Iskazivanje uvoza materijala koji se stavlja u postupak reeksportne dorade u Obrascu POPDV

U slučaju obveznik nabavlja materijal, koji koristi u proizvodnji svojih proizvoda, predmetna nabavka se iskazuje u polju 8d.3 Obrasca POPDV. Uvezeni material se ne stavlja u slobodan promet, već u postupak aktivnog oplemenjivanja (tzv. reeksportna dorada), podaci o ovom uvozu se ne iskazuju u Delu 6. Obrasca POPDV.

U polju 8d.3 iskazuje se iznos naknade koji obveznik plaća dobavljaču iz inostranstva, na osnovu primljenog računa (ili na osnovu nekog drugog dokumenta kojim se dokazuje poslovna promena).

Podaci o izvršenom izvozu proizvoda iskazuju se u polju 1.1 Obrasca POPDV, ako obveznik PDV poseduje dokaze potrebne za ostvarivanje poreskog oslobođenja po tom osnovu (izvoznu deklaraciju sa potvrdom da su izvezena dobra istupila sa carinskog područja Republike Srbije).

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović