Uslovi za primenu UIDO

OKoje uslove treba ispuniti da bi se primenile odredbe UIDO

Ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja ima za svrhu da jedno lice (pravno ili fizičko) plati jednom porez a ne dva puta. Znači, ovde se ne radi o izbegavanju plaćanja  poreza, već da se ne desi situacija duplog plaćanja.

Prema članu 40a Zakona o porezu na dobit pravnih lica propisani su uslovi za  primenu odredbe iz Ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja.

Da podsetimo zemlje potpisnice UIDO dogovorile su se da poreske stope budu niže u odnosu na poreske stope koje se primenju na nerezidente iz zemalja koje nisu potpisale ugovor.

Strano pravno ili fizičko lice koje ostvari prihod u Republici Srbiji od:

  • dividende;
  • poslovnih profita – prihodom od kapitala;
  • prihoda od iznamljivanja pokretne i nepokterne imovine;
  • kamata,
  • po osnovu autorskih prava i koncesija,
  • pružanjem usluga i sl.,

oporezuje se opštom stopom poreza po odbitku od 20% .

Privilegovane poreske stope

Dok isplate  nerezidentima  koji potiču iz zemalja sa kojima Republika Srbija ima potpisan UIDO imaju privilegiju, da uz određen dokaz budu oporezovane znatno nižom poreskom stopom.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović