• Home
  • Blog
  • Uredba o klasifikaciji dokumentarnog materijala sa rokovima čuvanja

Tag Archive

Tag Archives for " Uredba o klasifikaciji dokumentarnog materijala sa rokovima čuvanja "

Uredba o klasifikaciji dokumentarnog materijala sa rokovima čuvanja 

(„Sl. glasnik RS“, br. 14/2023)  Član 1 Ovom uredbom utvrđuje se klasifikacija po materiji dokumentarnog materijala koji nastaje u radu organa državne uprave, službe Narodne skupštine, predsednika Republike i Vlade, svih imalaca javnih ovlašćenja kad vrše poverene poslove državne uprave, kao i organa autonomnih pokrajina, opština, gradova i grada Beograda u poverenom delokrugu. Ovom uredbom […]

Detaljnije...