Dejan Trifunović

Author Archives: Dejan Trifunović

Oslobođenje od plaćanja poreza i doprinosa za novozaposlenih lica koja su angažovana na poslovima istraživanja i razvoja

Utvrđivanje prava pravnih lica – korisnika javnih sredstava i nedobitnih organizacija na oslobođenje od plaćanja poreza i doprinosa za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje po osnovu zarade novozaposlenih lica koja su neposredno angažovana na poslovima istraživanja i razvoja Kako poslodavac – pravno lice, koji u okviru svoje delatnosti na teritoriji Republike Srbije obavlja istraživanje i […]

Detaljnije...

Lista indikatora za društva za upravljanje investicionim fondovima

Lista indikatora za prepoznavanje sumnjivih transakcija za društva za upravljanje investicionim fondovima i depozitara investicionog fonda   – od 10. novembra 2022. godine – Stranka prilikom uspostavljanja poslovnog odnosa i obavljanja poslovnih aktivnosti u vezi sa kupovinom i prodajom investicionih jedinica istupa isključivo preko punomoćnika. Stranka ima lošu reputaciju, poznate su njene nezakonite aktivnosti iz […]

Detaljnije...

Korišćenje poreske olakšice za novozaposleno lice

Postojanje prava na korišćenje poreske olakšice za novozaposleno lice u slučaju kada poslodavac zaposli lice koje je pre toga bilo prijavljeno kao nezaposleno najmanje šest meseci i u toku tog perioda bilo radno angažovano kod drugog poslodavca po osnovu ugovora o delu Poslodavac koji zaposli novo lice može da ostvari pravo na poresku olakšicu u […]

Detaljnije...

Lista indikatora za brokersko-dilerska društva i ovlašćene banke

Lista indikatora za prepoznavanje sumnjivih transakcija za brokersko-dilerska društva i ovlašćene banke (investiciona društva)   – od 10. novembra 2022. godine – Stranka se prilikom uspostavljanja poslovnog odnosa i ispostavljanja naloga za trgovanje investicionom društvu obraća isključivo preko punomoćnika. Transakciju inicira zastupnik koji istovremeno zastupa i kupca i prodavca. Stranka ima lošu reputaciju, poznate su […]

Detaljnije...

Zakon o akcizama

(„Sl. glasnik RS“, br. 22/2001, 73/2001, 80/2002, 43/2003, 72/2003, 43/2004, 55/2004, 135/2004, 46/2005, 101/2005 – dr. zakon, 61/2007, 5/2009, 31/2009, 101/2010, 43/2011, 101/2011, 6/2012 – usklađeni din. izn., 43/2012 – odluka, 76/2012 – odluka, 93/2012, 119/2012, 8/2013 – usklađeni din. izn., 47/2013, 4/2014 – usklađeni din. izn., 68/2014 – dr. zakon, 142/2014, 4/2015 – usklađeni […]

Detaljnije...

Lista indikatora za reviziju i samostalne revizore

Lista indikatora za prepoznavanje lica i transakcija za koje postoje osnovi sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma za društva za reviziju i samostalne revizore – od 10. novembra 2022. godine – Stranka ili osnivači stranke dolaze iz zemlje koja, na osnovu podataka relevantnih međunarodnih organizacija i Uprave za sprečavanje pranja novca, […]

Detaljnije...

Ostvarivanje prava na poresko oslobođenje u novoosnovanom privrednom društvu koje obavlja inovacionu delatnost

Ostvarivanje prava na poresko oslobođenje po osnovu poreza i doprinosa na zarade osnivača zaposlenih u novoosnovanom privrednom društvu koje obavlja inovacionu delatnost Kako pravo na oslobođenje poslodavac – novoosnovano privredno društvo može da ostvari za zarade osnivača (koji su zaposleni u tom društvu) isplaćene u periodu od 36 meseci od dana kada je osnovano privredno […]

Detaljnije...

Zakon o inovacionoj delatnosti

 („Sl. glasnik RS“, br. 129/2021) I UVODNE ODREDBE Predmet Član 1 Ovim zakonom uređuju se ciljevi i organizacija primene naučnih saznanja, tehničkih i tehnoloških znanja i pronalazaštva u funkciji unapređenja proizvoda, procesa i usluga kao pokretača razvoja Republike Srbije, a posebno: 1) subjekti nacionalnog inovacionog sistema; 2) organizacija i nadležnosti Fonda za inovacionu delatnost; 3) […]

Detaljnije...

Doprinos za PIO za nosioca porodičnog poljoprivrednog gazdinastva

Nepostojanje obaveze obračunavanja i plaćanja doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje po osnovu obavljanja poljoprivredne delatnosti fizičkog lica koje je osiguranik samostalnih delatnosti a istovremeno je i nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinastva Kada fizičko lice samostalno obavlja privrednu ili drugu delatnost i po tom osnovu je osiguranik samostalnih delatnosti, a istovremeno je nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva […]

Detaljnije...

Program za sprečavanje pranja novca – posrednici u prometu nepokretnosti

PROGRAM ZA SPREČAVANJE PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA – POSREDNICI U PROMETU I ZAKUPU NEPOKRETNOSTI Na osnovu Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma („Sl. glasnik RS“, br. _______________ – dalje: Zakon), Zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma („Sl. glasnik RS“, br. _______________), a u vezi sa Smernicama za procenu rizika […]

Detaljnije...
1 2 3 138