Archive

Category Archives for "Transferne cene"

Vebinar: Transferne cene – odgovori na vaša pitanja

Drage kolege, zahvaljujem vam se na ogromnom interesovaju i prisustvovanju PreDavanju na kojem sam vam odgovorila na najčešća pitanja kada se radi o transfernim cenama. Vaša pitanja odnosila su se na dve najčešće dileme kada se radi o poslovanju između povezanih lica:Pokloni između povezanih lica iPozajmice između povezanih lica.Poštovane kolege, znam da je među vama bilo  privrednika:zaposleni […]

Detaljnije...

Povezana lica

Najveće nedoumice privrednika su povezana lica   Prvi korak, kada se radi o povezanim licima i transfernim cenama jeste definisanje i utvrđivanje ko ima obavezu da  dostavlja Izveštaj o transfernim cenama i ko se smatra povezanim licem,  privrednicima je ova tema i dalje nejasna. Zakon o porezu na dobit pravnih lica detaljno je definisao ko […]

Detaljnije...

Carina takođe kontroliše trgovinu između povezanih lica

Prilikom uvoza robe, pored ostale dokumentacije, špediter  Upravi Carina dostavlja i  DCV obrazac – Dekleracija o carinskoj vrednosti robe. Prilikom popunjavanja Obrasca potrebno je čekirati polje da li se radi o uvozu robe od povezanog lica. Često se dešava da se taj važan podatak popuni bez prethodne provere o tačnosti podatka. DCV Deklaracija za carinsku vrednost  Prilikom uvoza robe […]

Detaljnije...