02.10.2014. GODINE, ODRŽAN JE SEMINAR NA TEMU „AKTIVNO OPLEMENJIVANJE I REEKSPORTNA DORADA“

U organizaciji Centra za poslovnu edukaciju Preduzeća „IFA – INTERNATIONAL FINANCIAL AGENCY“ d.o.o., u poslovnim prostorijama Preduzeća IFA u Beogradu, u ulici Đorđa Nešića br. 2., 02.10.2014. godine, održan je jednodnevni seminar na temu „„AKTIVNO OPLEMENJIVANJE I REEKSPORTNA DORADA“.

Cilj treninga je bio detaljno upoznavanje sa postojećim i novim propisima i posebno sa najnovijim dokumentom ”Postupak aktivnog oplemenjivanja“, donetim od strane Uprave Carina.
Proizvodnja, kao najvažnija grana privrede uživa povlastice koje se ogledaju u oslobađanju od plaćanja carine i PDV na uvoz repromaterijala koji je namenjen za proizvodnju i ponovni izvoz.
Aktivno oplemenjivanje – dorada je spoljnotrgovinski posao koji omogućava proizvođačima da uvezu repromaterijal od ino partnera, proizvedu gotov proizvod i izvezu ga isporučiocu repromaterija. Tom prilikom fakturiše se i naplaćuje usluga proizvodnje, bez plaćanja carine i pdv. Repromaterijal se uvozi privremeno.
Reeksportna dorada podrazumeva kupovinu repromaterijala od jednog ili više ino dobavljača od kojeg proizvode gotov proizvod i izvoze ga u neku treću zemlju. Carinskim propisima dozvoljena je dijagonalna kumulacija preferencijalnog porekla robe.
Da bi se koristile pomenute povlastice kada se radi o carinskim troškovima neophodno je pripremiti ozbiljnu kako uvoznu tako i izvoznu dokumentaciju.

DSCI0041  DSCI0046DSCI0048DSCI0044
Seminar je održala dipl. ekonomista Biljana Trifunović, vlasnica i direktorka firme „IFA – INTERNATIONAL FINANCIAL AGENCY“, predavač na brojnim seminarima u Privrednoj komori Novog Sada, Beograda, Čačka, sa dvodecenijskim iskustvom. Aktivno oplemenjivanje i reeksportna dorada predstavljaju najsloženije spoljotrgovinske poslove, a to je njena najuža specijalnost – ove poslove aktivno radi za veliki broj domaćih i stranih kompanija.
Takođe je autor stručnog bloga o finansijama, koji se prema izveštaju WORLDPRESS-a ubraja u veoma uspešne stručne blogove na svetskom nivou, kada govorimo o gore navedenoj temi (www.biljanatrifunovic.ifa.com).
Svaki polaznik je dobio pored skripti sa predavanja, CD sa obrascima i svom potrebnom literaturom koja je aktuelna i primenjljiva u procesu rada.

Seminar je u praksi dokazana simbioza teoretskog znanja i praktičnog iskustva u spoljnotrgovinskom poslovanju i namenjen je svim privrednim subjektima, preduzećima i preduzetnicima koji se bave proizvodnjom, uvozom roba i izvozom i onima koji imaju nameru da se bave spoljnom trgovinom.

Tema seminara okupila je predstavnike iz sledećih kompanija: GORENJE HOME ZAJEČAR, ZEMLJRADNIČKA ZADRUGA „TRLIĆ“ Ub, SIGNAL doo, Sombor.

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović