Posrednička provizija i porez

Posrednička provizija stranim licima koja pomažu privrednim  društvima i preduzetnicima da bi došli do kupaca u inostranstvu – da li podleže obračunu i plaćanju PDV i poreza po odbitku?

Nedavno je postavljeno pitanje na platfrmi da li se obračunava i plaća PDV na posredničku proviziju koja se plaća stranom licu koje nema sedište ili prebivalište u Srbiji. Posrednička provizija se plaća stranom licu koje za domaće preduzeće pronalazi kupca u inostranstvu. Primalac usluge je domaće preduzeće obveznik PDV.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović