Aktivno oplemenjivanje i reeksportna dorada

O poslovima aktivnog oplemenjivanja i reeksportne dorade vec sam pisala ali u kontekstu znacaja za našu privredu, i proizvodna preduzeca, kao veliku izvoznu šansu.  Zakonska regulativa takode je dala svoj doprinos time što je uvoznike oslobodila placanja carine i PDV prilikom uvoza repromaterijala namenjenog ovakvoj vrsti posla.

Ovom prilikom, želim da objasnim kako ova dva posla sprovesti kroz propisana dokumenta.

Aktivno oplemenjivanje:   je u stvari kada od inodobavljaca dobijete kompletan repromaterijal na doradu, izradu gotovog proizvoda i vracate gotove proizvode ili poluproizvode u inostranstvo isporuciocu, vlasniku materijala.

Prvi i osnovni dokument koji je potreban je ugovor o aktivnom oplemenjivanju koji je u slican komercijalnom ugovoru. Pored osnovnih elemenata medunarodnog ugovora, finansijski deo ugovora obuhvata samo cenu izrade proizvoda po jedinici i naravno bice istaknuto koliko komada ili neke druge merne jedinice gotovih proizvoda će domaća firma proizvesti. Kao i ukupna vrednost ugovorenog posla. Sastavni deo ugovora je i specifikacija tacno pobrojanih vrsta (ukoliko ih je više), kolicina x cena po jedinici.

Robu iz inostranstva prati PRED racun, koji treba da ima posebnu napomenu a to je: da se roba po osnovu ugovora o aktivnom oplemenjivanju broj i datum ugovora isporucuje na doradu bez obaveze placanja primaoca robe. Cene materijala su iskazane samo za carinske potrebe.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović