Povezana lica- identifikacija i transferne cene

Povezana lica, zašto je važno znati  i javno iskazati da li ste poslovali sa povezanim licem, da ne bi plaćali kazne, ali jedna od kaznenih mera je i blokada PIB za one privrednike koji nisu ispunili zakonsku obavezu.

Još nije kasno da pokrenete postupak izrade studje o transfernim cenama, rok za dostavljanje iste i PB je sam kraj juna 2022. za prethodnu poslovnu godinu.

Prvi korak je je utvrđivanje povezanosti i da li u opšte imate obavezu izrade i dostavljanja izveštaja PU o transfernim cenama. Tekst u nastavku pomoćiće vam u tome.

Zakon o porezu na dobit pravnih lica jasno je definisao uslove  ko se smatra povezanim licem. Međutim, u praksi i nakon 9 godina od kako se rade izveštaji studije o transfernim cenama, privrednici i dalje imaju dileme.

Neki bi da izbegnu zakonsku obavezu, dok je većina neupućena.

Ko se po Zakonu smatra povezanim licima, i ukoliko je bilo poslovnih aktivnosti između njih, ili datih finansijskih pozamica, detljno smo pisali, možete pročitati OVDE.

Postoje i drugi načini da saznate ko su vama povezana lica, a da nije familja u pitanju, koju svakako znate.

Utvrđivanje povezanih pravnih lica može se izvršiti na bazi;

  • Na sajtu Agencije za privredne registre za svako registrovano preduzeće postoje  pojedinačni i procentualni udeo svakog lica u vlasništvu – udelima, akcijama, odnosno u osnovnom kapitalu preduzeća ili preko sajta Agencije : apr.gov.rs

 

  • Sajt Centralnog registra: crhov.rs. Po ulasku na naslovnu stranicu izabrati Statistika vlasništva registrovanih preduzeća, a zatim izabrati željeno preduzeće. Na ovom sajtu informacije su besplatne kao i na APR, ali evidencija se vodi samo za akcionarska društva koja imaju registrovane akcije – hartije od vrednosti;
  • Knjiga članova društva propisana je Zakonom o privrednim društvima  (ona je obavezna za sva preduzeća), gde se iskazuju  podatci  o članovima društva;
  • Evidencione prijave – Obrazac EPPDV ( red. br.4 – podaci o povezanim pravnim i fizičkim licima);
  • Kontnim planom propisana je obaveza da se u poslovnim knjigama, kako preduzeća tako i preduzetnika koji vode dvojno knjigovodstvo, poslovanje, prihodi i rashdi i sve transakcije koje se odnose na povezano lice knjiže na posebne trocifrene račune;
  • Takođe na satu APR u delu – finansijski izveštaji, pored Bilansa stanja i uspeha, dostupan je dokument pod nazivom: Napomena uz finasijske izveštaje koje sastavljaju pravna lica koja su obveznici revizije. U ovom dokumentu, takođe je obavezno obelodanjivanja o povezanim licima i sa njima izvršenim transakcijama u skladu sa IAS 24.
  • Matična preduzeća koja imaju u svom sastavu zavisna preduzeća dostavljaju konsolidovane finansisjske izveštaje. U napomenama uz konsolidovane finansijske izveštaje obelodanjuju se podaci o svim zavisnim i ostalim povezanim pravnim licima koja su uključena u krug konsolidovanja;
  • Postoji dosta komercijalnih baza podataka, na kojima sa lakoćom može da se utvrdi povezanost privrednih subjekata, i to ne samo po vlasničkoj strukturi već i po osnovu upravljanja – direktori i zastupnici takođe su obuhvaćeni po matičnom broju. Pored tesktualnih podataka, na nekim sajtovima, bar one koje mi koristimo moguće je videti i odštampati „paukovu mrežu“ povezanih lica po više osnova.
  • Kada su u pitanju porodične-rodbinske veze i poslovanje između takvih privrednih subjekata, povezanost najlaše se utvrđuje kroz razgovor sa vlasnicima i ključnim rukovodećim osobljem društva, što je posebno važno za identifikaciju povezanih fizičkih lica koji su u rodbinskim i (van)bračnim odnosima sa fizičkim licem koje ima kontrolni ili značajan uticaj na poreskog obveznika.

Ovo je jedan od putokaza za utvrđivanje povezanih lica i obaveze za izradu studije o transfernim cenama. Ukoliko ste  prepoznali da i vi imate obavezu izrade studije o transfernim cenama, slobodno nam se javite.

Kontakt podaci: biljana@ifa.co.rs     dejan@ifa.co.rs

 

Koje transakcije su predmet analize po transfernim cenama možete pogledati OVDE

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović