PDV Archives - Biljana Trifunović

Archive

Category Archives for "PDV"

Reklamni materijal, poslovni uzorci i PDV

Poslovni uzorci, reklamni materijal,  pokloni manje vrednosti koji se daju poslovnim partnerima i budućim klijentima, kao i uzorci koji su se i do sada davali bez naknade,  Pravilnikom je  detaljnije utvrđena vrednost i količina davanja. Prema odredbi člana 6. stav 1. tačka 3) Zakona, smatra se da promet dobara i usluga, u smislu ovog zakona, […]

Detaljnije...

Novi Pravilnik o PDV menja čak 27

Jedinstveni Pravilnk o PDV usvojen je 14. 04. 2021. stupa na snagu 22. 04. 2021. Odredbe  Novog Pravilnika počinju da se primenjuju od 01. 07. 2021. Ovaj pravilnik menja dosadašnjih 27 pravilnika. Važno je naglasiti,  može se smatrati da smo konačno dobili jedinstven Pravilnik, ali ne radi se o jednostavno sastavljenom dokumentu od prethodnih pravilnika. […]

Detaljnije...
1 2 3