Avans – mogućnost međunarodnog prebijanja

Avans koji je plaćen stranj firmi  ili primljen od strane firme za robu ili usluge pod određenim uslovima može ukoliko se ispune propisani može bude predmet prebijanja.

Pod kojim uslovima primljen ili dat avans stranoj firmi može da bude predmet prebijanja ili prenos dugovanja i potraživanja?

Plaćanja i naplata sa a inostranstvom kao i avansna plaćanja regulisani su Zakonom o deviznom poslovanju („Sl. glasnik RS“, br. 30/2018.).

Zakonom o deviznom poslovanju, dozvoljen je rok od 365 dana da se započeti spoljnotrgovinski posao realizuje: plati, naplati, uveze ili izveze roba ili usluga po osnovu avansnog plaćanja.

Nakon isteka roka od godinu dana, preduzeća i preduzetnici imaju obavezu da započete poslove koji nisu do kraja realizovani registruju se kod Narodne banke Srbije kao kreditni posao.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović