Archive

Category Archives for "PREMIJUM korisnici"

Online sastanak: Pitanja i odgovori za premijum korisnike

Međunarodno prebijanje dugovanja i potraživanja po obavljenom spoljnotrgovinskom poslu, Međunarodno prebijanje dugovanja i potraživanja u devizama i Otpis potraživanja i dugovanja po inostranim računima Ovo su bile tri veoma važne teme, kada se radi o deviznom i spoljnotrgovinskom poslovanju, koje smo obradili na  online sastanku sa pretplatnicima PREMIJUM  paketa. Pitanja su bila dostavljena ranije, u […]

Detaljnije...

Online seminar – Obrazac O 1

Obrazac O 1- sa primerima iz prakse od velike je pomoći privrednicima Dokument na osnovu kojeg se registruje kreditni odnos neplaćenih obaveza za uvoz robe i usluga, kao i primljenih avansa prema inostranstvu je Obrazac O 1. Rok za plaćanje  uvezene robe i usluga je 365 dana. Takođe isti rok je predviđen za izvoz robe […]

Detaljnije...
1 2 3