Racunovodstvo Archives - Biljana Trifunović

Archive

Category Archives for "Racunovodstvo"

Ne – postojanje prava na smanjenje iznosa obračunatog PDV u slučaju odobrenog logističkog rabata

(Ne) postojanje prava na smanjenje iznosa obračunatog PDV u slučaju kada je nakon izvršenog prometa dobara smanjena poreska osnovica po osnovu odobrenog logističkog rabata kupcu koji ima pravo na odbitak prethodnog poreza Prilikom smanjenja osnovice (po osnovu logističkog rabata) za izvršeni promet dobara, u slučaju kada je promet dobara izvršen obvezniku PDV – kupcu koji […]

Detaljnije...

Prihodi od prodaje robe sa rabatom

Priznavanje u poreskom bilansu prihoda od prodaje robe sa rabatom koji je utvrđen i iskazan u bilansu uspeha u skladu sa relevantnim MRS/MSFI, odnosno MSFI za MSP Prihod od prodaje robe sa rabatom, koji je utvrđen i iskazan u bilansu uspeha u skladu sa relevantnim MRS, odnosno MSFI, odnosno MSFI za MSP i propisima o […]

Detaljnije...
1 2 3 96