Archive

Category Archives for "Porezi"

Porez na poklon na prenos vebsajta zavisnom društvu bez naknade

Utvrđivanje osnovice poreza na poklon u slučaju kada matično pravno lice prenosi vebsajt zavisnom društvu bez naknade Imajući u vidu da se porez na nasleđe i poklon utvrđuje rešenjem poreskog organa, kad je predmet oporezivanja porezom na poklon vebsajt koji je matično pravno lice prenelo zavisnom društvu bez naknade, poresku osnovicu čini tržišna vrednost konkretnog […]

Detaljnije...

Srpski državljanim ne plaća porez na prihod ostvaren u drugoj državi

Nepostojanje obaveze fizičkog lica – nerezidenta koji je Srpski državljenin, da plaća porez na dohodak građana po osnovu prihoda ostvarenog radom u drugoj državi U slučaju kada fizičko lice (srpski državljanin) u inostranstvu (konkretno, u Finskoj) neprekidno ili sa prekidima boravi 183 ili više dana u periodu od 12 meseci koji počinje ili se završava […]

Detaljnije...

Porez na ruinirane objekte

  Ruinirani objekti oporezuju se  isto  kao  novoizgrađeni objekat. Privrednici često imaju ogromne izdateke za objekte koji su u jedva upotrebljivi. Ni najnovi Zakon o porezima na imovinu nije u delu koji se odnosi na poreske olašice  obuhvatio ruinirane objekte. Član 2. Zakona o porezima na imovinu je nemilosrdan.   Zakonom nije propisano poresko oslobođenje […]

Detaljnije...
1 2 3