Archive

Category Archives for "Porezi"

Pravilnik o obrascima poreskih prijava o utvrđenom, odnosno za utvrđivanje poreza na imovinu

(„Sl. glasnik RS“, br. 93/2019, 151/2020 i 143/2022) I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim pravilnikom propisuju se obrasci poreskih prijava, i to: 1) o utvrđenom, odnosno za utvrđivanje poreza na imovinu; 2) za utvrđivanje poreza na nasleđe i poklon; 3) za utvrđivanje poreza na prenos apsolutnih prava. II PORESKE PRIJAVE O UTVRĐENOM, ODNOSNO ZA UTVRĐIVANJE […]

Detaljnije...

Model Pravilnika o popisu

Na osnovu čl. 20-22. Zakona o računovodstvu („Sl. glasnik RS“, br. br. 73/2019 i 44/2021 – dalje: Zakon), člana 4. Pravilnika o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem („Sl. glasnik RS“, br. 89/2020) i odredbi člana _____ Pravilnika o računovodstvu i računovodstvenim politikama _______________ (poslovno ime privrednog društva), _______________ […]

Detaljnije...

Porez na kapitalni dobitak na udeo u privrednom društvu

Postojanje obaveze plaćanja poreza na kapitalni dobitak u slučaju kada fizičko lice koje je poklonom steklo udeo u privrednom društvu kasnije tom društvu prenese udeo uz naknadu, prebijanjem međusobnih potraživanja Prenos udela u privrednom društvu koji se vrši bez naknade, u konkretnom slučaju poklanjanjem dela udela bračnom drugu, odnosno roditelju, ne smatra se prenosom po […]

Detaljnije...

Porez na poklon na prenos vebsajta zavisnom društvu bez naknade

Utvrđivanje osnovice poreza na poklon u slučaju kada matično pravno lice prenosi vebsajt zavisnom društvu bez naknade Imajući u vidu da se porez na nasleđe i poklon utvrđuje rešenjem poreskog organa, kad je predmet oporezivanja porezom na poklon vebsajt koji je matično pravno lice prenelo zavisnom društvu bez naknade, poresku osnovicu čini tržišna vrednost konkretnog […]

Detaljnije...

Srpski državljanim ne plaća porez na prihod ostvaren u drugoj državi

Nepostojanje obaveze fizičkog lica – nerezidenta koji je Srpski državljenin, da plaća porez na dohodak građana po osnovu prihoda ostvarenog radom u drugoj državi U slučaju kada fizičko lice (srpski državljanin) u inostranstvu (konkretno, u Finskoj) neprekidno ili sa prekidima boravi 183 ili više dana u periodu od 12 meseci koji počinje ili se završava […]

Detaljnije...

Porez na ruinirane objekte

  Ruinirani objekti oporezuju se  isto  kao  novoizgrađeni objekat. Privrednici često imaju ogromne izdateke za objekte koji su u jedva upotrebljivi. Ni najnovi Zakon o porezima na imovinu nije u delu koji se odnosi na poreske olašice  obuhvatio ruinirane objekte. Član 2. Zakona o porezima na imovinu je nemilosrdan.   Zakonom nije propisano poresko oslobođenje […]

Detaljnije...
1 2 3 4