Taksu za zaštitu životne sredine – plaćaju svi

Taksu za zaštitu životne sredine – plaćaju svi privredni subjekti koji obavljaju delatnost. Ovu finansijsku  obavezu privrednici imaju od 2019. godine. Nedavno je   Vlade  usvojila   novu Uredba o kriterijumima za određivanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu i iznosima naknada  koja je objavljena u „Sl. glasniku RS“, br. 30/2024 od 05.04.2024. godine – dalje: Uredba).

Nova Uredba se primenjuje počev od 06.04.2024. godine. Rok za dostavljanje prijave je 30. 04. 2024. za prethodnu 2023. godinu.

 

Novom uredbom utvrđeni su  kriterijumi za određivanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu i iznosi naknada

Nova Uredba zadržala je ista osnovna pravila za utvrđivanje i plaćanja naknade.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović