preduzetnici Archives - Biljana Trifunović

Tag Archive

Tag Archives for " preduzetnici "

Ministarstvo finansija objavilo nacrte izmena i dopuna poreskih propisa

Ministarstvo finansija objavilo je nacrte izmena i dopuna poreskih propisa, i to: Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana; Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica; Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost i Nacrt zakona o izmenama i […]

Detaljnije...

Krajnji rok za korišćenje novčanig sredstava  – direktnih davanja

Utvrđivanje krajnjeg roka u kom privredni subjekti mogu da iskoriste novčana sredstva sa COVID-19 namenskog računa, primljena po osnovu direktnih davanja Primljena bespovratna novčana sredstva privredni subjekt u privatnom sektoru bio je u obavezi da iskoristi za isplatu zarada i naknadu zarada najkasnije do 15. avgusta 2020. godine, saglasno Uredbi. Bespovratna novčana sredstva koja je […]

Detaljnije...
1 2 3 50