PREDUZETNICI – UZIMANJE FINANSIJSKIH KREDITA I ZAJMOVA IZ INOSTRANSTVA U DEVIZAMA

devizni kreditiZakonom o kreditnim poslovima sa inostranstvom omogućeno je da preduzetnik može u svoje ime i za svoj račun da uzima kredite i zajmove iz inostranstva, i da ih zaključuje u pismenom obliku.
Finansijski krediti uzeti iz inostranstva mogu da se koriste za plaćanje uvoza robe i usluga i finansiranje izvođenja investicionih radova u inostranstvu, koje rezidenti zaključuju u okviru obavljanja svoje delatnosti, kao i za otplatu ranije korišćenih kredita iz inostranstva (refinansiranje).
Takođe, propisano je da rezidenti mogu finansijske kredite iz inostranstva uzimati i za druge namene na način i pod uslovima koje utvrđuje Narodna banka Srbije.
Odlukom o načinu i uslovima korišćenja finansijskih kredita iz inostranstva rezidenti – preduzetnici finansijski kredit i zajam iz inostranstva u devizama za druge namene mogu uzimati od nerezidenata – banaka, pravnih i fizičkih lica.
Obaveza preduzetnika je da Narodnoj banci Srbije prijavi zaduženje po osnovu kredita iz inostranstva, putem KZ obrazaca koji se, zajedno sa potrebnom dokumentacijom, dostavljaju u roku od deset dana od dana zaključenja/izmena/raskida ugovora o kreditnom poslu, odnosno od dana korišćenja/otplate kredita ili zajma – i to preko banke preko koje se kredit koristi.
Zakonom je propisano da se platni promet po finansijskim kreditima i zajmovima u devizama može vršiti samo ukoliko su rezidenti, u ovom slučaju preduzetnici o tim poslovima prethodno izvestili NBS, na osnovu KZ obrazaca, koje je NBS overava i vraća banci.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović