Statusne promene preduzeća i transferne cene

Registracija statusne promene preduzeća ne završava se rešenjem iz APR.

Nakon dobijanja rešenja o regstraciji jedne od mogućih statusnih promena, privredna društva imaju dodatne obaveze prema poreskoj upravi.

Zakon o privrednim društvima omogućava sledeće statusne promene:

1) pripajanje;

2) spajanje;

3) podela;

4) izdvajanje.

O svakom obiliku statusne prmene detaljno smo pisali. Detaljnije>>>

Rok za izradu i dostavljanje vanrednih finansijskih izveštaja APR je 60 dana. Takođe neophodno je poreskoj upravi dostaviti vanredne poreske prijave usled statusne promene.

Često se dešava da se pripoje dve ili tri firme uz osnivanje novog preduzeća, koje su prema članu 59. stav 5. Zakona o porezu na dobit pravnih lica, povezana lica. Takođe moguća je, da su učesnici u statusnoj promeni, kada se radi spajanje, podela ili izdvajanje, povezana lica.

Povezana lica

Da bi razjasnili, ko treba Poreskoj Upravi da dostavlja izveštaj o transfernim cenama, prvi korak je da se utvrdi da li postoji povezanost između privrednih subjekata.

 

Zakon o porezu na dobit pravnih lica,  je u članu 59. okarakterisao četiri nivoa povezanosti.

 

Povezanim licima smatraju se:

  1. Pravna lica između kojih postoji mogućnosti kontrole ili mogućnost značajnijeg uticaja na poslovne odluke – posedovanje najmanje 25% udela ili akcija, odnosno glasova u organima upravljanja (član 59. st. 3. i 4. Zakona);
  2. Pravna lica kod kojih ista fizička ili pravna lica učestvuju u upravljanju i kontroli ili kapitalu (član 59. stav 5. Zakona);
  3. Rodbina vlasnika pravnih lica koja su povezana po osnovu posedovanja najmanje 25% udela ili akcija, odnosno glasova u organima upravljanja (član 59. stav 6. Zakona);
  4. Pravna lica iz jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom – tzv. poreskih rajeva (član 59. stav 7. Zakona).

 

Transakcije (ostvareni prihodi, rashodi, date i primljene pozajmice)  među povezanim licima, prema članu 59. stav 1. Zakona, smatraju se transakcijama izvršenim po transfernim cenama.

Ukoliko su preduzeća koja učestvuju u statusnoj promeni međusobno povezane potrebno je poreskoj upravi dostaviti i izveštaj o transfernim cenama.

Još jednom, podsećamo knjigovođe da prilikom popunjavanja i dostavljanja poreskoj upravi Obrazac PB 1, obavezno iskažu podatke o transakcijama između povezanih lica.

odluka

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović