Archive

Category Archives for "Racunovodstvo"

Razvrstavanje pravnih lica po veličini za potrebe sastavljanja finansijskih izveštaja za 2022. godinu

Prema Zakonu o računovodstvu („Sl. glasnik RS“, br. 73/2019 i 44/2021),  pravna lica se razvrstavaju na: mikro, mala, srednja i velika pravna lica (član 6. Zakona), kao i grupa pravnih lica na male, srednje i velike grupe pravnih lica (član 7. Zakona). Na osnovu: *prosečnog broja zaposlenih, *poslovnog prihoda i *prosečne vrednosti poslovne imovine utvrđenih […]

Detaljnije...

Nemogućnost upisa agencije u registar pružalaca računovodstvenih usluga

Nemogućnost upisa agencije u registar pružalaca računovodstvenih usluga na osnovu angažovanja lica po osnovu ugovora o delu Iako propisi o računovodstvu ne uređuju pitanje radnog angažmana (ugovor o delu i sl.), nije moguće dobiti dozvolu za pružanje računovodstvenih usluga na osnovu angažovanja lica po osnovu ugovora o delu, jer jedan od uslova je i da […]

Detaljnije...

Odluka o visini minimalne cene rada za period januar-decembar 2023. godine

Minimalna zarada u Srbiji od 1. januara 2023. godine iznosi 40.020 dinara, što je povećanje od 14,3% u odnosu na 2022. godinu. Minimalac se od početka 2023. obračunava sa 230 dinara po satu, odnosno mesečno ukupno 40.020 dinara, što je više u odnosu na prošlogodišnju minimalnu zaradu od 35.000 dinara. Povećanje od 14,3%. Neoporezivi deo […]

Detaljnije...

Novi iznosi najniže i najviše mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u 2023. godini

(„Sl. glasnik RS“, br. 143/2022) Republički zavod za statistiku Srbije je u „Sl. glasniku RS“, br. 130/2022 od 25.11.2022. godine objavio podatak da prosečna zarada po zaposlenom u Republici Srbiji za period od oktobra 2021. do septembra 2022. godine iznosi 100.072 dinara. Objavljeni podatak je od značaja za utvrđivanje najniže i najviše mesečne osnovice za […]

Detaljnije...

Ispravku greške iz prethodnog perioda

Odluka rukovodstva kao osnov za ispravku greške iz prethodnog perioda koja se odnosi na knjiženje fakturama za usluge koje nisu izvršene Iskazani trošak i obaveze prema dobavljaču po fakturama iz prethodnih perioda koje rukovodstvo ne priznaje, u slučaju kada trošak nije materijalno značajan, a konkretna usluga nije izvršena, i samim tim obaveza ne postoji, ista […]

Detaljnije...

Transferne cene i poslovanje sa familijom

Transferne cene i izrada studija o transfernim cenama je obaveza svih privrednika: preduzeća i preduzetnika  koji posluju sa povezanim licima. Obveznik koji je u poreskom periodu imao transakcije sa bratom osnivača (koji u konkretnom slučaju obavlja delatnost kao preduzetnik), dužan je da uz poreski bilans podnese izveštaj o transfernim cenama „U skladu sa članom 59. […]

Detaljnije...

Novogodišnji pokloni

Novogodišnji pokloni za decu zaposlenih i drugim licima – neoporezivi i oporezivi iznos. Zakon o radu (član 119.) predvideo je mogućnost da poslodavac može deci zaposlenog starosti do 15 godina života da obezbedi poklon za Božić i Novu godinu u vrednosti do neoporezivog iznosa koji je predviđen zakonom kojim se uređuje porez na dohodak građana. […]

Detaljnije...

Popunjavanje obrasca SU

Utvrđivanje srazmernog iznosa ulaganja u osnovna sredstva i način popunjavanja obrasca SU obveznika koji je obavljao delatnost pre poreskog perioda u kome je prvi put izvršio ulaganja po osnovu kojih ostvaruje pravo na poreski podsticaj Obveznik koji je obavljao delatnost pre poreskog perioda u kome je prvi put izvršio ulaganja po članu 50a Zakona, uz […]

Detaljnije...

Priznavanje i naknadno vrednovanja zajma

Način priznavanja i naknadnog vrednovanja zajma odobrenog po netržišnim uslovima od strane vlasnika primenom tržišne kamatne stope Međunarodni standard finansijskog izveštavanja – MSFI 9 Finansijski instrumenti Ukoliko je zajam, između povezanih pravnih lica koja su pod zajedničkom kontrolom, ugovoren po drugačijoj kamatnoj stopi, nego što je tržišna kamatna stopa, zajmodavac i zajmoprimac su dužni da […]

Detaljnije...

Eksterni revizor u fizičkom popisu zaliha za 2022. godinu

Osnovne vrste zaliha su: sirovine proizvodnja gotovi proizvodi rezervni delovi trgovačka roba Računovodstveni ciklus zaliha je: proizvodnja skladištenje isporuka S obzirom da zalihe uglavnom čine veći deo imovine privrednih društva, neophodno je vršiti fizički popis zaliha koji će se slagati sa magacinskim knjigama i računima glavne knjige. Fizički popis predstavlja merenje, vaganje, brojanje, procena kvaliteta […]

Detaljnije...
1 2 3 100