Naknada za proizvode koji posle upotrebe postaju pesebni tokovi otpada

Naknada za proizvode koji posle upotrebe postaju pesebni tokovi otpada, rok za dostavljanje godišnjeg izveštaja je 31. 03. 2024. za prethodnu godinu Agenciji za zaštitu životne sredine.

Zakon o naknadama za korišćenje javnih dobara („Sl. glasnik RS“, br. 95/2018, 49/2019, 86/2019 – usklađeni din. izn., 156/2020 – usklađeni din. izn. i 15/2021 – 15/2023 – usklađeni din. izn., 92/2023 i 120/2023 – usklađeni din. izn.. – dalje: Zakon) propisana je naknada za proizvode koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada. Ova oblast definisana je odredbama članova od 140. do 146.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović