Sprovođenje redovnog postupka izvoza i ponovnog izvoza od 16. januara 2023. godine

Carinski zakon

član 232

Domaća roba koja se iznosi sa carinskog područja Republike Srbije stavlja se u postupak izvoza. Za stranu robu koja se iznosi sa carinskog područja Republike Srbije nadležnom carinskom organu se podnosi deklaracija za ponovni izvoz

„1. OSNOVNE ODREDBE

1.1 Pravni osnov

Postupak izvoza propisan je:

  1. a) odredbama čl. 4, 69, 227, 230, 232. i 233. Carinskog zakona („Sl. glasnik RS“, br. 95/2018, 91/2019 – dr. zakon, 144/2020, 118/2021 i 138/2022 – dalje: Zakon),
  2. b) odredbama čl. 2, 211, 212, 223, 225, 398-414, 434. i 443. Uredbe o carinskim postupcima i carinskim formalnostima („Sl. glasnik RS“, br. 39/2019, 8/2020, 132/2021 i 144/2022 – dalje: Uredba) i
  3. v) odredbom člana 4a i Prilogom 5. III Način popunjavanja rubrika JCI za izvoz, ponovni izvoz, privremeni izvoz robe i pasivno oplemenjivanje Pravilnika o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracije i drugih obrazaca u carinskom postupku („Sl. glasnik RS“, br. 42/2019, 51/2019, 58/2019, 65/2019, 74/2019, 96/2019, 11/2020, 43/2020, 126/2020, 6/2021, 49/2021, 66/2021, 80/2021, 129/2021, 10/2022, 42/2022, 90/2022, 139/2022 i 143/2022 – dalje: Pravilnik).

1.2. Definicije

Izvoznik je fizičko lice koje prevozi robu koja se iznosi iz carinskog područja Republike Srbije, ako se ta roba nalazi u ličnom prtljagu fizičkog lica. U ostalim slučajevima izvoznik je lice poslovno nastanjeno u carinskom području Republike Srbije koje ima ovlašćenje za odlučivanje o iznošenju robe iz carinskog područja Republike Srbije, odnosno lice poslovno nastanjeno u carinskom području Republike Srbije koje je strana u ugovoru na osnovu kojeg se roba iznosi iz carinskog područja Republike Srbije;

Deklarant je lice koje podnosi deklaraciju, deklaraciju o privremenom smeštaju i deklaraciju za ponovni izvoz u svoje ime ili lice u čije ime se podnosi takva deklaracija;

Carinska ispostava izvoza je carinska ispostava kojoj se podnosi izvozna deklaracija ili deklaracija o ponovnom izvozu za robu koja se iznosi iz carinskog područja RS;

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović