Sličnosti i razlike reeksporta i trgovine sa stranim licem u Srbiji

Poslovi reeksporta kao i trgovina sa strnim licem u Srbiji imaju sličnosti ali i bitnih razlika kada se radi o primeni Zakona o deviznom poslovanju.

I jedan i drugi oblik poslovanja sa stanim kompanijama dozvoljen je Zakonom o deviznom poslovanju kao i Zakonom o spoljnoj trgovini.

Za razliku od redovnog uvoza i izvoza robe i usluga ova dva oblika poslovanja imaju odeđena ograničenja.

Domaća lica poslove reeksporta iz člana 39. tačka 1) Zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju obavljaju samo na osnovu komercijalne dokumentacije (ugovor, faktura i slično).

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović