Racunovodstvo Archives - Biljana Trifunović

Archive

Category Archives for "Racunovodstvo"

PDV na promet usluga dezinfekcije

Nepostojanje obaveze obračunavanja i plaćanja PDV na promet usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije koji obveznik PDV vrši u skladu sa zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti  Na promet usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, koji obveznik PDV vrši u skladu sa Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, PDV se ne obračunava i ne plaća, […]

Detaljnije...

Statut Komore ovlašćenih revizora

(“Sl. glasnik RS”, br. 117/2020) I OPŠTE ODREDBE Član 1 Komora ovlašćenih revizora (u daljem tekstu: Komora) je nezavisna profesionalna organizacija licenciranih ovlašćenih revizora zaposlenih u društvima za reviziju, društava za reviziju i samostalnih revizora, koja ima svojstvo pravnog lica, sa pravima obavezama i odgovornostima utvrđenim Zakonom o reviziji (“Službeni glasnik RS”, broj 73/19 – […]

Detaljnije...

Pravilnik o formi i sadržini zahteva za izdavanje dozvole za pružanje računovodstvenih usluga, kao i naknadi za izdavanje

Član 1 Ovim pravilnikom propisuju se forma i sadržina zahteva za izdavanje dozvole za pružanje računovodstvenih usluga, kao i naknada za izdavanje dozvole. Član 2 Pravno lice, odnosno preduzetnik podnosi Komori ovlašćenih revizora (u daljem tekstu: Komora) zahtev za izdavanje dozvole za pružanje računovodstvenih usluga na Obrascu 1, koji se nalazi u prilogu ovog pravilnika […]

Detaljnije...

Posao od kuće – privilegija elite ili nužno zlo?

Elita radi od kuće, rečenica je koju smo čuli puno puta ovih meseci. U zavisnosti ko čuje ovakvu izjavu, reaguje polaskano, dok ima vas koji koji tako baš i ne mislite. Kako se vi osećate i reagujete na ovakve izjave? Naravno, nije moguće sve poslove raditi od kuće ili nekog drugog mesta, gde se trenutno […]

Detaljnije...

PDV tretman davanja reklamnog materijala

PDV tretman davanja reklamnog materijala – brošura, kataloga, lifleta, flajera i drugih sličnih dobara Reklamnim materijalom smatraju se i brošure, katalozi, lifleti, flajeri i druga slična dobra, a ukupna vrednost reklamnog materijala i drugih poklona manje vrednosti u poreskom periodu ne može biti veća od 0,25% ukupnog prometa poreskog obveznika u tom poreskom periodu (Mišljenje […]

Detaljnije...

Ne priznavanje prihoda po osnovu prenosa vlasništva nad zemljištem u finansijskim izveštajima društva

Ukoliko je društvo vlasnik zemljišta (i dalje za vreme gradnje objekta od strane investitora), tj. upisano je u katastru dok se ne završi izgradnja, nisu ispunjeni uslovi za priznavanje prihoda u finansijskim izveštajima tog društva (Mišljenje Ministarstva finansija (Sektor za finansijski sistem), br. 011-00-179/2020-04 od 16.6.2020. godine)

Detaljnije...

Iskazivanje podataka u obrascu SU

Iskazivanje podataka u obrascu SU u slučaju kada obveznik koji je ispunio uslove za poresko oslobođenje po osnovu podsticanja kod ulaganja u osnovna sredstva stekne građevinsko zemljište bez naknade od jedinice lokalne samouprave Kada jedinica lokalne samouprave ugovorom prenese obvezniku pravo svojine na građevinskom zemljištu bez naknade, u tom slučaju ne radi se o ulaganjima […]

Detaljnije...

Priznavanje rashoda u poreskom bilansu

Priznavanje u poreskom bilansu rashoda koje obveznik iskaže u svojim poslovnim knjigama po osnovu otpisa zaliha sirovina i gotovih proizvoda – lekova i medicinskih sredstava (farmaceutskog otpada) koji se moraju uništiti Rashod koji obveznik (saglasno propisima kojima se uređuje računovodstvo) iskaže u svojim poslovnim knjigama po osnovu otpisa zaliha sirovina i gotovih proizvoda – lekova […]

Detaljnije...

Troškovi reprezentacije

Evidentiranje troškova reprezentacije po osnovu izdataka koji se odnose na povećanje prodaje za unapred poznate kupce Izdaci u vidu proizvoda i ugostiteljskih usluga koji su usmereni na povećanje prodaje, a namenjeni su samo unapred poznatim licima, evidentiraju se kao troškovi reprezentacije (Mišljenje Ministarstva finansija (Sektor za finansijski sistem), br. 430-00-196/2020-04 od 25.8.2020. godine)

Detaljnije...

Računovodstveno evidentiranje umanjenja prihoda od prodaje po osnovu naknade za sekundarno pozicioniranje robe

Naknada po osnovu sekundarnog pozicioniranja robe, ukoliko ista sadrži elemente reklamiranja, predstavlja trošak reklamiranja robe u maloprodajnim objektima, koji treba priznati u Bilansu uspeha (kao i sve ostale troškove koji nastaju po osnovu pružanja različitih komercijalnih usluga). Međutim, MRS 18 daje mogućnost da faktura za usluge pozicioniranja robe u maloprodajnim objektima kupaca, kod prodavca predstavlja […]

Detaljnije...
1 2 3 94
Pitanja i odgovori