• Home
  • Blog
  • Događaji

27.11.2014. GODINE, ODRŽAN JE SEMINAR „UVOZ BEZ TAJNI – PRIVREMENI UVOZ, REEKSPORT, DAVANJA ZA EKO TAKSU I OSTALA OPTEREĆENJA“

U organizaciji Centra za poslovno obrazovanje Preduzeća “ IFA – INTERNATIONAL FINANCIAL AGENCY” d.o.o., Beograd, 27.11.2014. u poslovnim prostorijama Preduzeća IFA u Beogradu, u ulici Đorđa Nešića br. 2., održan je jednodevni seminar, na temu: „UVOZ BEZ TAJNI – PRIVREMENI UVOZ, REEKSPORT, DAVANJA ZA EKO TAKSU I OSTALA OPTEREĆENJA“.
Seminar je održala dipl. ekonomista, Biljana Trifunović, vlasnica i direktorka firme “ IFA – INTERNATIONAL FINANCIAL AGENCY”, predavač na brojnim seminarima sa dvodecenijskim iskustvom na ovu temu u RPK Novog Sada, PK Beograda i PK Čačak. Takođe je autor stručnog bloga o finansijama, koji se prema izveštaju WORLDPRESS-a ubraja u veoma uspešne stručne blogove na svetskom nivou, kada govorimo o gore navednoj temi (www.biljanatrifunovicifa.com).
Seminar je bio namenjen svim privrednim subjektima, kako preduzećima tako i preduzetnicima koji se bave uvozom roba i usluga ili onima koji imaju nameru da se bave spoljnom trgovinom.

DSCI0267  DSCI0270DSCI0265DSCI0261

Cilj seminara je bio detaljno upoznavanje sa postojećim i novim propisima. Posebano je važno da se privrednici upoznaju sa mogućnostima privremenog uvoza i zakonskim olakšicama. Pored olakšica, postoje i propisani uslovi i obaveze koje se moraju sprovesti po propisanoj carinskoj proceduri.
Pojedine robe u redovanom postupku uvoza, pored obaveza plaćanja carine i PDV podležu evidentiranju i plaćanju različitih vrsti taksi („eko taksa“ i taksa za ambalažu, dok na pojedine proizvode, postoji i obaveza plaćanja poreza po odbitku pored carine i PDV-a).
Teme na seminare su bile sledeće:
• Vrste carinskih postupaka;
* Postupak privremenog uvoza;
– Podnošenje zahteva i odobrenje postupka privremenog uvoza ;
• Postupak izvoza/uvoza opreme – zamena robe u garantnom roku i oslobođenje od plaćanja PDV
• Uvoz opreme pod zakup;
• Uvoz opreme – mašina radi servisa;
• Uvoz robe radi daljeg izvoza – reeksport sa pratećom dokumentacijom, ugovorima i itd;
• Uslovi za poptupuno ili delimično oslobađanje od plaćanje carinskih dažbina
• Rok za ponovni izvoz;
• Završetak postupka privremenog uvoza;
* Postupak redovnog uvoza robe, sa pratećom dokumentacijom;
• Proizvodi koji posle uportebe postaju posebni tokovi otpada;
• Obveznici obračunavanja i vođenja; dnevne evidencije, tromesečno i godišnje izveštavanje;
• Obveznici vođenja evidencije o ambalaži;
• Vođenje evidnecije o ambalaži sa primerom;
• Vođenje evidnecije o ambalaži sa primerom;
• Glavne napomene za Primenu ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja;
• Koje robe i poslovi podležu obračunu poreza po odbitku?

Nakon završenog seminara, polaznici su osposobljeni da usvojeno znanje primene u samostalnom radu u ovoj najsloženijoj oblasti spoljne trgovine.
Svaki polaznik je dobio pored skripti sa predavanja, obrazaca i svu ostalu potrebnu literaturu koja je aktuelna i primenljiva u procesu rada na CD-u.

 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović