Tehnoekonomik doo, Beograd, Delhaize Serbia doo, Beograd, Telenor doo, Beograd, Banca Intesa AD, Beograd.

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović
 

Comments are closed