Hong Kong skinut sa spiska zemalja „poreskog raja“

Vlade Hong Konga Specijalni administrativni region Narodne Republike Kine i Vlada Republike Srbije potpisale su Ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja UIDO. Ovim ugovorom otklonjeno je dvostruko oporezivanje koje se odnosi na poreze na dohodak i na imovinu.

Ugovor je stupio na snagu 30. decembra 2020. godine. Zakon o potvrđivanju Ugovora, objavljen je u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori“, broj 7/20 od 28. decembra 2020. godine.

U Srbiji, Ugovor  se primenjuje od 1. januara 2021. godine.

U Hong Kongu, Ugovor se primenjuje za svaku godinu utvrđivanja poreza koja počinje prvog aprila odnosno  posle prvog aprila 2021. godine.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović