Tag Archive

Tag Archives for " REEKSPORTNA DORADA "

Iskazivanje uvoza materijala koji se stavlja u postupak reeksportne dorade u Obrascu POPDV

U slučaju obveznik nabavlja materijal, koji koristi u proizvodnji svojih proizvoda, predmetna nabavka se iskazuje u polju 8d.3 Obrasca POPDV. Uvezeni material se ne stavlja u slobodan promet, već u postupak aktivnog oplemenjivanja (tzv. reeksportna dorada), podaci o ovom uvozu se ne iskazuju u Delu 6. Obrasca POPDV. U polju 8d.3 iskazuje se iznos naknade […]

Detaljnije...

02.10.2014. GODINE, ODRŽAN JE SEMINAR NA TEMU „AKTIVNO OPLEMENJIVANJE I REEKSPORTNA DORADA“

U organizaciji Centra za poslovnu edukaciju Preduzeća „IFA – INTERNATIONAL FINANCIAL AGENCY“ d.o.o., u poslovnim prostorijama Preduzeća IFA u Beogradu, u ulici Đorđa Nešića br. 2., 02.10.2014. godine, održan je jednodnevni seminar na temu „„AKTIVNO OPLEMENJIVANJE I REEKSPORTNA DORADA“. Cilj treninga je bio detaljno upoznavanje sa postojećim i novim propisima i posebno sa najnovijim dokumentom […]

Detaljnije...