Avansna naplata iz inostranstva

Avansna naplata od kupaca iz inostranstva obavezuje privrednike da se sa više pažnje odnose prema primljenom novcu. Primljeni avans je samo jedna od od ugovornih obaveza kupca. Avansna naplata ne znači da je posao završen. Ugovorne strane mogu da odustanu od posla, što prouzrokuje vraćanje avansa.

U vom tekstu obuhvatićemo sva prava i obaveze privrednika po osnovu primljenog i datog avansa sa inostranstvom.

Privredno društvo ili preduzetnik koji su u sistemu PDV dužni su da za primljeni novac, ukoliko robu ili uslugu ne izvezu u poreskom periodu ispostave avansni račun kako bi ostvarili oslobođenje od plaćanja PDV. Avans primljen iz inostranstva u Obrascu POPDV iskazuje se u polju 1.7.

Prilikom popunjavanja Obaveštenja o prilivu novca, kada se radi o avansu upisuje se posebna oznaka 1.

Zakon o deviznom poslovanju takođe posebnu pažnju posvećuje deviznom prilivu – avansu.

Zakonom o deviznom poslovanju, propisano je da se započeti posao, odnosno primljeni ili dati avans koji nije realizovan u periodu od godinu dana, registruje kao kreditni posao kod Narodne banke Srbije.

Krenimo redom.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović