Spoljnotrgovinski poslovi i porez po odbitku

Spoljnotrgovinski poslovi su po jednim zakonima oslobođeni poreza. Međutim, kada se radi  isplati stranim licima veliki broj poslova je oporezovan.

Spoljnotrgovinski poslovi  prema Zakonu o spoljnoj trgovini u članu 2. definiše spoljnotrgovinsko poslovanje i to:

  1. promet između domaćih i stranih lica koji se obavlja na osnovu ugovora zaključenih u skladu sa domaćim propisima i međunarodnim ugovorima i
  2. obavljanje privrednih delatnosti koje obuhvata direktno ulaganje i investicione radove stranog lica u Republici Srbiji, odnosno domaćeg lica u drugoj državi ili carinskoj teritoriji.

 

Šta se smatra pod direktnim ulaganjima?

Direktno ulaganje je osnivanje privrednog društva, ogranka, predstavništva, kupovina udela ili akcija u kapitalu privrednog društva. Takođe i  dokapitalizacija privrednog društva i svaki drugi oblik ulaganja stranog lica u Republici Srbiji, odnosno domaćeg lica u drugoj državi ili carinskoj teritoriji, smatra se direktnim ulaganjem.  Samo ovaj jedan pasus u Zakonu o spoljnoj trgovni, koji je indentičan i u Zakonu o deviznom poslovanju podrazumeva niz aktivnosti koje privrednici treba da preduzemu po ovom osnovu. Da bi se ispravno primenle odrebe ovog dela člana Zakona, potrebno je primeniti i odredbe Zakona o porez na dobit pravnih lica, Zakon o PDV. Odluka o obavezi izveštavanja u poslovanju sa inostranstvom, takođe se odnosi na ovaj član Zakona.

Drugim rečima, jedan zakon ne može se posmatrati izdvojen kao ostvo, i posao raditi segmentirano bez komunikacije sa drugm službama u okviru firme. Veliki broj zakona se prepliće i neophodno je uvek posmatrati širu sliku.

 

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović