Porez na naknadu za smeštanje podataka na serverima nerezidentnog pravnog lica u inostranstvu

Poreski tretman naknade koju rezidentno pravno lice plaća nerezidentnom pravnom licu za smeštanje podataka na serverima nerezidentnog pravnog lica u inostranstvu, pri čemu se ti podaci zatim preusmeravaju na naznačene elektronske adrese

Naknada koju rezidentno pravno lice plaća nerezidentnom pravnom licu za smeštanje podataka na serverima nerezidentnog pravnog lica u inostranstvu, pri čemu se ti podaci (potom) preusmeravaju na naznačene (elektronske) adrese, predstavlja autorsku naknadu koja se oporezuje porezom po odbitku

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 430-00-64/2019-04 od 24.5.2019. godine)

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović